Forskjell mellom versjoner av «Bjovulf (N.F.S.Grundtvig) 5.Sang»

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 20: Linje 20:
  
  
<blockquote>Nu frem gik Mænd i Plade,  
+
::Nu frem gik Mænd i Plade,  
<br>Og vild de fore ei,  
+
::Og vild de fore ei,  
<br>Thi brolagt var som Gade  
+
::Thi brolagt var som Gade  
<br>Den brede Kongevei;  
+
::Den brede Kongevei;  
<br>De gik i Brynjer blanke,  
+
::De gik i Brynjer blanke,  
<br>Som Folk af første Rang,  
+
::Som Folk af første Rang,  
<br>Og trindt om Gother ranke  
+
::Og trindt om Gother ranke  
<br>De klingre Vaaben sang.  
+
::De klingre Vaaben sang.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Saa gik de frem paa Toste  
+
::Saa gik de frem paa Toste  
<br>I rædsom Krigerdragt,  
+
::I rædsom Krigerdragt,  
<br>Indtreen i Høielofte  
+
::Indtreen i Høielofte  
<br>Med Brag og Prunk og Pragt;  
+
::Med Brag og Prunk og Pragt;  
<br>Der langs med Salens Vægge  
+
::Der langs med Salens Vægge  
<br>De stilled op paa Rand  
+
::De stilled op paa Rand  
<br>Saa prud en Skjolderække,  
+
::Saa prud en Skjolderække,  
<br>Som Nogen skue kan.  
+
::Som Nogen skue kan.  
<br>Ei skiøre var de Skjolde,  
+
::Ei skiøre var de Skjolde,  
<br>Som stolt sig bredte her,  
+
::Som stolt sig bredte her,  
<br>Men Tøi, som kunde holde  
+
::Men Tøi, som kunde holde  
<br>I bidhvas Herrefærd.  
+
::I bidhvas Herrefærd.  
<br>Ved Siden saae man Spyde  
+
::Ved Siden saae man Spyde  
<br>Med Askestager graae  
+
::Med Askestager graae  
<br>Alt uden Feil og Lyde  
+
::Alt uden Feil og Lyde  
<br>I Flæng og Hob at staae.  
+
::I Flæng og Hob at staae.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>De Mænd med Mod i Bringe,  
+
::De Mænd med Mod i Bringe,  
<br>De bænked selv sig brat,  
+
::De bænked selv sig brat,  
<br>Kun Brynjer hørtes klinge  
+
::Kun Brynjer hørtes klinge  
<br>Alt under Kæmpe-Hat;  
+
::Alt under Kæmpe-Hat;  
<br>Men blot af Klang og Vaaben  
+
::Men blot af Klang og Vaaben  
<br>Man dømte flux i Hall,  
+
::Man dømte flux i Hall,  
<br>At Karl sad under Kaaben,  
+
::At Karl sad under Kaaben,  
<br>Som sky var ei for Skrald.  
+
::Som sky var ei for Skrald.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Med ærbar Kæmpe-Lade  
+
::Med ærbar Kæmpe-Lade  
<br>Nu traadte frem paa Stand  
+
::Nu traadte frem paa Stand  
<br>Til Gother under Plade  
+
::Til Gother under Plade  
<br>Saa prud en Hædersmand:  
+
::Saa prud en Hædersmand:  
<br>„I Kæmpe-Karle bolde!  
+
::„I Kæmpe-Karle bolde!  
<br>(Saa lod han sig forstaae)  
+
::(Saa lod han sig forstaae)  
<br>Alt med de brede Skjolde  
+
::Alt med de brede Skjolde  
<br>Og med de Brynjer graae,  
+
::Og med de Brynjer graae,  
<br>Ja, med de Hjelme svare  
+
::Ja, med de Hjelme svare  
<br>Og Kastespyd i Flok!  
+
::Og Kastespyd i Flok!  
<br>Hvorfra mon hid I fare?  
+
::Hvorfra mon hid I fare?  
<br>Det gad jeg vide nok;  
+
::Det gad jeg vide nok;  
<br>Thi Borgen, her I giæsted,  
+
::Thi Borgen, her I giæsted,  
<br>Tilhører Hrodgar bold,  
+
::Tilhører Hrodgar bold,  
<br>Og han i mig sig fæsted  
+
::Og han i mig sig fæsted  
<br>Slotsfoged og Herold.  
+
::Slotsfoged og Herold.  
<br>Ei saae i mine Dage  
+
::Ei saae i mine Dage  
<br>Af Fremmede jeg let  
+
::Af Fremmede jeg let  
<br>Saa mange Kæmper strage  
+
::Saa mange Kæmper strage  
<br>Og stolte paa en Plet;  
+
::Og stolte paa en Plet;  
<br>Med Æren, maa jeg dømme,  
+
::Med Æren, maa jeg dømme,  
<br>Med Heltemod i Bryst,  
+
::Med Heltemod i Bryst,  
<br>Og ei som Folk der rømme,  
+
::Og ei som Folk der rømme,  
<br>I søgte Danmarks Kyst.”
+
::I søgte Danmarks Kyst.”
<br>
+
::&nbsp;
<br>God Rede for sig gjorde  
+
::God Rede for sig gjorde  
<br>Den Gothe-Helt nu brat,  
+
::Den Gothe-Helt nu brat,  
<br>Ja, saa tog han til Orde  
+
::Ja, saa tog han til Orde  
<br>Alt under Kæmpe-Hat:  
+
::Alt under Kæmpe-Hat:  
<br>„Kong Higelak med Glæde  
+
::„Kong Higelak med Glæde  
<br>For Føden giør vi Gavn,  
+
::For Føden giør vi Gavn,  
<br>Han gav i Sal os Sæde,  
+
::Han gav i Sal os Sæde,  
<br>Og Bjovulv er mit Navn;  
+
::Og Bjovulv er mit Navn;  
<br>Mit Ærinde frembære  
+
::Mit Ærinde frembære  
<br>Jeg vil for Halvdans Søn,  
+
::Jeg vil for Halvdans Søn,  
<br>Om han mod os vil være,  
+
::Om han mod os vil være,  
<br>Saa god, den Herre skiøn,  
+
::Saa god, den Herre skiøn,  
<br>At vi til ham indtræde  
+
::At vi til ham indtræde  
<br>Maae i det høie Slot  
+
::Maae i det høie Slot  
<br>Og hilse der med Glæde  
+
::Og hilse der med Glæde  
<br>paa Danmarks gæve Drot.”
+
::paa Danmarks gæve Drot.”
<br> „Velan!” nu Vulfgar meldte,  
+
:: „Velan!” nu Vulfgar meldte,  
<br>En Vendelbo var han,  
+
::En Vendelbo var han,  
<br>Navnkundig mellem Helte  
+
::Navnkundig mellem Helte  
<br>Af Kiækhed og Forstand:  
+
::Af Kiækhed og Forstand:  
<br>„Velan! dit Bud jeg bærer  
+
::„Velan! dit Bud jeg bærer  
<br>Og bringer Svar igien  
+
::Og bringer Svar igien  
<br>Fra Drotten, Folket ærer  
+
::Fra Drotten, Folket ærer  
<br>Som Daners bedste Ven.  
+
::Som Daners bedste Ven.  
<br>Jeg flittig skal forhøre  
+
::Jeg flittig skal forhøre  
<br>Alt hos den Skjoldung-Drot,  
+
::Alt hos den Skjoldung-Drot,  
<br>Om dig at laane Øre  
+
::Om dig at laane Øre  
<br>Han finde vil for godt,  
+
::Han finde vil for godt,  
<br>Og Kongens Ord tilbage  
+
::Og Kongens Ord tilbage  
<br>Jeg bringer hid saa fage,  
+
::Jeg bringer hid saa fage,  
<br>Saa varme, jeg dem faaer.”
+
::Saa varme, jeg dem faaer.”
<br>
+
::&nbsp;
<br>Ei glemte sig at skynde  
+
::Ei glemte sig at skynde  
<br>Den Helt, men iled did,  
+
::Den Helt, men iled did,  
<br>Hvor Hrodgar sad paa Hynde,  
+
::Hvor Hrodgar sad paa Hynde,  
<br>Alt som en Due hvid;  
+
::Alt som en Due hvid;  
<br>Saa høvisk udi Lader  
+
::Saa høvisk udi Lader  
<br>Han axlede sit Skind,  
+
::Han axlede sit Skind,  
<br>For Daners Kongefader  
+
::For Daners Kongefader  
<br>Saa brat han stædtes ind.  
+
::Saa brat han stædtes ind.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Der Jarler sad om Borde  
+
::Der Jarler sad om Borde  
<br>Alt hos den Herre god;  
+
::Alt hos den Herre god;  
<br>Der Vulfgar tog til Orde,  
+
::Der Vulfgar tog til Orde,  
<br>Som for sin Drot han stod:  
+
::Som for sin Drot han stod:  
<br>„Hil Eder, Konning kiære!  
+
::„Hil Eder, Konning kiære!  
<br>Alt over salten Sø  
+
::Alt over salten Sø  
<br>Hiddragen monne være  
+
::Hiddragen monne være  
<br>En Snekke under Ø;  
+
::En Snekke under Ø;  
<br>Med Gother fra det Fjerne  
+
::Med Gother fra det Fjerne  
<br>Den kommer til vort Land,  
+
::Den kommer til vort Land,  
<br>Og Bjovulv hedder gierne  
+
::Og Bjovulv hedder gierne  
<br>De Gothers Hovedsmand.  
+
::De Gothers Hovedsmand.  
<br>Med Kongen de begiære  
+
::Med Kongen de begiære  
<br>At tale et Par Ord,  
+
::At tale et Par Ord,  
<br>Om de maae faae den Ære,  
+
::Om de maae faae den Ære,  
<br>Og sandelig, jeg troer,  
+
::Og sandelig, jeg troer,  
<br>Det kunde sig vel sømme,  
+
::Det kunde sig vel sømme,  
<br>At du dem undte den,  
+
::At du dem undte den,  
<br>Thi efter Alt at dømme,  
+
::Thi efter Alt at dømme,  
<br>Da er det Adelsmænd;  
+
::Da er det Adelsmænd;  
<br>Og han, dem hid mon sende.  
+
::Og han, dem hid mon sende.  
<br>Er vist en vældig Drot:  
+
::Er vist en vældig Drot:  
<br>Paa slige Følgesvende  
+
::Paa slige Følgesvende  
<br>Man kiender Herren godt.”
+
::Man kiender Herren godt.”
<br>
+
::&nbsp;
<br>Fuld brat nu hørtes svare  
+
::Fuld brat nu hørtes svare  
<br>Den Dannevirke-Drot:  
+
::Den Dannevirke-Drot:  
<br>„Formanden i den Skare  
+
::„Formanden i den Skare  
<br>Ham kiender jeg ret godt,  
+
::Ham kiender jeg ret godt,  
<br>Hans Byrd er vist nok ædel,  
+
::Hans Byrd er vist nok ædel,  
<br>Thi han er Eggthjovs Søn,  
+
::Thi han er Eggthjovs Søn,  
<br>En Datter af Kong Hrædel,  
+
::En Datter af Kong Hrædel,  
<br>Hun var Hans Moder skiøn;  
+
::Hun var Hans Moder skiøn;  
<br>Og sikkert for det Bedste  
+
::Og sikkert for det Bedste  
<br>Kom hid den Ungersvend,  
+
::Kom hid den Ungersvend,  
<br>I mig han vil nok giæste  
+
::I mig han vil nok giæste  
<br>Sin Faders gamle Ben.  
+
::Sin Faders gamle Ben.  
<br>Desuden og Jeg hørte  
+
::Desuden og Jeg hørte  
<br>Af Skippere, som Skat  
+
::Af Skippere, som Skat  
<br>Til Gothe-Kongen førte,  
+
::Til Gothe-Kongen førte,  
<br>Han Karl er for sin Hat;  
+
::Han Karl er for sin Hat;  
<br>Ja, hvis de ikke lyve,  
+
::Ja, hvis de ikke lyve,  
<br>Da er den samme Svend  
+
::Da er den samme Svend  
<br>Saa stærk som ti og tyve  
+
::Saa stærk som ti og tyve  
<br>Almindelige Mænd.  
+
::Almindelige Mænd.  
<br>Desaarsag det mig aner:  
+
::Desaarsag det mig aner:  
<br>En Gud ham sendte vist  
+
::En Gud ham sendte vist  
<br>Til Hjelp for os Vest-Daner  
+
::Til Hjelp for os Vest-Daner  
<br>Mod Grændels Argelist;  
+
::Mod Grændels Argelist;  
<br>I saa Fald kan jeg skiønne  
+
::I saa Fald kan jeg skiønne  
<br>Vist paa Hans Kraft og Mod  
+
::Vist paa Hans Kraft og Mod  
<br>Og kongelig belønne  
+
::Og kongelig belønne  
<br>Den Ungersvend saa god.  
+
::Den Ungersvend saa god.  
<br>Gak du kun nu tilbage,  
+
::Gak du kun nu tilbage,  
<br>Det snareste du kan,  
+
::Det snareste du kan,  
<br>Og bed de Kæmper strage  
+
::Og bed de Kæmper strage  
<br>Indgange her paa Stand!  
+
::Indgange her paa Stand!  
<br>Min Hilsen maa du bære,  
+
::Min Hilsen maa du bære,  
<br>Siig mine Ord igien:  
+
::Siig mine Ord igien:  
<br>Velkomne skal I være  
+
::Velkomne skal I være  
<br>Her alle Dannemænd!”
+
::Her alle Dannemænd!”
<br>
+
::&nbsp;
<br>Til Gotherne tilbage
+
::Til Gotherne tilbage
<br>Kom Vulfgar med en Fart,
+
::Kom Vulfgar med en Fart,
<br>Til Orde tog han fage
+
::Til Orde tog han fage
<br>Og meldte med god Art:  
+
::Og meldte med god Art:  
<br>„Hrodgar hin seiersælle,  
+
::„Hrodgar hin seiersælle,  
<br>Øst-Daners gæve Drot,  
+
::Øst-Daners gæve Drot,  
<br>Mig eder bød fortælle:  
+
::Mig eder bød fortælle:  
<br>Jer Slægt han kiender godt,  
+
::Jer Slægt han kiender godt,  
<br>Og, dragne hid med Ære  
+
::Og, dragne hid med Ære  
<br>Alt over Bølgen sval,  
+
::Alt over Bølgen sval,  
<br>Velkomne skal I være  
+
::Velkomne skal I være  
<br>Min Herre i Hans Sal!  
+
::Min Herre i Hans Sal!  
<br>Nu Ingen eder standser,  
+
::Nu Ingen eder standser,  
<br>Gaaer frit til Hrodgar ind,  
+
::Gaaer frit til Hrodgar ind,  
<br>Med Kæmpesværd og Pandser,  
+
::Med Kæmpesværd og Pandser,  
<br>Alt under Hjelmetind!  
+
::Alt under Hjelmetind!  
<br>Men Skjoldene saa brede  
+
::Men Skjoldene saa brede  
<br>Og saa de mange Spyd,  
+
::Og saa de mange Spyd,  
<br>Lad dem kun staae hernede,  
+
::Lad dem kun staae hernede,  
<br>Mens I faae Ørenlyd!”
+
::Mens I faae Ørenlyd!”
<br>
+
::&nbsp;
<br>Nu skyndelig fra Sædet  
+
::Nu skyndelig fra Sædet  
<br>Den Vældige foer op,  
+
::Den Vældige foer op,  
<br>Og hos ham stod paa Stedet  
+
::Og hos ham stod paa Stedet  
<br>Hans djærve Kæmpetrop;  
+
::Hans djærve Kæmpetrop;  
<br>En Part dog af de Bolde  
+
::En Part dog af de Bolde  
<br>Han af sin Høvdingsmagt  
+
::Han af sin Høvdingsmagt  
<br>Bød over Spyd og Skjolde  
+
::Bød over Spyd og Skjolde  
<br>Med Flid at holde Vagt.  
+
::Med Flid at holde Vagt.  
<br>Saa blev da hvem der maatte,  
+
::Saa blev da hvem der maatte,  
<br>Og Resten tøved ei,  
+
::Og Resten tøved ei,  
<br>I Heltens Fjed de traadte,  
+
::I Heltens Fjed de traadte,  
<br>Som viste godt dem Vei.  
+
::Som viste godt dem Vei.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Alt under Salens Bue  
+
::Alt under Salens Bue  
<br>De trøstig satte Fod,  
+
::De trøstig satte Fod,  
<br>Og deilig at beskue  
+
::Og deilig at beskue  
<br>Guldhjelmet Bjovulv stod;  
+
::Guldhjelmet Bjovulv stod;  
<br>Hans Vaabendragt fremviste,  
+
::Hans Vaabendragt fremviste,  
<br>Hvad hver Dag ei man saae:  
+
::Hvad hver Dag ei man saae:  
<br>Det Værk sin Mester priste,  
+
::Det Værk sin Mester priste,  
<br>En Smed var han som Faae!  
+
::En Smed var han som Faae!  
<br>
+
::&nbsp;
<br>„Kong Hrodgar!" sagde Helten,  
+
::„Kong Hrodgar!" sagde Helten,  
<br>„Hilsæl og mange Tak!  
+
::„Hilsæl og mange Tak!  
<br>I Salen og i Felten  
+
::I Salen og i Felten  
<br>Jeg tjener Higelak;  
+
::Jeg tjener Higelak;  
<br>Hans Frænde jeg mon være  
+
::Hans Frænde jeg mon være  
<br>Og tjener i Hans Gaard,  
+
::Og tjener i Hans Gaard,  
<br>Heel mangen Daad med Ære  
+
::Heel mangen Daad med Ære  
<br>Jeg drev i Ungdomsaar.  
+
::Jeg drev i Ungdomsaar.  
<br>I Gotheland jeg hørte,  
+
::I Gotheland jeg hørte,  
<br>At Grændel dig bestreed,  
+
::At Grændel dig bestreed,  
<br>Og Skippere mig førte  
+
::Og Skippere mig førte  
<br>Om Sagen den Beskeed:  
+
::Om Sagen den Beskeed:  
<br>For Kæmper tom og øde  
+
::For Kæmper tom og øde  
<br>Man Kongehallen staae,  
+
::Man Kongehallen staae,  
<br>Naar Sol i Aftenrøde  
+
::Naar Sol i Aftenrøde  
<br>Nedgaaer af Himlens Blaa.  
+
::Nedgaaer af Himlens Blaa.  
<br>Da raadte mig de Bedste,  
+
::Da raadte mig de Bedste,  
<br>Mit Lands de vise Mænd,  
+
::Mit Lands de vise Mænd,  
<br>At dig jeg skulde giæste,  
+
::At dig jeg skulde giæste,  
<br>Kong Hrodgar! som din Ven;  
+
::Kong Hrodgar! som din Ven;  
<br>De regned nemlig efter,  
+
::De regned nemlig efter,  
<br>Hvad selv engang de saae.  
+
::Hvad selv engang de saae.  
<br>Da mine Bjørnekræfter  
+
::Da mine Bjørnekræfter  
<br>Jeg viste Prøver paa:  
+
::Jeg viste Prøver paa:  
<br>Dengang af Fiendehænder  
+
::Dengang af Fiendehænder  
<br>Jeg slap og streed mig frem.  
+
::Jeg slap og streed mig frem.  
<br>Da sammen begge Ender  
+
::Da sammen begge Ender  
<br>Jeg bukkede paa Fem,  
+
::Jeg bukkede paa Fem,  
<br>Paa Jetter fem at sige,  
+
::Paa Jetter fem at sige,  
<br>Og reed til Vands saa brat  
+
::Og reed til Vands saa brat  
<br>En Nykke-Flok tillige  
+
::En Nykke-Flok tillige  
<br>Alt i den møke Nat;  
+
::Alt i den møke Nat;  
<br>Trods Storm og Bølgehøie  
+
::Trods Storm og Bølgehøie  
<br>Jeg seirede med Bram,  
+
::Jeg seirede med Bram,  
<br>Fik Ære for min Møie,  
+
::Fik Ære for min Møie,  
<br>Mens Fienderne fik Skam.  
+
::Mens Fienderne fik Skam.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>See, Dane-Drot hin klare!  
+
::See, Dane-Drot hin klare!  
<br>Jeg derfor, som en Mand,  
+
::Jeg derfor, som en Mand,  
<br>Der ændser ingen Fare,  
+
::Der ændser ingen Fare,  
<br>Vil ene holde Stand,  
+
::Vil ene holde Stand,  
<br>Ja Stand og Strid tillige  
+
::Ja Stand og Strid tillige  
<br>Imod den lede Trold,  
+
::Imod den lede Trold,  
<br>Mod Grændel, vil jeg sige,  
+
::Mod Grændel, vil jeg sige,  
<br>Som giør dig Overvold.  
+
::Som giør dig Overvold.  
<br>Den Gunst du ei mig nægte,  
+
::Den Gunst du ei mig nægte,  
<br>O Dannevirke-Drot!  
+
::O Dannevirke-Drot!  
<br>At ene jeg maa fægte  
+
::At ene jeg maa fægte  
<br>til Frelse for dit Slot!  
+
::til Frelse for dit Slot!  
<br>Alt for at naae den Hæder,  
+
::Alt for at naae den Hæder,  
<br>Jeg med min Kæmpeflok  
+
::Jeg med min Kæmpeflok  
<br>Drog hid fra fjerne Steder,  
+
::Drog hid fra fjerne Steder,  
<br>Er Trolden voxen nok.  
+
::Er Trolden voxen nok.  
<br>For Staal han ikke blegner,  
+
::For Staal han ikke blegner,  
<br>Det meget godt jeg veed,  
+
::Det meget godt jeg veed,  
<br>Han Vaaben ikke regner,  
+
::Han Vaaben ikke regner,  
<br>Den Trold og Thurs saa leed;  
+
::Den Trold og Thurs saa leed;  
<br>Men ei mit Sværd skal briste  
+
::Men ei mit Sværd skal briste  
<br>Paa Jettekrop omsonst,  
+
::Paa Jettekrop omsonst,  
<br>Saasandt jeg ei vil miste  
+
::Saasandt jeg ei vil miste  
<br>Min kiære Konges Gunst;  
+
::Min kiære Konges Gunst;  
<br>Jeg lover høit og sværger:  
+
::Jeg lover høit og sværger:  
<br>Ei Sværd jeg blotter her,  
+
::Ei Sværd jeg blotter her,  
<br>Med Skjold jeg mig ei værger  
+
::Med Skjold jeg mig ei værger  
<br>I denne Herrefærd!  
+
::I denne Herrefærd!  
<br>Kong Higelak jeg kræver  
+
::Kong Higelak jeg kræver  
<br>Til Vidne paa min Agt,  
+
::Til Vidne paa min Agt,  
<br>Her med de bare Næver  
+
::Her med de bare Næver  
<br>At trodse Grændels Magt;  
+
::At trodse Grændels Magt;  
<br>Om Reeb saa vil vi rykkes.  
+
::Om Reeb saa vil vi rykkes.  
<br>Ja brydes om din Hall;  
+
::Ja brydes om din Hall;  
<br>Lad staae sig, hvem det lykkes!  
+
::Lad staae sig, hvem det lykkes!  
<br>Lad falde, hvem der skal!  
+
::Lad falde, hvem der skal!  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Faaer Grændel Lov at raade  
+
::Faaer Grændel Lov at raade  
<br>For mig og for min Trop,  
+
::For mig og for min Trop,  
<br>Da sikkert uden Naade  
+
::Da sikkert uden Naade  
<br>Han reent os æder op;  
+
::Han reent os æder op;  
<br>Jeg veed, det er Hans Vane  
+
::Jeg veed, det er Hans Vane  
<br>At sluge Folk, den Trold,  
+
::At sluge Folk, den Trold,  
<br>Og vorder han min Bane,  
+
::Og vorder han min Bane,  
<br>Saa er jeg i Hans Vold;  
+
::Saa er jeg i Hans Vold;  
<br>Hvis Hovedet jeg taber,  
+
::Hvis Hovedet jeg taber,  
<br>Saa leed kun ei derom!  
+
::Saa leed kun ei derom!  
<br>Thi i sin Bug begraver  
+
::Thi i sin Bug begraver  
<br>Mig vist den Fyldevom,  
+
::Mig vist den Fyldevom,  
<br>Saa kiøbt i Domme dyre  
+
::Saa kiøbt i Domme dyre  
<br>Er Levning min paa Jord:  
+
::Er Levning min paa Jord:  
<br>Mit Blod paa Mark og Myre  
+
::Mit Blod paa Mark og Myre  
<br>I Grændels Troldespor.  
+
::I Grændels Troldespor.  
<br>Ei koste dig Umage  
+
::Ei koste dig Umage  
<br>Da skal min Jordefærd;  
+
::Da skal min Jordefærd;  
<br>Men endes mine Dage,  
+
::Men endes mine Dage,  
<br>Da, Hrodgar Danekiær!  
+
::Da, Hrodgar Danekiær!  
<br>Til Higelak du sende  
+
::Til Higelak du sende  
<br>Min Rustning favr og klar.  
+
::Min Rustning favr og klar.  
<br>Ja, til min Kongefrænde  
+
::Ja, til min Kongefrænde  
<br>Min Brynje dyrebar!  
+
::Min Brynje dyrebar!  
<br>Jeg arved efter Hrædel,  
+
::Jeg arved efter Hrædel,  
<br>Den prude Brynjesærk,  
+
::Den prude Brynjesærk,  
<br>Dens Mester og var ædel,  
+
::Dens Mester og var ædel,  
<br>Thi den er Vølunds Værk;  
+
::Thi den er Vølunds Værk;  
<br>Den Barmen var til Baade  
+
::Den Barmen var til Baade  
<br>I mangen Kæmpedyst,  
+
::I mangen Kæmpedyst,  
<br>Men nu maa Nornen raade  
+
::Men nu maa Nornen raade  
<br>For nøgne Kæmpebryst!”
+
::For nøgne Kæmpebryst!”
<br>
+
::&nbsp;
<br>Saa talede med Snille  
+
::Saa talede med Snille  
<br>Den Høvding kort og godt.  
+
::Den Høvding kort og godt.  
<br>Ham svared Hrodgar milde,  
+
::Ham svared Hrodgar milde,  
<br>Den Dannevirke-Drot:
+
::Den Dannevirke-Drot:
<br>„Besynderlig sig vender  
+
::„Besynderlig sig vender  
<br>I Verden Bladet om:  
+
::I Verden Bladet om:  
<br>Med hjelperige Hænder  
+
::Med hjelperige Hænder  
<br>Du modig til os kom;  
+
::Du modig til os kom;  
<br>Alt over samme Bølger  
+
::Alt over samme Bølger  
<br>Drog Fader din for dig;  
+
::Drog Fader din for dig;  
<br>Men jeg det ikke dølger:  
+
::Men jeg det ikke dølger:  
<br>Han søgte Hjelp hos mig.  
+
::Han søgte Hjelp hos mig.  
<br>Ham Ylfingernes Vælde  
+
::Ham Ylfingernes Vælde  
<br>Fordrev fra Huus og Hjem,  
+
::Fordrev fra Huus og Hjem,  
<br>Ved Hadolav at fælde  
+
::Ved Hadolav at fælde  
<br>paa Halsen fik han dem;  
+
::paa Halsen fik han dem;  
<br>Med deres stærke Høden  
+
::Med deres stærke Høden  
<br>Hans Folk de gjorde rædd,  
+
::Hans Folk de gjorde rædd,  
<br>Thi søgte han i Nøden  
+
::Thi søgte han i Nøden  
<br>Hos os et Tilflugtssted.  
+
::Hos os et Tilflugtssted.  
<br>Da Hjørgar alt var blegnet,  
+
::Da Hjørgar alt var blegnet,  
<br>Den Dannerkonning, skiøn,  
+
::Den Dannerkonning, skiøn,  
<br>I Graven var nedsegnet  
+
::I Graven var nedsegnet  
<br>Kong Halvdans bedste Søn;  
+
::Kong Halvdans bedste Søn;  
<br>Hans Broder, ei Hans Mage,  
+
::Hans Broder, ei Hans Mage,  
<br>Blev jeg Hans Eftermand,  
+
::Blev jeg Hans Eftermand,  
<br>Var Drot i Ungdomsdage  
+
::Var Drot i Ungdomsdage  
<br>For Danefæ og Land;  
+
::For Danefæ og Land;  
<br>Mig giæsted da i Vorgen,  
+
::Mig giæsted da i Vorgen,  
<br>O Helt! din Fader god,  
+
::O Helt! din Fader god,  
<br>Og her forvandt Han Sorgen,  
+
::Og her forvandt Han Sorgen,  
<br>Der jeg i Mandebod  
+
::Der jeg i Mandebod  
<br>Til Ylfinger udlagde  
+
::Til Ylfinger udlagde  
<br>Mit gamle Daneguld,  
+
::Mit gamle Daneguld,  
<br>Hvorfor han mig tilsagde  
+
::Hvorfor han mig tilsagde  
<br>At findes tro og Huld.  
+
::At findes tro og Huld.  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Men ak! med saaret Hjerte  
+
::Men ak! med saaret Hjerte  
<br>Jeg tale maa derom,  
+
::Jeg tale maa derom,  
<br>Hvad Sorg og bitter Smerte  
+
::Hvad Sorg og bitter Smerte  
<br>Mig siden overkom:  
+
::Mig siden overkom:  
<br>Hvad jeg har maattet lide  
+
::Hvad jeg har maattet lide  
<br>Ved Grændels Overfald,  
+
::Ved Grændels Overfald,  
<br>Mens han om Nattetide  
+
::Mens han om Nattetide  
<br>Har raset i min Hall!  
+
::Har raset i min Hall!  
<br>Ak! hvor er nu de Volde,  
+
::Ak! hvor er nu de Volde,  
<br>Som prydede min Hall,  
+
::Som prydede min Hall,  
<br>Som bare for mig Skjolde,  
+
::Som bare for mig Skjolde,  
<br>Mangfoldige i Tal!  
+
::Mangfoldige i Tal!  
<br>Ak! under Nornens Vrede  
+
::Ak! under Nornens Vrede  
<br>Min Flok er smeltet hen,  
+
::Min Flok er smeltet hen,  
<br>De Fleste tog den Lede,  
+
::De Fleste tog den Lede,  
<br>Kun Faae har jeg igien!  
+
::Kun Faae har jeg igien!  
<br>O! gid engang dog kunde  
+
::O! gid engang dog kunde  
<br>Den Niding faae sin Løn!  
+
::Den Niding faae sin Løn!  
<br>Ja, Grændel gaae til Grunde!  
+
::Ja, Grændel gaae til Grunde!  
<br>Det er mit Hjertes Bøn!  
+
::Det er mit Hjertes Bøn!  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Vist ikke vederkvæger  
+
::Vist ikke vederkvæger  
<br>Mig længer störe Ord,  
+
::Mig længer störe Ord,  
<br>De lod ved fyldte Bæger  
+
::De lod ved fyldte Bæger  
<br>Saa ofte over Bord;  
+
::Saa ofte over Bord;  
<br>Jeg hørte Kæmper love,  
+
::Jeg hørte Kæmper love,  
<br>Naar Mjøden gav dem Mod,  
+
::Naar Mjøden gav dem Mod,  
<br>At sætte kiækt i Vove  
+
::At sætte kiækt i Vove  
<br>For Seilen Liv og Blod:  
+
::For Seilen Liv og Blod:  
<br>De vilde Grændel møde  
+
::De vilde Grændel møde  
<br>Med Egg og skarpen Odd;  
+
::Med Egg og skarpen Odd;  
<br>For næste Morgenrøde,  
+
::For næste Morgenrøde,  
<br>Var Døden deres Lodd!  
+
::Var Døden deres Lodd!  
<br>Naar Soel opgik, da svømmed  
+
::Naar Soel opgik, da svømmed  
<br>Min Kongehall i Blod,  
+
::Min Kongehall i Blod,  
<br>Hen over Tiljen strømmed  
+
::Hen over Tiljen strømmed  
<br>Den røde Aareflod.  
+
::Den røde Aareflod.  
<br>Ak! Ondt de gjorde værre,  
+
::Ak! Ondt de gjorde værre,  
<br>Af Kæmper troe jeg fik  
+
::Af Kæmper troe jeg fik  
<br>Derved saa mange færre,  
+
::Derved saa mange færre,  
<br>Som her i Døden gik.  
+
::Som her i Døden gik.  
<br>Dog, Ven, gak nu til Sæde!  
+
::Dog, Ven, gak nu til Sæde!  
<br>Hold ei for Tunge Tand!  
+
::Hold ei for Tunge Tand!  
<br>Men brug til Kæmpeglæde  
+
::Men brug til Kæmpeglæde  
<br>Din Mund saa godt du kan!"  
+
::Din Mund saa godt du kan!"  
<br>
+
::&nbsp;
<br>Saa talede den Milde,
+
::Saa talede den Milde,
<br>Og flux man gjorde Plads
+
::Og flux man gjorde Plads
<br>For Gotherne saa gilde,
+
::For Gotherne saa gilde,
<br>Som var dem vel tilpas.
+
::Som var dem vel tilpas.
<br>Der satte alle sammen
+
::Der satte alle sammen
<br>De brat sig ned paa Rad,
+
::De brat sig ned paa Rad,
<br>Og der var Fryd og Gammen,
+
::Og der var Fryd og Gammen,
<br>Saavel som Øl og Mad.
+
::Saavel som Øl og Mad.
<br>Den Svend som stod for Skiænken,
+
::Den Svend som stod for Skiænken,
<br>Han Passed godt sin Dont,
+
::Han Passed godt sin Dont,
<br>Saa immer gik paa Bænken  
+
::Saa immer gik paa Bænken  
<br>Det fyldte Bæger rundt;  
+
::Det fyldte Bæger rundt;  
<br>Her Gothe sad, som Dane,  
+
::Her Gothe sad, som Dane,  
<br>Med Fryd i høien Hall,  
+
::Med Fryd i høien Hall,  
<br>Og i god gammel Vane  
+
::Og i god gammel Vane  
<br>Sang holt den muntre Skjald.  
+
::Sang holt den muntre Skjald.
</blockquote>
 
 
 
 
 
 
 
  
 
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]
 
[[Kategori:Alfabetisk indeks]]

Revisjonen fra 22. des. 2013 kl. 20:58

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Bjovulvs-Drapen


Oversat af
Nik. Fred. Sev. Grundtvig


Femte Sang
Heltens Velkomst hos Kong Hrodgar


Nu frem gik Mænd i Plade,
Og vild de fore ei,
Thi brolagt var som Gade
Den brede Kongevei;
De gik i Brynjer blanke,
Som Folk af første Rang,
Og trindt om Gother ranke
De klingre Vaaben sang.
 
Saa gik de frem paa Toste
I rædsom Krigerdragt,
Indtreen i Høielofte
Med Brag og Prunk og Pragt;
Der langs med Salens Vægge
De stilled op paa Rand
Saa prud en Skjolderække,
Som Nogen skue kan.
Ei skiøre var de Skjolde,
Som stolt sig bredte her,
Men Tøi, som kunde holde
I bidhvas Herrefærd.
Ved Siden saae man Spyde
Med Askestager graae
Alt uden Feil og Lyde
I Flæng og Hob at staae.
 
De Mænd med Mod i Bringe,
De bænked selv sig brat,
Kun Brynjer hørtes klinge
Alt under Kæmpe-Hat;
Men blot af Klang og Vaaben
Man dømte flux i Hall,
At Karl sad under Kaaben,
Som sky var ei for Skrald.
 
Med ærbar Kæmpe-Lade
Nu traadte frem paa Stand
Til Gother under Plade
Saa prud en Hædersmand:
„I Kæmpe-Karle bolde!
(Saa lod han sig forstaae)
Alt med de brede Skjolde
Og med de Brynjer graae,
Ja, med de Hjelme svare
Og Kastespyd i Flok!
Hvorfra mon hid I fare?
Det gad jeg vide nok;
Thi Borgen, her I giæsted,
Tilhører Hrodgar bold,
Og han i mig sig fæsted
Slotsfoged og Herold.
Ei saae i mine Dage
Af Fremmede jeg let
Saa mange Kæmper strage
Og stolte paa en Plet;
Med Æren, maa jeg dømme,
Med Heltemod i Bryst,
Og ei som Folk der rømme,
I søgte Danmarks Kyst.”
 
God Rede for sig gjorde
Den Gothe-Helt nu brat,
Ja, saa tog han til Orde
Alt under Kæmpe-Hat:
„Kong Higelak med Glæde
For Føden giør vi Gavn,
Han gav i Sal os Sæde,
Og Bjovulv er mit Navn;
Mit Ærinde frembære
Jeg vil for Halvdans Søn,
Om han mod os vil være,
Saa god, den Herre skiøn,
At vi til ham indtræde
Maae i det høie Slot
Og hilse der med Glæde
paa Danmarks gæve Drot.”
„Velan!” nu Vulfgar meldte,
En Vendelbo var han,
Navnkundig mellem Helte
Af Kiækhed og Forstand:
„Velan! dit Bud jeg bærer
Og bringer Svar igien
Fra Drotten, Folket ærer
Som Daners bedste Ven.
Jeg flittig skal forhøre
Alt hos den Skjoldung-Drot,
Om dig at laane Øre
Han finde vil for godt,
Og Kongens Ord tilbage
Jeg bringer hid saa fage,
Saa varme, jeg dem faaer.”
 
Ei glemte sig at skynde
Den Helt, men iled did,
Hvor Hrodgar sad paa Hynde,
Alt som en Due hvid;
Saa høvisk udi Lader
Han axlede sit Skind,
For Daners Kongefader
Saa brat han stædtes ind.
 
Der Jarler sad om Borde
Alt hos den Herre god;
Der Vulfgar tog til Orde,
Som for sin Drot han stod:
„Hil Eder, Konning kiære!
Alt over salten Sø
Hiddragen monne være
En Snekke under Ø;
Med Gother fra det Fjerne
Den kommer til vort Land,
Og Bjovulv hedder gierne
De Gothers Hovedsmand.
Med Kongen de begiære
At tale et Par Ord,
Om de maae faae den Ære,
Og sandelig, jeg troer,
Det kunde sig vel sømme,
At du dem undte den,
Thi efter Alt at dømme,
Da er det Adelsmænd;
Og han, dem hid mon sende.
Er vist en vældig Drot:
Paa slige Følgesvende
Man kiender Herren godt.”
 
Fuld brat nu hørtes svare
Den Dannevirke-Drot:
„Formanden i den Skare
Ham kiender jeg ret godt,
Hans Byrd er vist nok ædel,
Thi han er Eggthjovs Søn,
En Datter af Kong Hrædel,
Hun var Hans Moder skiøn;
Og sikkert for det Bedste
Kom hid den Ungersvend,
I mig han vil nok giæste
Sin Faders gamle Ben.
Desuden og Jeg hørte
Af Skippere, som Skat
Til Gothe-Kongen førte,
Han Karl er for sin Hat;
Ja, hvis de ikke lyve,
Da er den samme Svend
Saa stærk som ti og tyve
Almindelige Mænd.
Desaarsag det mig aner:
En Gud ham sendte vist
Til Hjelp for os Vest-Daner
Mod Grændels Argelist;
I saa Fald kan jeg skiønne
Vist paa Hans Kraft og Mod
Og kongelig belønne
Den Ungersvend saa god.
Gak du kun nu tilbage,
Det snareste du kan,
Og bed de Kæmper strage
Indgange her paa Stand!
Min Hilsen maa du bære,
Siig mine Ord igien:
Velkomne skal I være
Her alle Dannemænd!”
 
Til Gotherne tilbage
Kom Vulfgar med en Fart,
Til Orde tog han fage
Og meldte med god Art:
„Hrodgar hin seiersælle,
Øst-Daners gæve Drot,
Mig eder bød fortælle:
Jer Slægt han kiender godt,
Og, dragne hid med Ære
Alt over Bølgen sval,
Velkomne skal I være
Min Herre i Hans Sal!
Nu Ingen eder standser,
Gaaer frit til Hrodgar ind,
Med Kæmpesværd og Pandser,
Alt under Hjelmetind!
Men Skjoldene saa brede
Og saa de mange Spyd,
Lad dem kun staae hernede,
Mens I faae Ørenlyd!”
 
Nu skyndelig fra Sædet
Den Vældige foer op,
Og hos ham stod paa Stedet
Hans djærve Kæmpetrop;
En Part dog af de Bolde
Han af sin Høvdingsmagt
Bød over Spyd og Skjolde
Med Flid at holde Vagt.
Saa blev da hvem der maatte,
Og Resten tøved ei,
I Heltens Fjed de traadte,
Som viste godt dem Vei.
 
Alt under Salens Bue
De trøstig satte Fod,
Og deilig at beskue
Guldhjelmet Bjovulv stod;
Hans Vaabendragt fremviste,
Hvad hver Dag ei man saae:
Det Værk sin Mester priste,
En Smed var han som Faae!
 
„Kong Hrodgar!" sagde Helten,
„Hilsæl og mange Tak!
I Salen og i Felten
Jeg tjener Higelak;
Hans Frænde jeg mon være
Og tjener i Hans Gaard,
Heel mangen Daad med Ære
Jeg drev i Ungdomsaar.
I Gotheland jeg hørte,
At Grændel dig bestreed,
Og Skippere mig førte
Om Sagen den Beskeed:
For Kæmper tom og øde
Man Kongehallen staae,
Naar Sol i Aftenrøde
Nedgaaer af Himlens Blaa.
Da raadte mig de Bedste,
Mit Lands de vise Mænd,
At dig jeg skulde giæste,
Kong Hrodgar! som din Ven;
De regned nemlig efter,
Hvad selv engang de saae.
Da mine Bjørnekræfter
Jeg viste Prøver paa:
Dengang af Fiendehænder
Jeg slap og streed mig frem.
Da sammen begge Ender
Jeg bukkede paa Fem,
Paa Jetter fem at sige,
Og reed til Vands saa brat
En Nykke-Flok tillige
Alt i den møke Nat;
Trods Storm og Bølgehøie
Jeg seirede med Bram,
Fik Ære for min Møie,
Mens Fienderne fik Skam.
 
See, Dane-Drot hin klare!
Jeg derfor, som en Mand,
Der ændser ingen Fare,
Vil ene holde Stand,
Ja Stand og Strid tillige
Imod den lede Trold,
Mod Grændel, vil jeg sige,
Som giør dig Overvold.
Den Gunst du ei mig nægte,
O Dannevirke-Drot!
At ene jeg maa fægte
til Frelse for dit Slot!
Alt for at naae den Hæder,
Jeg med min Kæmpeflok
Drog hid fra fjerne Steder,
Er Trolden voxen nok.
For Staal han ikke blegner,
Det meget godt jeg veed,
Han Vaaben ikke regner,
Den Trold og Thurs saa leed;
Men ei mit Sværd skal briste
Paa Jettekrop omsonst,
Saasandt jeg ei vil miste
Min kiære Konges Gunst;
Jeg lover høit og sværger:
Ei Sværd jeg blotter her,
Med Skjold jeg mig ei værger
I denne Herrefærd!
Kong Higelak jeg kræver
Til Vidne paa min Agt,
Her med de bare Næver
At trodse Grændels Magt;
Om Reeb saa vil vi rykkes.
Ja brydes om din Hall;
Lad staae sig, hvem det lykkes!
Lad falde, hvem der skal!
 
Faaer Grændel Lov at raade
For mig og for min Trop,
Da sikkert uden Naade
Han reent os æder op;
Jeg veed, det er Hans Vane
At sluge Folk, den Trold,
Og vorder han min Bane,
Saa er jeg i Hans Vold;
Hvis Hovedet jeg taber,
Saa leed kun ei derom!
Thi i sin Bug begraver
Mig vist den Fyldevom,
Saa kiøbt i Domme dyre
Er Levning min paa Jord:
Mit Blod paa Mark og Myre
I Grændels Troldespor.
Ei koste dig Umage
Da skal min Jordefærd;
Men endes mine Dage,
Da, Hrodgar Danekiær!
Til Higelak du sende
Min Rustning favr og klar.
Ja, til min Kongefrænde
Min Brynje dyrebar!
Jeg arved efter Hrædel,
Den prude Brynjesærk,
Dens Mester og var ædel,
Thi den er Vølunds Værk;
Den Barmen var til Baade
I mangen Kæmpedyst,
Men nu maa Nornen raade
For nøgne Kæmpebryst!”
 
Saa talede med Snille
Den Høvding kort og godt.
Ham svared Hrodgar milde,
Den Dannevirke-Drot:
„Besynderlig sig vender
I Verden Bladet om:
Med hjelperige Hænder
Du modig til os kom;
Alt over samme Bølger
Drog Fader din for dig;
Men jeg det ikke dølger:
Han søgte Hjelp hos mig.
Ham Ylfingernes Vælde
Fordrev fra Huus og Hjem,
Ved Hadolav at fælde
paa Halsen fik han dem;
Med deres stærke Høden
Hans Folk de gjorde rædd,
Thi søgte han i Nøden
Hos os et Tilflugtssted.
Da Hjørgar alt var blegnet,
Den Dannerkonning, skiøn,
I Graven var nedsegnet
Kong Halvdans bedste Søn;
Hans Broder, ei Hans Mage,
Blev jeg Hans Eftermand,
Var Drot i Ungdomsdage
For Danefæ og Land;
Mig giæsted da i Vorgen,
O Helt! din Fader god,
Og her forvandt Han Sorgen,
Der jeg i Mandebod
Til Ylfinger udlagde
Mit gamle Daneguld,
Hvorfor han mig tilsagde
At findes tro og Huld.
 
Men ak! med saaret Hjerte
Jeg tale maa derom,
Hvad Sorg og bitter Smerte
Mig siden overkom:
Hvad jeg har maattet lide
Ved Grændels Overfald,
Mens han om Nattetide
Har raset i min Hall!
Ak! hvor er nu de Volde,
Som prydede min Hall,
Som bare for mig Skjolde,
Mangfoldige i Tal!
Ak! under Nornens Vrede
Min Flok er smeltet hen,
De Fleste tog den Lede,
Kun Faae har jeg igien!
O! gid engang dog kunde
Den Niding faae sin Løn!
Ja, Grændel gaae til Grunde!
Det er mit Hjertes Bøn!
 
Vist ikke vederkvæger
Mig længer störe Ord,
De lod ved fyldte Bæger
Saa ofte over Bord;
Jeg hørte Kæmper love,
Naar Mjøden gav dem Mod,
At sætte kiækt i Vove
For Seilen Liv og Blod:
De vilde Grændel møde
Med Egg og skarpen Odd;
For næste Morgenrøde,
Var Døden deres Lodd!
Naar Soel opgik, da svømmed
Min Kongehall i Blod,
Hen over Tiljen strømmed
Den røde Aareflod.
Ak! Ondt de gjorde værre,
Af Kæmper troe jeg fik
Derved saa mange færre,
Som her i Døden gik.
Dog, Ven, gak nu til Sæde!
Hold ei for Tunge Tand!
Men brug til Kæmpeglæde
Din Mund saa godt du kan!"
 
Saa talede den Milde,
Og flux man gjorde Plads
For Gotherne saa gilde,
Som var dem vel tilpas.
Der satte alle sammen
De brat sig ned paa Rad,
Og der var Fryd og Gammen,
Saavel som Øl og Mad.
Den Svend som stod for Skiænken,
Han Passed godt sin Dont,
Saa immer gik paa Bænken
Det fyldte Bæger rundt;
Her Gothe sad, som Dane,
Med Fryd i høien Hall,
Og i god gammel Vane
Sang holt den muntre Skjald.