Julius Hoffory biografi

Fra heimskringla.no
Revisjon per 13. nov. 2015 kl. 16:22 av Carsten (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Julius Hoffory
Biografisk oversigt

Julius Hoffory
(1855-1897)Johan Peter Julius Hoffory, 1855-97, Sprogforsker. Julius H. er født i Aarhus 9. Febr. 1855 af Forældrene Kjøbmand Peter Julius H. (af ungarsk Æt) og Ane Margr. Ulrikke f. Lunne. Allerede som Skolediscipel drev han ivrige Sprogstudier og vakte bl. a. K. J. Lyngbys Opmærksomhed. 1872 blev H. Student fra Aarhus, bestod 1878 Magisterkonferens i nordisk Filologi og studerede derefter i Tyskland (Berlin og Strasburg); 1883 vandt han den filosofiske Doktorgrad ved Kjøbenhavns Universitet for sin Afhandling: «Oldnordiske Konsonantstudier», men vendte tilbage til Berlin, hvor han s. A. blev Docent i nordisk Filologi og almindelig Fonetik, i hvilke Fag han 1887 blev extraordinær Professor sammesteds. 1883 havde han forgjæves søgt Lektoratet i Tysk ved Kjøbenhavns Universitet.
   I sine første Afhandlinger (især i «Zeitschr. f. vergleich. Sprachforschung» XXIII og XXV) leverede H. værdifulde fonetiske Undersøgelser, mest af systematiserende Natur, ligesom han anvendte den almindelige Fonetik til Forklaring af de ældste islandske Haandskrifters Lydlære (Doktorafhandlingen m. m.). I de senere Aar har han derimod væsentlig beskæftiget sig med nordisk Mythologi og Eddakritik i nær Tilslutning til Müllenhoff. Sine her hen hørende Afhandlinger har han samlet i «Eddastudien» I (Berlin 1889). En væsentlig Betydning har H., der er den første, som har beklædt en Professur i nordisk Filologi i Berlin, fremdeles haft ved at udbrede Kjendskab til nordisk Litteratur i Tyskland: han udgav saaledes (sammen med P. Schlenther) Holbergs «Dänische Schaubühne» (1885-87); men især har han en Hovedandel i Fremkaldelsen af den stærke Interesse for Henrik Ibsens Digtning i Tyskland (sml. Tilskueren 1888, S. 61 ff.); af Ibsens Skuespil besørgede han nogle oversat i sin Samling «Nordische Bibliothek»; selv oversatte H. «Die Frau vom Meere» og E. Brandes’ «Ein Besuch» (begge 1889).
   I Dec. 1889 blev H. angreben af en svær Sygdom, efter hvis Forløb han hidtil har været uskikket til aandeligt Arbejde. H. døde 12. April 1897.
   Universitetsprogr. 1883.
   Verner Dahlerup.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)