Blandede Optegnelser (CCR/FM) - Jonsbogen

Fra heimskringla.no
Revisjon per 7. feb. 2018 kl. 15:45 av Knut (diskusjon | bidrag) (Ny side: {| class="toccolours" border="1" width="100%" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse" |- style="background-color:#e9e9e9" !align="center" valign="top" width="40%" | '''Velg sp...)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif


GHM 3.jpg

Grønlands historiske mindesmærker III

Finnur Magnússon og C. C. Rafn


XXX
Blandede Optegnelser,
deels af usikkert Indhold, deels af fremmede Skriſter


Beretninger om den Islandske Lov kaldet Jonsbogens
Indförelse i Grönland henved 1280.


Vi have ovenfor (I, 494-96, 518-20 II, 442-43) sögt at vise at saalænge den Grönlandske Colonie udgjorde en egen lille Fristat, vare Moderlandet Islands Love, fra forskjellige Perioder (naturligvis med visse lokale og af Nödvendighed fremkaldte Undtagelser) gjeldende for den. Da Grönlands frie Forfatning ophörte, maatte de naturligvis forandres, og intet kan være sandsynligere, end at de da for Island gjeldende nye Love, for saavidt de kunde ansees passende ogsaa indförtes i Grönland. Det bekræftes af de ovenfor (I, 118-121 III, 440) meddeelte diplomatiske og historiske Underretninger, hvoraf vi erfare at Grönland i det 14.de Aarhundrede, ligesom Island, havde sit Althing og ligeledes var inddeelt i Sysseler. Hertil komme fölgende Efterretninger, der synes at være udsprungne fra ægte Kilder, og da rimeligvis fra Magnus Lagabæters tabte Saga (jfr. ofr. III, 454). Jeg, Finn Magnusen, har i sin Tid udskrevet fölgende Sted af en temmelig gammel Afskrift af visse anonyme Annaler, som paa Islands Österland var blevet taget af en meget ældre Original:

"1280 deyði Magnús konúngr; á sama ári sendi hann Jón lögmann, er kallaðr var gjaldkyli, med lögbók híngað til Íslands; svo segja menn at sú sama bók hafi til Grænlands komit; hün var köllut Jónsbók", d.e. "1280 döde Kong Magnus; i det samme Aar havde han sendt Jon Laugmand, som blev kaldet Gjeldkyle[1], med en (ny) Lovbog hid til Island. Folk sige at den samme Bog ogsaa er kommet til (blevet indfört i) Grönland. Den blev kaldet Jonsbogen."

Ogsaa Lyschander har i et eller andet gammelt Skrift fundet en Optegnelse af lignende Indhold, hvilken han saaledes meddeler i sin Grönlandske Chronica (1. c. 66):

Da skreff Jon Gelker[2] den Islands Lov
Mellem Præster og Grander, oc anden slig Tov
I Böger oc klare Breve;
Man vil oc sige den Lov bleff sendt
Henoſfver til Grönland, der kyndet oc kjendt
Hvor de skulle redelig leffve.

I Margen anföres 1280 som det Aar, i hvilket denne Lov blev skreven og udgiven for Island, men 1281 som det Aar, i hvilket den oversendtes til Grönland. Lovbogen blev vistnok udarbeidet og fuldendt i Kong Magnus's levende Live, men dog i det ovenanförte Aar, först efter hans Död, sendt til Island af hans Sön Kong Erik den 2den, kaldet, Præstehader.

Fodnoter

  1. Dette Tilnavn er rimeligvis feilskrevet; see den næstfölgende Anmærkning.
  2. Gelker er rimeligvis det gamle norske gjaldkeri (Skatmester eller Renteskriver); jfr. Vid. Selsk. D. Ordbog under Artikelen Gjeldker, Gelker.