Jón Árnason biografi

Fra heimskringla.no
Revisjon per 21. mar. 2015 kl. 09:22 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Jón Árnason
(1819-1888)
Biografisk oversigt

Jón Árnason
(1819-1888)Árnason, Jón, 1819-88, Æventyrsamler. Han er født 17. Avg. 1819 paa Gaarden Hof paa Skagaströnd i det nordlige Island, hvor hans Fader Árni Illugason var Præst. Han blev Student fra Bessastad Skole 1843, var i en længere Aarrække paa forskjellig Maade knyttet til den lærde Skole og har tillige siden 1848 været Bibliothekar ved Landsbibliotheket. Aar 1866 giftede han sig med Enken Katrín Thorvaldsdatter fra Hrappsey, af hvilket Ægteskab ingen Børn leve. Allerede som faa Aars Student begyndte J. A. den Indsamling af Æventyr og Folkeminder, som siden har været hans Livs Hovedopgave, først i Forbindelse med den senere Præst Magnús Grímsson, senere alene. Hans Hovedværk paa dette Omraade er den store Udgave af «Islandske Folkesagn og Æventyr» (Íslenzkar Þjóðsogur og Æfintýri), som i Aarene 1862-64 i to Bind udkom i Leipzig; Indholdet er – bortset fra dets mangesidige Interesse i andre Henseender – i høj Grad oplysende for Befolkningens Aandsliv og Ejendommeligheder. Af hans betydelige utrykte Samlinger forberedes en Samling Folkeminder til Udgivelse. Han døde 4. September 1888.
Kr. Kaalund

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)Árnason, Jón, f. 17. Aug. 1819, d. 4. Septbr 1888, Inspektør ved Latinskolen og Bibliotekar ved Landsbiblioteket i Reykjavik, er blevet mest bekendt som den, der i højere Grad end nogen anden har lagt sig efter at samle islandske Folkesagn af hvilken som helst Art. Hans »Islandske Folkesagn og Eventyr« er udkomne i Leipzig i 2 Bd (1862—64); Fortsættelsen (3 Bd, bestaaende af islandske Gaader) er udkommet i Kbhvn (det islandske litterære Selskab) 1887. Disse Folkesagn, der er meddelte med de selvsamme Ord, hvormed de er blevne fortalte gennem lange Tider, er en sand litterær Skat, ikke alene for det islandske Folk, men for alle, som beskæftiger sig med folkloristisk Studium.
Finnur Jónsson

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)