Ansgar Forord

Fra heimskringla.no
Revisjon per 15. jan. 2013 kl. 09:21 av Jesper (diskusjon | bidrag) (Ansgar Forord)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Rimbert:

Ansgars Levned


oversat af
P. A. Fenger


FORORD


For nogle Aartier siden fandt man et ca. 1100 Aar gammelt, gulnet Brev, skrevet i Aaret 789 af Karl den stores berømte samtidige, Alkuin, til en kirkelig Stormand i Saksen, og i dette Brev spørger han, “om der er noget Haab om at se Danerne omvendte”. I en anden, næsten lige saa gammel Skrivelse fra Pave Paskal I giver denne Erkebiskop Ebo af Rheims Myndighed “til at omvende og døbe de Folk, der mod Nord endnu siges at bo i Dødens Skyggedale”. —Han lyser Velsignelse over hver, som vil fremme dette Værk.


Disse gamle, gulnede Blade taler om vore Fædre og hensætter En saa gribende i de fjerne Tider, da der blev tænkt paa Danmark i Himlen og bedet for vore Fædre af Guds Folk paa Jorden.Saa blev Bønnen hørt, og Herrens trofaste Vidne, Angar, drog til Danmark 826 og nedlagde her Guds Riges Sennepskorn, hvor det er vokset og har baaret Frugt i over 1000 Aar. Det er Naade af Gud, at Ansgars hellige Skikkelse og velsignede Livsgerning er bleven beskrevet af hans fortrolige Ven, kære Discipel og Efterfølger Rimbert. Ingen kunde gøre det saa skønt og tilforladeligt som han. Det er ogsaa Naade af Gud, at denne Bog er bleven bevaret. Hvor er det dog med stor Glæde, jeg ser denne lille gode Bog paany blive rækket danske Læsere. Vel er den noget mærket af Tidens Aand, men hvor maler den et levende Billed af “Nordens Apostel” og fortæller jævnt og stille om Guds Naade mod vort stakkels Folk i de fjerne Tider. Faa Folk har haft en elskeligere Apostel og Evangelist end Ansgar.


Gud berede denne Bog Indgang hos sit Folk i Danmark i mange danske Hjem og danske Hjerter. Gid den rigtig maa blive læst, ogsaa af den unge Slægt, med Tak til Gud, og gid den maa berede os til i 1926 at lovsynge Gud for 1100 Aars Naade mod vort Folk. Den vil vist blive en lille Forløber for gode historiske Arbejder om Ansgar og hans Tid — saadanne maa vi have inden 1926.


P. A. Stricker.“Et paalideligt og grundigt Arbejde” kalder Biskop Frederik Nielsen i Forordet til en tidligere Udgave P. A. Fengers Oversættelse af “Rimberts herlige Skildring af Ansgar”, som han i samme Forord benævner Bogen. Da Bogen oven i Købet har været bearbejdet af en saa kyndig Haand som Prof. Olriks, har jeg ikke behøvet at foretage store Forandringer, nærmest kun i Sprog og Stavemaade. En stor Forandring fra den tidligere Udgave vil man dog finde i, at Noterne ikke som tidligere findes samlede bag i Bogen, men efter hvert Kapitel, hvorved den trættende Slaaen op bagi undgaas.


Da Bogen jo indgaar i et Folkebibliotek, har jeg tilladt mig at stryge de lærde Henvisninger til andre historiske Værker, som overfor den bredere Læsekreds, som Bogen ved denne Udgivelse er beregnet paa, er overflødige og virker trættende. Maatte den lille Bog blive til Velsignelse, som den har været det før!


Frederiksberg, Decbr. 1910.
G. Münster.