Dufvans sång på liljeqvist

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


56. Dufvans sång på liljeqvist


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius


1. Det sitter en dufva på liljeqvist —
I midsommarstider —
Hon sjunger så fagert om Jesu Krist.
I himmelen är en stor glädje.


2. Hon sjunger, hon sjunger och sjunger alltså:
»Det väntas en jungfru till himmelen i år.»


3. »Och inte så kommer jag till himmelen i år,
Jag känner mig hvarken sjuk eller sår.»


4. Och jungfrun hon går på sin faders gård,
Ett styng i sin venstra sida hon får.


5. »Och kära min moder, I bädda min säng!
I år kommer jag hvarken på åker eller äng.»


6. »Och kära min dotter, du tala inte så!
I år är dig ärnadt en konung att få.»


7. »Och bättre är vara i himmelen brud,
Än bära på jorden en konungaskrud.»


8. »Och kära min fader, I skaffen mig prest!
Jag känner, att döden snart blifver min gäst.»


9. »Och kära min broder, du gör mig en bår,
Och kära min syster, du krusa mitt hår!»


10. Och jungfrun vardt döder, och lades på bår,
Och jungfrur och tärnor de krusa' hennes hår.


11. De buro den jungfrun ut af det hus,
Guds englar de gingo före med ljus.


12. De buro det lik öfver kyrkovall,
Och alla Guds englar gick före och sang.


13. De lade den jungfrun i svartan mull —
I midsommarstider —
Och sjelfva Gud Fader han var henne huld.
I himmelen är en stor glädje.


_____


Se Variant af denne vise