Banda-Drapa (B.C.Sandvig)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif
Dansk.gif


Danske Sange af det ældste Tidsrum,
indeholdende blant andet nogle Danske og Norske Kongers Bedrifter


Oversat af
Bertel Christian Sandvig
København, 1779


Af Eyjolff Dada-Scallds
Banda-Drapa


Sildig unge Fyrste
Foer i Møde Hersen,
Lige stort var Følget,
Uden Øer, paa Skibet.
Da sverdsvingend' Krigshelt
Vaabenmægtig fældte
Skopte, og hans Legem
Ørnen gav til Føde.


Mægtige Guldbøier!
Stridens tappre Fører!
Du den ypperst' Lænsmand
I din Vrede fældte.
Staalklæd entringskyndig
Helt, ved Guders Biestand,
Den nedfældte Kriger
Afdrog Skiold og Vaaben.


Faa Aar Folkets Styrer
Gammel foer mod Sønden,
Skibet var hans eget,
Hen til Kongens Giest'bud.
Førend gavmild Hersker
Den tappre hielmpryded'
Erik over Landet
Med Jarls-Ære satte.


Erik i Jern-Regnen
Mange flere Fyrster,
Fordum vi det hørte,
Vidt har undertvunget.
Da ved Skibes Anfald
Under Gothlands Kyster
Tapper Folkestyrer
Fægted' og vandt Seier.


Store Tings Udretter
Lagde sine Skibe
Ved Stauri, Søerøv're
Med List han overvælded'.
I haarde Sverde-Møde
Saarmaagen sleed Fienden
Med Landet; Guder Jarlen
Til Rigets Gavn beskytte.


Guldets Vogter reiste,
(Stridens Bulder voxte,)
Med den blanke Kaarde
Walldamars Land at øde.
Haardt var det store Feltslag,
Da øst i Garderige
Du Erik, Skræk for Tappre,
Aldeigiaborg nedbrød.


Jeg fik Efterretning
Da den tappre Erik
I Øesund med Sverdet
Streed og tvinged' Lande.
Paa Guld gavmild Høvding
Fire Danske Skibes
Besætning drev fra Borde,
Og krigønskend' fægted'.


Der hvor Flodens Kiemper
Kappedes til Staden,
Streed du, Helt! med Gother
Modig, og fik Seier.
Folkets Fred forstyrr'des,
Da igiennem Landet
Krigend' Erik reiste.
Guder ham beskiermed'.