Hans Henrik Lefolii biografi

Fra heimskringla.no
Revisjon per 12. nov. 2015 kl. 22:52 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Hans Henrik Lefolii
Biografisk oversigt

Hans Henrik Lefolii
(1819-1908)Lefolii, Hans Henrik, f. 1819, Skolemand, er en Søn af Urtekræmmer Jacob Severin L. (f. 14. Nov. 1788 † 24. Maj 1870) og Ane Abelone f. Juel (f. 23. Sept. 1795 † 6. Maj 1879). Familienavnet var oprindelig Livonius og stammer fra Meklenborg. L. blev født paa Christianshavn 19. Febr. 1819, blev Student 1837, erholdt 1839 Accessit for Besvarelsen af Universitetets Prisopgave om Plutarchs Skrifter om Alexander den store, var derefter Lærer ved kjøbenhavnske Privatskoler og bestod 1842 den filologiske Embedsexamen. 1843 blev han Adjunkt i Sorø, 1844 Overlærer i Rønne, 1854 i Odense, 1866 Rektor i Viborg og tog sin Afsked 1892, hvorefter han bosatte sig ved Kjøbenhavn. Blandt hans Skrifter mærkes: «Fortællende Digte for Børn» (1860), «Fortællinger og Sagaer for Børn» (1860-61), «Nials Saga gjenfortalt» (1863) og flere andre Sagaer, «Fra Gudelivet og Gudetroen i Nordens Hedenold» (1866) og flere Indbydelsesskrifter fra Viborg, blandt hvilke mærkes: «Om Skolen som væsentlig medvirkende til Standsomskiftningen» (1876). Under Udgivelse er en Oversættelse af Sallusts «Catilina» og «Jugurtha» med en tilhørende Indledning om Stats- og Samfundsforhold i Rom. Flere af Programmerne betegne hans folkelige, af Grundtvig paavirkede Retning, som ogsaa kom til Udtryk i hans Afskedsord i Viborg Program 1893, hvori han navnlig fremhæver sin Virksomhed for Afskaffelse af de daglige Karakterer og for at faa det afgjørende Valg af et ungt Menneskes Livsvej udsat til et mere modent Alderstrin samt sin Forbindelse med Folkehøjskolen. – Gift 1. (1844) med Nicoline Timothea Christiane Schow (f. 7. Dec. 1819 † 17. Jan. 1845), Datter af Adjunkt H. S. i Helsingør, 2. (1862) med Christiane Dorthea Julie Strandbygaard (f. 25. Juli 1832), Datter af Gaardejer S.
   Erslew, Forf. Lex. Hundrup, Lærerstanden ved Viborg Kathedralskole.
   S. B. Thrige.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)