Källskrifter till Lapparnas mytologi Kap. VII

Fra heimskringla.no
Revisjon per 1. des. 2014 kl. 19:32 av Carsten (diskusjon | bidrag) (Källskrifter till Lapparnas mytologi Kap. VII)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Svensk.gif


Samisk familie. Slutningen af 1800-tallet.
Källskrifter till Lapparnas mytologi

af
Edgar Reuterskiöld


VII.
Forbus’ privata promemoria
för ytterligare undersökning af lapparnas afguderi.Härwed måste man giöra sig noga underrättad om följande,


1° hwilka Radiens andra sysslor äro, som honom tillskrifwas, än att gifwa siälen, taga menniskian igen af Iamaimo och gifwa Renlycka.


2° Om Kirfwa Radien närmare.


3° Item om Rananeit och Rariet.


4° Om flera Gudar bo högt under stiernhimmelen.


5° Om sool och måne reknas ibland de Gudar ell:r ibland dem som i lufften äro.


6° Om ey flera Gudar finnas i lufften än de upsatte.


7° Om PassevaraOlmai hafwa särskilte namn, och särskilte egentel. sysslor.


8° Om Passevara och Saivo, hwad dess hielp är och hwilken tienst dem giöres.


9° Om Passevara ell:r Saivosarva (Bärgz-Renen) Passevaralodde (bergzfogell) Roffogelen) Passevaraguulli (Bärgzfisken) räknas ibland dem som boo under jordene, item om deras syslor.


10° Om Saivolmai och Saivoneide äro ett med Passevaraolmai och Neide.


11° Om Possioacca, Iameacca, sielfwa döden Nubelolraai Vurneslodde etc.


12° Lapptrumman till dess Figur är ey aldeles en Circel, eyheller Oval: Gudarna icke häller afsatte i sin ordning, ell:r alle som wara böra och på lapptrumman finnas skola. Fråges fördenskull effter alt sådant, att man må få en ricktig och fullkomblig kundskap.


13° Item hwad som mehra är wid lapptrumman att Observera.


14° Hwarföre den sanna Guden är afsatt på lapptrumman och om ringen och baja föres till den Figuren.


15° Om trolldopet den andra och flera gånger, sker sammaledes för siukdomen såsom den första.


16° Hwarföre afgudamåltiden af Radiens lekamen och Sarednis blod, hålles ante S. coenam.


17° Om Saraca och Saredni äro ett R[espon]s[um] imo.


18° Om Saimocase bör wara bättre kundskap.


NB. tages Copia af kungabrefwen i Dannemark, item om andra helsosamma förrättningar.