Herr Äster och fröken Sissa (Variant: Herr Råstigh)

Fra heimskringla.no
Revisjon per 26. mai 2017 kl. 09:48 av Carsten (diskusjon | bidrag) (Herr Äster och fröken Sissa (Variant: Herr Råstigh))
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Svensk.gif


Svenska folkvisor vignet.jpg
Svensk Folkdiktning


32. Herr Äster och fröken Sissa
Variant: Herr Råstigh


Svenska folkvisor
Erik Gustaf Geijer och Arvid August Afzelius1. Råstiger rijder sigh söder under öö,
Han fäste lijten Inga, som war ingen mö.
Der groo Edle örter.


2. Han fäste lijten Inga, han förde henne hem,
Sielf herr Råstigh redh henne igen.


3. Rätt som dhe kommo i Rosenlund,
Der wille Inga lilla hwijla en stund.


4. Der breder han vth sin kappa blå;
Där föder liten Inga söhner twå.


5. »Höör du, Inga, hwad jagh säger nu:
Hwem är fader åth desse barnen tu?»


6. »Hoos min fader war en rijker giest;
Wij lekte guldtafl som wij kunde bäst.»


7. »Wij lekte guldtafwel af hiertans grund;
Då blef Jagh medh desse barnen tung.»


8. »Höör du, Inga, war intet rädd,
Men seij huru den Ridderen war klädd.»


9. »Han hade kläder brun och hwijt;
Jagh tychte han war Eder, herr Råstigh, lijk.»


10. »Han hade kläder brune och blå;
Den wackraste herre Jagh nånsin sågh.»


11. »Höör du, Inga, hwadh [jagh] seijer nu:
Hwar wil tu giöra af desse barnen tu?»


12. »Däth ena wil jagh settia emellan Muld och steen,
I alle mine dager bära för’et Mehn.»


13. »Däth andra will Jagh settia emellan Muld och torf,
J alle mine dager bära för'[et] sorgh.»


14. »Inga lilla, Inga lilla, seij intet så,
Du skall föda up desse barnen små.»


15. Jagh haar här en Faster här ute widh åå;
Dijth skall Jagh före desse barnen små.»


16. Råstiger Eld medh Swerdsvdden slogh,
Han hämptade watn medh sine skoor.
Nu groor Edle örter._____


Se Variant af denne vise