Jacob Aall biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Jacob Aall
Biografisk oversigt

Jacob Aall
(1773-1844)Aall, Jacob, statsman, författare och industriidkare, föddes 27 juli 1773 i Porsgrund. Studerade först teologi i Köpenhamn och sedermera bergsvetenskap vid flere tyska universitet. Från 1799, då han köpte Nes’ järnbruk, och allt framgent var han industriidkare. Hans kunskaper i bergsväsendet anlitades ofta af regeringen, hvilken flere gånger kallade honom till medlem af kommittéer för dettas ordnande. Som medlem af riksförsamlingen på Eidsvold 1814 slöt han sig till den wedel-jarlsbergska minoriteten, hvilken ifrade för föreningen med Sverige. Ända till 1830 spelade han sedan en framstående roll i det norska stortinget.

Utom statsekonomiska och politiska afhandlingar, samlade i Nutid og fortid (1833-36), författade A. flere arbeten i sitt fäderneslands historia. Det värderikaste af dessa är hans Erindringer som bidrag til Norges historie fra 1800-1815 (1844-45), hvari författaren ådagalagt stor sakkännedom, oväld och kritisk skärpa. Dessutom intresserade han sig lifligt för Nordens fornspråk och understödde utgifningen af Björn Haldorssons isländska lexikon.

På sin ålderdom verkställde han en mycket god öfversättning af Snorre Sturlassons Heimskringla, hvars utgifning 1838-39 i en praktfull upplaga — med värdefulla geografiska anmärkningar jämte en karta af G. Munthe — han själf ombesörjde.

Död 4 aug. 1844.


Källa: Nordisk familjebok (Uggleupplaggan, 1904)