Redaksjonelle retningslinjer

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Redaksjonelle retningslinjerGenerelle retningslinjer

Innledning

HEIMSKRINGLA er en nettsamling av nordiske kildetekster, primært eddadiktning, sagalitteratur, skaldekvad og sekundært bakgrunnsmateriale. Prosjektets formål er å formidle norrøn litteratur på internett. I tillegg til kildetekster på originalspråket vil en kunne finne ulike oversettelser til nyere skandinaviske språk, klassiske vitenskapelige tekster og annet bakgrunnsmateriale. I hovedsak eldre materiale fra før 1900.

HEIMSKRINGLA tar mål av seg til å bli Nordens viktigste nettsted for publisering av norrøn litteratur. Det vil bli satt fokus på brukervennlighet, alle tekstene skal være korrekturleste, søkbare og tilgjengelige i utskriftsvennlig format. Målet er at Norrøne Tekster og Kvad skal være til nytte og glede for både fagfolk og lekfolk. Redaksjonens oppgave er å kvalitetssikre alt materiale som publiseres på nettstedet.

Avgrensning av prosjektet

HEIMSKRINGLA har som mål å gjøre samlingen med norrøn litteratur så omfattende som mulig. Prosjektet avgrenses ved originaltekster på for eksempel norrønt eller latin og skandinaviske oversettelser. I praksis vil den viktigste begrensningen være materialtilfanget. Det sier seg selv at et så omfattende prosjekt ikke kan bygges opp på alle felter samtidig. Hvilke områder som dekkes først eller får bredest eller best dekning vil være avhengig av hvem som bidrar til prosjektet til enhver tid.


Nyoversettelser av norrøne tekster og innsendte artikler

Generelt om innsendte bidrag

HEIMSKRINGLA tar imot bidrag fra anerkjente forskere og forfattere, men har en restriktiv holdning til publisering av nyoversettelser og artikler fra lekfolk. Dette betyr likevel ikke at vi ikke tar imot nyoversettelser eller artikler fra andre, men disse vil bli nøye vurdert før eventuelt publisering. Artikler som publiseres på HEIMSKRINGLA skal ha norsk, svensk, dansk, islandsk eller færøysk som hovedspråk. Den faglige kvaliteten på HEIMSKRINGLA vurderes til en hver tid av redaksjonen, som bærer det hele og fulle redaktøransvaret for nettstedet.

Vurdering

Ved innsending av et bidrag vil redaksjonen vurdere om bidraget er relevant for nettstedets fokusområde. Alle relevante bidrag vil deretter gjennomgå én eller flere runder med redaksjonell vurdering. Redaksjonens arbeid er å kvalitetssikre bidraget før publisering og å vurdere at manuskriptet enten blir akseptert, kreves omarbeidet, eller blir avvist. Etter vurderingen er det opp til redaksjonen å treffe beslutningen om manuskriptet skal publiseres eller ikke. Alle publiserte bidrag skal gjennomgå en redaksjonell behandling, som omfatter både manusredigering, layoutredigering, rettelser og korrektur. Forfatteren vil få tilsendt ett eksemplar av forslag til rettelser som vanlig tekstdokument vedlagt en e-post før publisering. Forfatteren har både rett og plikt til å godkjenne eller avvise de forslagene til endringer som legges fram under behandlingen.

HEIMSKRINGLA mener at det er i alles interesse at det som publiseres av nyoversettelser på nettsiden holder god kvalitet. Ved eventuell godkjenning til publisering forbeholder redaksjonen seg derfor retten til å foreta mindre rettelser i rettskriving; stavefeil og grammatiske feil, og endringer i layout, også etter publiseringen. Større rettelser eller endringer i teksten, for eksempel feiloversettelse av ord og vendinger, kan kun forekomme med forfatterens samtykke. Om det ikke oppnås enighet mellom oversetter og redaksjonen om dette vil HEIMSKRINGLA forbeholde seg retten til å fjerne oversettelsen fra nettstedet.

For innsendte nyoversettelser og artikler gjelder forfatterens suverene rådighet over og ansvar for eget arbeid.
 Bidragsytere som sender inn manuskripter til publisering på HEIMSKRINGLA skal til enhver tid være sikret suveren rådighet over og fullt ansvar for sine egne bidrag, helt fram til manuskriptet publiseres på HEIMSKRINGLA. Ved eventuell publisering gir forfatteren HEIMSKRINGLA varig rett til å fremføre det publiserte manuskriptet offentlig i den formen det ble publisert, og til å bli sitert som første utgiver av manuskriptet dersom dette er tilfellet. Ved publisering trer alle rettigheter og plikter som følger av forfatterens opphavsrett i kraft.