Forord (Kalevala)

Fra heimskringla.no
Revisjon per 21. apr. 2015 kl. 12:29 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ferdinand Ohrt (1873-1938)
Kalevala
Ferdinand OhrtForord

Nærværende Oversættelse bringer et Udvalg paa knap Halvdelen af det finske Natlonal-epos' Tekst (ca. 10,000 mod ca. 23,000 Vers). Ved Stofvalget er, saa vidt gørligt, to helt forskellige Hensyn søgt forenede: ett til det æstetisk værdifulde, ett til det for de episke Sanges Historie interessante. Om metrisk Grundsætning for denne Fordanskning henvises til 2det Bind B, VI. Tallene ved Randen gælder Sang- og Versnummer i Originalen. — 2det Bind af dette Arbejde tilstræber at give en samlet Udsigt over finsk Folkesangs ydre og indre Historie; hvad her bringes er ikke Resultatet af egen Førstehaandsforskning, men en Sammenarbejdeise af moderne finske Lærdes Undersøgelser, der — skrevne gennemgaaende paa Finsk — er lidet tilgængelige udenfor Forskernes Hjemland. Af det vigtigste Kildemateriale, Folkesangs-varianterne, er i de senere Aar en Del bleven trykt, saa det i nogen Grad er muligt at gaa Forskningerne efter. De magiske og især de lyriske Sanges Historie er i nærværende Fremstilling kommet helt til kort, da Granskningen af de paagældende (mest uudgivne) Varianter kun er i sin Begyndelse. I Bindets sidste Afsnit (C) gives nogle Indtryk af Kunstlitteraturen i dens Forhold til Folkesangen; en fuldt alsidig Oversigt over Kalevalas æstetiske Betydning turde ikke forsøges givet: den bildende Kunst er affærdiget med nogle Opregninger, om Folke- og Kunstmusik er helt tiet. — Muligvis kan Oplysningerne i hele 2det Bind (Stykket om Enkeltsangenes Historie vel undtaget) have nogen Interesse ogsaa for andre end Folklorister af Faget.


Om finske og estiske Ords Udtale gælder: Hovedtrykket ligger altid i første Stavelse. Enkeltskreven Lyd er kort; Længde betegnes ved Dobbeltskrivning; aa er altsaa langt a (ikke å); o og ö er aabne Lyd, d meget aabent. uo, yö, ie er Tvelyd, med Trykket jævnt fordelt over hele deres Varighed, h høres ogsaa i Udlyd (Pohja). dh (ældre Finsk) var Spirant som i dansk ”Gade”. I Estisk er z stemt s, ö ligger mellem o og e.


Direktionen for Carlsbergfondet, som har muliggjort Bogens Udgivelse, bringer jeg min oprigtige Tak. I meget dyb Taknemmelighedsgæld staar jeg til Hr. Professor Kaarle Krohn i Helsingfors, der utrættelig og paa mangfoldig Maade har vejledet mig under Arbejdet.

F. O. Sorø, April 1907.