Eiríkur Magnússon biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Eiríkur Magnússon


Biografisk oversigt

Eiríkur Magnússon
(1833-1913)Magnússon, Eiríkur, f. 1833, Bibliothekar. E. M., Søn af Præsten Magnús Bergsson og Vilborg Eiríksdatter, er født 1. Febr. 1833 paa Berufjörður i det østlige Island. Han blev 1859 Kandidat fra Præsteskolen og havde 1857 ægtet Sigríður Sæmundsen fra Reykjavik. 1862 rejste han til England for at besørge Udgivelsen af en revideret islandsk Bibeloversættelse og er forblevet der, i det han 1871 ansattes som Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket i Cambridge. 1876 blev han Mag. art. pro meritis ved Universitetet dersteds, valgtes s. A. til Medlem af Trinity College og blev 1893 Privatdocent (Recognised university lecturer). Dette Aar erholdt han fra Société des inventeurs i Paris Guldmedaille for Planen til en Bibliotheksbygning med ubegrænset Udvidelse (se «Ingeniøren» V, 26. 1896). I England har han dels alene, dels i Forbindelse med andre udgivet eller oversat nordisk Litteratur, særlig islandske Oldskrifter; mærkes kan «Lilja» (London 1870), «Thomas saga erkibyskups» I-II (1875-83, udg. og oversat for Master of rolls’ series) og «Saga library» I-IV (London 1890 ff.; Oversættelser i Forbindelse med W. Morris). I forskjellige Tidsskrifter eller lærde Selskabers Skrifter er af ham offentliggjort adskillige mindre Afhandlinger vedkommende nordisk Mythologi og Oldkyndighed. Ogsaa sin Interesse for Fødeøens Anliggender har han gjentagne Gange givet Udtryk.
Kr. Kaalund.


Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)