Prosjektportal

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Prosjektportal

Ressursside og stilmanual for prosjektets medarbeidere

Vårt fokus i publiseringsarbeidet er brukervennlighet, at tekstene er korrekturleste, søkbare og tilgjengelige i utskriftsvennlig format. Det å redigere ferdig den korrekturleste teksten og å gjengi teksten så nær originalen som mulig, er slik vi ser det, et håndverk. Håndverk krever at en kjenner verktøyet som brukes til redigeringen, - og bruker verktøyet riktig. Teksten skal således være god å lese og da er det viktig at den enkelte side fremstår som en del av helheten, og at teksten er ryddig og god å se på.

Dette er en resursside og verktøykasse for prosjektets medarbeidere, med informasjon og oversikt over ulike guider, stilmaler, nyttige symboler og tegn som brukes i redigeringen av tekstene. Generell informasjon om prosjektet finner du her: Om prosjektet «Norrøne Tekster og Kvad».


Siden er under udarbejdelse.jpg


Tekstgjenkjenning (OCR-lesing) og redigering

Tekstgjenkjenning

For å hente ut tekst fra bøker, PDF-filer osv. brukes det gjerne et tekstgjenkjenningsprogram (OCR) som digitaliserer teksten. Vi kan f.eks. anbefale tekstgjenkjenningsgrammet ABBYY FineReader OCR for PC til dette arbeidet. For mindre PDF-dokumenter eller bildefiler kan en en enkelt og effektivt fritt bruke onlineprogrammet Free Online OCR. Her kan en enkelt velge det språk en vil lese fra og digitalisere teksten til senere korrekturlesing. Korrekturlesingen er den viktigste del av arbeidet og betyr at den digitale teksten på skjermen sammenlignes med teksten med den trykte utgaven. Tekstgjenkjenningsprogramet kan tolke tegn og symboler feil. Derfor skal den digitale teksten som er innskannet ved hjelp av en skanner og tekstgjenkjenningsprogram rettes manuelt. Den ferdige digitale teksten skal således være identisk med den trykte utgaven før den legges ut på heimskringla.no.

Hold teksten ren

Til redigeringen og oppsett av tekst til heimskringla.no kan vi anbefale at en bruker tekstredigeringsprogrammet TextWrangler (for Mac), eller Notepad++ (for Windows). TextWrangler og Notepad++ gir ren tekst uten formatering, og inneholder ikke spesielle formateringskoder slik f.eks. Word, samtidig som den holder orden på HTML-koder mm.

OBS; Programmer som Microsoft FrontPage, Dreamweaver og lignende bør overhode ikke brukes til å formatere og redigere tekst på heimskringla. HTML skal utformes manuelt med kjærlig og omtenksom hånd. Eller som Lars formulerer det: «If you've ever wondered what a word processor does with your words, think about what a food processor does with your food.»

Generelt bør en også unngå å bruke redigeringsprogrammer som Notepad og TextEdit, som kan tilføye teksten spesielle kodepunkt (Byte order mark). For heimskringlas administratorer er det spesielt viktig å vite at LocalSettings.php aldri skal redigeres med programmer som kan tilføye spesielle kodepunkt, - da dette vil knekke wikien.


Nyttige lenker:
Sette inn strofe i prosatekst

Selv om HTML-koder som <br> og <blockquote> kan brukes for linjeskift og innrykk bør en som regel bruke Wiki-koder når en redigerer tekst på heimskringla.no. Unntaket er når teksten er satt inn i en HTML-form, f.eks. HTML-tabeller. Linjeskift kan enkelt lages med, ja nettopp et linjeskift, og ønsker en større mellomrom, f.eks. mellom avsnitt, så lager en to linjeskift. For å sette inn en strofe i brødteksten bruker en ganske enkelt skrifttegnet kolon ( : ) foran teksten som skal formateres med innrykk. Dette vil vise teksten på samme måte som når en bruker både <br> og <blockquote>.

Du skriver Det vises slik
Þórr kvað:

:6.
:"Veiztu ef þiggjum
:þann lögvelli?"


Týr kvað:

:"Ef, vinr, vélar
:vit gervum til."

Þórr kvað:

6.
"Veiztu ef þiggjum
þann lögvelli?"


Týr kvað:

"Ef, vinr, vélar
vit gervum til."
Stille opp strofer ved siden av hverandre

Du skriver Det vises slik
{|
|
:Hvor skjolde sang 
:på Sköguls vang, 
:og klinger klang 
:var kongens gang. 
:Sværdelven flød 
:svulmende rød, 
:malmvarsler lød 
:om mandedød (v. 4).
|
:Ligtraner vaded 
:til valstadet, 
:ej sværdsøbadet 
:sårmåger haded, 
:sled varg i vunde 
:men valfald-sunde 
:højt skummed ravnen 
:om hovedstavnen (v. 11).
|}
Hvor skjolde sang
på Sköguls vang,
og klinger klang
var kongens gang.
Sværdelven flød
svulmende rød,
malmvarsler lød
om mandedød (v. 4).
Ligtraner vaded
til valstadet,
ej sværdsøbadet
sårmåger haded,
sled varg i vunde
men valfald-sunde
højt skummed ravnen
om hovedstavnen (v. 11).
Tekstformattering

Slik skrives fet og kursiv tekst i MediaWiki:

For å skrive: Skriver du: Det vises slik:
Fet tekst '''Fet tekst''' Fet tekst
Kursiv tekst ''Kursiv tekst'' Kursiv tekst
Fet og kursiv tekst '''''fet og kursiv tekst''''' fet og kursiv tekst
Teletype tekst <tt>teletype tekst</tt> teletype tekstPlassering av teksten på siden

HTML-kode <div align="center"> og <div style="text-align: center;"> kan brukes til å plassere tekst et bestemt sted på en sidene, i dette tilfelle i sentrum, men det er vanlig å plassere overskriften på en side i mitten. En kan også bruke HTML-kode <center> til samme formål.

<div style="text-align: center;">Tekst plassert i mitten.</div>

<div style="text-align: left;">Tekst plassert til venstre.</div>

<div style="text-align: right;">Tekst plassert til høyre.</div>
Hvordan lage fotnoter og referanser

Referanser og fotnoter skrives slik umiddelbart etter det ord eller setning som fotnoten skal vise til. Eksempel:

<ref>''Eg þarfnast hylli konungs. Kálfur hefir völdin að hálfu.''</ref>

Nederst i dokumentet plasserer du følgene form (overskriften kan endres) og fotnotene / referansene vil legge seg automatisk i slutten av teksten:

'''Fotnoter'''

<references />

Det vises da slik:

Herstillis þarfk hylli.
Hölf eru völd und Kalfi.[1]


Fotnoter

 1. Eg þarfnast hylli konungs. Kálfur hefir völdin að hálfu.

Se eksempel i Gísla saga Súrssonar.


For mer avansert bruk av referanser se veiledning på: MediaWiki.org.
Hvordan endre skriftstørrelsen

Det finnes flere måter å endre skriftstørrelsen på. Den enklese måten er å bruke HTML-kode <small> og <big>. Eksempel:

Du skriver Det vises slik
<big><big>§4. Islandsk digtning</big></big>

<big>§4. Islandsk digtning</big>

§4. Islandsk digtning

<small>§4. Islandsk digtning</small>

§4. Islandsk digtning

§4. Islandsk digtning

§4. Islandsk digtning

§4. Islandsk digtning
Hvordan lage et lengre sitat i en brødtekst

For å lage et lengre sitat i brødteksten bruker en ganske enkelt skrifttegnet kolon ( : ) foran teksten som skal formateres med innrykk. Dette vil vise teksten på samme måte som når en bruker <blockquote>.

Eksempel på tekst skrevet med ::

For å lage et lengre sitat i brødteksten bruker en ganske enkelt skrifttegnet kolon ( : ) foran teksten som skal formateres med innrykk. Om du bruker to kolon :: vil dette vise teksten på samme måte som når en bruker <blockquote>.

Eksempel på tekst skrevet med <blockquote>

For å lage et lengre sitat i brødteksten bruker en ganske enkelt skrifttegnet kolon ( : ) foran teksten som skal formateres med innrykk. Om du bruker to kolon :: vil dette vise teksten på samme måte som når en bruker <blockquote>.

Slik gjøres det:

::For å lage et lengre sitat i brødteksten bruker en ganske enkelt skrifttegnet kolon ( : ) foran teksten ....

Husk linjeskift foran og etter teksten som skal rykkes inn.
Hvordan endre skriftfarge

For og endre skriftfargen bruk HTML-kode <font color>. Eksempel:

Du skriver Det vises slik
''Nordboernes Aandsliv''

<font color=grey>''Nordboernes Aandsliv''</font>

<font color=blue>''Nordboernes Aandsliv''</font>

<font color=red>''Nordboernes Aandsliv''</font>
Nordboernes Aandsliv

Nordboernes Aandsliv

Nordboernes Aandsliv

Nordboernes Aandsliv

En kan også bruke HTML-kode <span style="color:red">rød</span> til å fargelegge en tekst, i dette tilfelle med fargen rød.
HTML kode for tegn og symboler

For at norrøne spesialtegn og symboler skal vises korrekt i alle nettlesere er det viktig at disse skrives med HTML koder:

Norrøne tegn Norrøne tegn Norrøne tegn Andre symboler
For å skrive: Skrives HTML kode:
Ǫ &#490;
ǫ &#491;
Ǫ́ &#490;&#769;
ǫ́ &#491;&#769;
Ǿ &#510;
ǿ &#511;
Ǭ &#492;
ǭ &#493;
ŏ &#335;
ɵ &#629;
ɵ́ &#629;&#769;
Π&#338;
œ &#339; eller &oelig;
&#42829;
&#42828;
Ð &#208;
For å skrive: Skrives HTML kode:
ɢ &#610;
ʀ &#640;
ʜ &#668;
ɴ &#628;
м &#1084;
Ę &#280;
ę &#281;
ę́ &#281;&#769;
Ŋ &#330;
ŋ &#331;
ɱ &#625;
&#42791;
&#42853;
&#42852;
ħ &#295;
&#42817;
For å skrive: Skrives HTML kode:
&#42808;
&#42809;
&#42802;
&#42803;
&#42810;
&#42811;
&#7424;
ȷ &#567;
ſ (lang s) &#0383;
&#7823;
𝔡 (gotisk fraktur d) &#120097;
ꝺ (insular d) &#42874;
ꝼ (insular f) &#42876;
Ꝼ (insular F) &#42875;
For å skrive: Skrives HTML kode:
ɔ &#596;
&dagger;
&#x271D;
© &#169;
{ &#123;
} &#125;
º &#186;
&#8706;
&#8984;
&#8594;
&#63743;
⁊ (forkortelse for oc/ok) &#8266;
ƶ (forkortelse for oc/ok) &#438;
͛ (forkortelse for -e/-er/-ir) &#859;

HTML-kode for hardt mellomrom er: &nbsp;

Du kan bruke følgene ressurssider til å søke etter HTML-koder til tegn og symboler som ikke finnes i listen over:

 

Vær oppmerksom på at selv om det finnes en kode på disse sidene, så er det ikke sikkert at den vises korrekt i alle nettlesere. Noen ganger er vi derfor nødt til å gjengi f.eks. runetegn eller andre tegn med en bildefil eller bruke spesialfont der det er mulig. Se neste avsnitt for skrifttyper (font).Skrifttyper (font)

Her finner du skrifttyper til norrøne tegn og runesymboler.

Norrøne tegn

I artikler som bruker spesialfonten OldNordicTimes settes inn følgende mal i begynnelsen av dokumentet:

For at alle norrøne som blir brukt i denne artikkelen skal vises korrekt må du ha fonttypen OldNordicTimes installert på din PC eller Mac. OldNordicTimes skal lagres i Fonts i Windows eller  Mac OS.

Dette gjøres slik:

<div class="toccolours">For at alle norrøne som blir brukt i denne artikkelen skal vises korrekt må du ha fonttypen [http://www.heimskringla.no/fonts/OLD1NT__.TTF OldNordicTimes] installert på din PC eller Mac. OldNordicTimes skal lagres i Fonts i Windows eller  Mac OS.</div>

aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ 1234567890

Dette gjøres slik:

<font face="Old1NordicTimes">aAbBcCdDeEfFgGhHiIjJkKlLmMnNoOpPqQrRsStTuUvVwWxXyYzZ 1234567890</font>


Se også; Reykjavik og Akureyri Times for PC og Mac, samt tekstfil på: http://medlem.spray.se/sprakon/fonter.htm

Runer

Runer kan enkelt settes inn i en tekst ved å bruke disse runetegnene (kopi/lim):

ᚠ ᚡ ᚢ ᚣ ᚤ ᚥ ᚦ ᚧ ᚨ ᚩ ᚪ ᚫ ᚬ ᚭ ᚮ ᚯ ᚰ ᚱ ᚲ ᚳ ᚴ ᚵ ᚶ ᚷ ᚸ ᚹ ᚺ ᚻ ᚼ ᚽ ᚾ ᚿ ᛀ ᛁ ᛂ ᛃ ᛄ ᛅ ᛆ ᛇ ᛈ ᛉ ᛊ ᛋ ᛌ ᛍ ᛎ ᛏ ᛐ ᛑ ᛒ ᛓ ᛔ ᛕ ᛖ ᛗ ᛘ ᛙ ᛚ ᛛ ᛜ ᛝ ᛞ ᛟ ᛠ ᛡ ᛢ ᛣ ᛤ ᛥ ᛦ ᛧ ᛨ ᛩ ᛪ ᛫ ᛬ ᛭ ᛮ ᛯ ᛰ


I artikler som bruker runefonten Gullhornet settes inn følgende mal i begynnelsen av dokumentet:

For at runetegnene som blir brukt i denne artikkelen skal vises korrekt må du ha fonttypen Gullhornet installert på din PC eller Mac. Gullhornet skal lagres i Fonts i Windows eller  Mac OS.


aAÁbBcCdDeEfFgGhHiIÍjJkKlLmMnNoOÓpPqQrRsStTuUvVwWXyYzZ 1234567890 | (&%$

Dette gjøres slik:

<font face="Gullhornet">aAÁbBcCdDeEfFgGhHiIÍjJkKlLmMnNoOÓpPqQrRsStTuUvVwWXyYzZ 1234567890 | (&%$</font>


I artikler som bruker runefonten Gullskoen settes inn følgende mal i begynnelsen av dokumentet:

For at runetegnene som blir brukt i denne artikkelen skal vises korrekt må du ha fonttypen Gullskoen installert på din PC eller Mac. Gullskoen skal lagres i Fonts i Windows eller  Mac OS.


aAáÁbBcCdDeEéÉfFgGhHiIÍjJkKlLmMnNoOÓpPqQrRsStTuUúÚvVwWxXyYzZæøØå 1234567890 | @*+?=)(&%$

Dette gjøres slik:

<font face="Gullskoen">aAáÁbBcCdDeEéÉfFgGhHiIÍjJkKlLmMnNoOÓpPqQrRsStTuUúÚvVwWxXyYzZæøØå 1234567890 | @*+?=)(&%$</font>

Sette inn runetegn eller symbol i teksten ved hjelp av bildefil

Enkelte ganger vil en støte på det problem at det hverken finnes en font eller en HTML-kode for tegn en har bruk for. Dette gjelder f.eks. enkelte runetegn og symboler. Disse kan da gjengis med en bildefil i teksten. Slik kan det gjøres:

... et par runetegn ([[Bilde:Runer_algiz.png|12px]] og [[Bilde:Runer_fehu.png|12px]]) som forkortelsestegn, = ''maðr, fé''.
... et par runetegn (Runer algiz.png og Runer fehu.png) som forkortelsestegn, = maðr, fé.


 • px brukes til å bestemme størrelsen på bildefilen i forhold til teksten.
Opprettelse og nummerering av avsnitt

Avsnitt opprettes ved å opprette overskriftene deres, som vist under.

== Avsnitt ==
=== Underavsnitt ===
==== Under-underavsnitt ====

Overskriftsnavn for avsnitt (heriblant underavsnitt) på en side bør være unike. Det vil skape problemer når den samme overskriften forekommer mer enn én gang på en side.
Hvordan sett inn bilde

Laste opp bilder

Alle bilder som skal brukes på heimskringla.no må lastes opp i vår bildedatabase. Det er ønskelig med nok opplysninger om bildet til filbeskrivelsen slik det blir enkelt å søke opp bildet og bruke det til andre sider på heimskringla.no. Viktige opplysninger er hva som er avbildet, hvem som har tatt bildet, kunstnerens navn, eventuelt om bildet er hentet fra andre kilder, f.eks. Wikimedia Commons. Det er også viktig at bildet blir plassert i passende kategori. Å finne de riktige kategoriene kan være vanskelig, og det kan ofte være lurt å sjekke hvilke kategorier lignende bilder bruker. Bilder av illustrasjoner av kunstnere, malerier og skulpturer plasseres som regel i [[Kategori:Kunst]], mens bilder av fornminner plasseres i [[Kategori:Fornminner]].

Da vi ikke har all verden med plass i Webhotellet bør en passe på å ikke laste opp bilder i for stor filstørrelse. Ønskelig pixelstørrelse er 640px til 800px. Spør gjerne en av administratorne hva som er hensiktsmessig filstørrelse før du laster opp bilder på heimskringla.no for første gang. Om det er det behov for større oppløsning kan bildet eventuelt lastes opp på commons.wikimedia.org


commons.wikimedia.org

Bilder fra commons.wikimedia.org kan også brukes på heimskringla.no. Dette gjøres enkelt ved å skrive inn bildekoden på samme måte som beskrevet under.


Hvordan sette inn bilder i artikler

Thøger Larsen (1875-1928)
Først må du finne frem bildet du skal sette inn. Hvis du f.eks. skal legge ut Eddaoversettelser av Thøger Larsen, kan du søke i vår søkemotor om det finnes et bilde av forfatteren i databsen.

For å sette bildet inn i artikkelen skriver du:

[[Fil:Thøger Larsen (1875-1928).jpg|thumb|Thøger Larsen (1875-1928)]]

Resultatet er vist til høyre. Legg merke til de vertikale strekene som deler koden i tre: (1) filnavn, (2) type, (3) bildetekst.

 1. filnavn er navnet som identifiserer bildet – det finner du i overskriften.
 2. type er vanligvis thumb, som høyrestiller og forminsker bildet. Hvis du glemmer å sette type, vil bildet bli vist i full størrelse i artikkelen, noe som sjelden ser bra ut. miniatyr er et alias for thumb og kan også brukes.
 3. bildetekst bør som regel skrives inn.


Syntaks

Den komplette syntaksen for å sette inn bilder er:

[[Fil:''navn''|''type''|''plassering''|''størrelse''|''bildetekst'']]
type 
'thumb', 'frameless' eller 'frame'. Høyrestiller bildet, thumb og frameless forminsker det også.
plassering 
'right', 'left', 'center' eller 'none'. Angir plasseringen (høyrestilt, venstrestilt, sentrert, ingen spesiell plassering).
størrelse 
npx (f.eks. 50px), skalerer bildet til den angitt bredden med proporsjonal høyde.
bildetekst 
Tekst som ikke er en tag tolkes som bildetekst. Man kan legge inn wikilenker i teksten.


Hvordan lage gjennomsiktig bakgrunn på illustrasjoner

Enkelte ganger kan det være hensynsmessig å lage gjennomsiktig bakrunn på illustrasjoner som skal brukes på heimskringla. Dette kan enkelt gjøres online på: lunapic.com
Hvordan lage lenker

Det finnes tre forskjellige måter å lage lenker.

 • Interne tekstlenker lages slik: [[Eddukvæði]] og vil vises slik: Eddukvæði.
 • Eksterne lenker lages slik: [http://www.onp.hum.ku.dk Ordbog over det norrøne prosasprog], og vil da vises slik: Ordbog over det norrøne prosasprog.
 • Bildelenker lages slik: [[Fil:Dansk.gif|32px|link=Eddadigtene]]. Her vil det danske flagg fungere som lenke til en dansk oversettelse eller informasjonstekst skrevet på dansk: Dansk.gif
Hvordan lage tabell i MediaWiki

En kan godt bruke HTML-koding for å lage tabeller på heimskringla, og enkelte ganger kan dette være nødvendig. Det anbefales likevel at en i de fleste tilfeller bruker Wiki-koding når en skal opprette tabeller eller andre elementer på heimskringla.no. Nedenfor finner du enkle oppsett for tabeller. For mer avanserte tabeller se etter kildekode på f.eks. Hovedsiden eller hos MediaWiki.org og Wikipedia.

En enkel tabell:

Du skriver Det vises slik
{|
|'''Bok'''
|'''Forfatter'''
|-
|Edda
|Snorri Sturlason
|-
|Íslendingabók
|Ari fróði
|-
|Germania
|Cornelius Tacitus
|}
Bok Forfatter
Edda Snorri Sturlason
Íslendingabók Ari fróði
Germania Cornelius Tacitus

En annen variant av en enkel tabell:

Du skriver Det vises slik
{|
|'''Bok''' || '''Forfatter''' || '''Fødested'''
|-
|Edda || Snorri Sturluson || Island
|}
Bok Forfatter Fødested
Edda Snorri Sturluson Island

Tabell med rammer:

Du skriver Det vises slik
{| class="wikitable"
|'''Bok''' || '''Forfatter''' || '''Fødested'''
|-
|Edda || Snorri Sturluson || Island
|}
Bok Forfatter Fødested
Edda Snorri Sturluson Island


Hvordan lage en enkel informasjonsboks

Dette gjøres slik:

<div class="toccolours">[[Bilde:35px-Emblem-star.svg.png|25px]] Kilde til denne oversættelse: ''[[Flateyjarbók]]''.</div>

Slik ser det ut:

35px-Emblem-star.svg.png Kilde til denne oversættelse: Flateyjarbók.


Hvordan sette inn språklinje

Dette gjøres slik:

{| class="toccolours" border="1" width="100%" cellpadding="4" style="border-collapse:collapse"
|- style="background-color:#e9e9e9" 
!align="center" valign="top" width="40%" | '''Velg språk''' !!align="center" valign="top" width="10%" | Norrønt !!align="center" valign="top" width="10%"| Islandsk !!align="center" valign="top" width="10%"| Norsk !!align="center" valign="top" width="10%"| Dansk !!align="center" valign="top" width="10%"| Svensk !!align="center" valign="top" width="10%"| Færøysk
|-
! Denne teksten finnes på følgende språk ► !! !! !! !! [[Fil:Dansk.gif|32px|link=Billedarkiv]] !! !! 
|-
|}

Slik ser det ut:

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif
Hvordan lage anførselstegn i norsk og dansk

I norsk typografi brukes sjevroner («…») som anførselstegn. Andre tegn som "…", “…” og „…“ skal ikke benyttes i moderne norsk.

I dansk benyttes „…“ eller »…«, mens nyere tekstbehandlingsprogrammer benytter ofte strek-tegnet "…" i dansk.

I svensk benyttes anførselstegn »…» eller "…", og i islandsk „…“ eller "…".
Kategorier

Alle sider på heimskringla.no skal plasseres i en passende kategori slik en vil kunne finne fram til en relevant tekst i kategorisystemet. Kategorier brukes for å samle artikler som har en sentral karakteristikk til felles, og muliggjøre enkel navigasjon mellom disse. Kategorier kategoriseres på sin side i mer generelle kategorier, slik at de til sammen danner et hierarkisk kategoritre. Kategorier kan hjelpe brukere med å navigere, sortere, finne relaterte artikler, og se hvordan informasjon er organisert. Nye kategorier opprettes når det er behov for det, og det er like enkelt å opprette kategorier som artikler. En side kan ha en til flere kategorier, men dobbeltkategorisering bør unngås. Dobbeltkategorisering forekommer når en artikkel eller kategori er plassert i en kategori og en under- eller overkategori til denne.

Koden for kategori skrives slik:

[[Kategori:Informasjonside]]

Koden for kategori plasseres alltid nederst på siden.

Sorteringsnøkkel for kategorier

Kategorisystemet i MediaWiki klarer ikke å alfabetisere norrøne og islandske bokstaver riktig. Derfor er det viktig å bruke sorteringsnøkel på titler som inneholder norrøne og islandske bokstaver. Eksempel på på ord som skal bruke alternativ sorteringsnøkkel for katagorisering av norrøne og islandske tegn er, f..eks. Þingvallavatn som sorteres ved å bruke Th istedenfor Þ i sorteringsnøkkelen. Sorteringsnøkkelen plasseres sist i dokumentet foran kategoriene.

Sorteringsnøkkel:

{{DEFAULTSORT:Thingvallavatn}}

Eksemler på alternative bokstaver til bruk i sorteringsnøkkelen:

Í-I,   Ó-O,   Þ-T,   ð-d,   Ǫ-Ø,   Œ-Æ   osv.
Redigerig av navigasjonsmenu

Navigasjonsmenu (sidemenu) redigeres i MediaWiki:Sidebar/nb. Se veiledning for redigering av navigasjonsmenu på: MediaWiki.org
Hvordan lage lister

Det finnes flere måter å lage lister på. Ved å bruke tegnene * # : eller ; i begynnelsen av linjen kan en lage ulike type lister.

Se stilmal på Wikipedia for mer informasjon.
Intern hyper-linking

For å henvise til et helt bestemt sted på en side kan en bruke et ([[#Note|Note]]) og <span id="Note">'''Note:'''</span> i teksten. I dette tilfelle en henvisning til en note i slutten av en side. Hvordan dette fungerer kan du se her: Ynglinga-Saga. For å lage flere henvisninger på samme side må teksten i # og id="" endres.Lenker til andre wiki-guider