Sagn om Syndfloden

Fra heimskringla.no
Revisjon per 7. mar. 2021 kl. 16:07 av Carsten (diskusjon | bidrag) (Friis: Sagn om Syndfloden)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif


Jens Andreas Friis
Lappisk Mythologi


Jens Andreas Friis


Offerlære

§ 39.
Sagn om Syndfloden


Hvilke Tanker de gamle Lapper have gjort sig om Jordens Skikkelse, kan man ikke mere med Bestemthed udfinde, eftersom de allerede paa de første Missionærers Tid havde faaet et dunkelt Begreb om dens sande Skikkelse. Imidlertid synes den Ide, siger L. Læstadius, at have været udbredt iblandt dem og er maaske ikke endnu ganske forsvunden, at ikke blot hele Skandinavien var en Ø, hvorfor enkelte af de høieste Fjelde bære Navne som suolo-čielgge, Ø-Ryggen, Sullui čielbma, ("Sulitjelma"), Øernes Tærskel, men at ogsaa hele Jorden var en stor Ø, der laa og flød paa et umaadeligt Hav. Herpaa grunder sig maaske ogsaa deres Forestilling om en stor Vandflom, om hvilken Högstrøm har et Sagn, der synes at være originalt lappisk.

"Da jeg spurgte dem", fortæller han, "hvorledes deres Fædre vare komne til at bo udi dette Land, og om der havde boet Folk, før disse kom hid, saa svarede de, at om det Første vidste de Intet, hvorimod de antoge, at der saavel her som paa andre Steder havde boet Folk, førend Gud omvæltede Jorden. Der havde nemlig fordum været en Tid, da Jubmel vendte op og ned paa Verden, saa at Vandet af Søerne og Elvene gik op over Landet. Da druknede alle Mennesker, undtagen en Dreng og en Pige. Disse tog Gud under Armene og bar dem op paa et høit Fjeld, som kaldes basse varre, det hellige Fjeld. Da Faren var forbi, lod Gud dem gaa sin Vei. De skiltes ad og gik hver sin Vei, i den Mening at søge, om der ikke fandtes flere Folk end de selv. Efter at have vandret omkring i 3 Aar traf de atter sammen og kjendte hinanden igjen. Derfor skiltes de paany, og der gik 3 Aar, inden de igjen mødtes. Ogsaa nu kjendte de hinanden. Men da de mødtes 3die Gang, efter andre 3 Aars Forløb, kunde de ikke mere kjende hinanden. Derfor fulgtes de ad og avlede Børn sammen, og fra dem nedstamme alle Mennesker, som nu leve paa Jorden."