Adam Fabricius biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Adam Fabricius
Biografisk oversigt

Adam Fabricius
(1822-1902)Fabricius, Adam Kristoffer, 1822-1902, historisk Forfatter. Han er Søn af Konsistorialraad Hans F. og Nicoline Kristine Marie f. Dahl og født i Bøvling Præstegaard ved Lemvig 18. Juli 1822. I 1841 dimitteredes han fra Aalborg Latinskole, og 1847 tog han theologisk Embedsexamen. 2 Aar efter udnævntes han til Adjunkt ved Aarhus Kathedralskole, og efter en længere Udenlandsrejse (1855-57), hvorunder han især i Paris og Normandiet beskæftigede sig med historiske Studier og bl. a. opholdt sig en Tid i Spanien, kaldtes han som Sognepræst 1859 til Bjørnsholm og Malle; tillige blev han Forstander for Ranum Seminarium. Her fra forflyttedes han 1864 til Drejø og endelig 1874 til Holme og Tranbjærg. Siden 1888, da han tog sin Afsked som Sognepræst, har han levet i Kjøbenhavn. Han ægtede i 1865 Nikoline Frederikke Jensen, en Kjøbmandsdatter fra Kalundborg. – F. har udgivet en Del Skolebøger, end videre et Bind udvalgte Stykker af spanske Historieskrivere (1858), «Ingeborg, Philip Augusts Dronning» (1870), «Drejø Beskrivelse og Historie»(1882) og «Forbindelserne mellem Norden og den spanske Halvø i ældre Tider» (1882). Hans omfangsrigeste Arbejde er imidlertid «Illustreret Danmarkshistorie for Folket» i 2 Bind (1853 ff.), der røber en ikke ringe Evne til at skrive populært; dens 3 Udgaver vidne da ogsaa om, at den har slaaet godt an. d. 24. Aug. 1902.


E. Gigas.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.