Adolf Hansen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Adolf Hansen
Biografisk oversigt

Adolf Hansen
(1850-1908)
Adolf Marius Hansen, dansk Litteraturhistoriker, f. 6. Juni 1850 i Kbhvn, d. 2. Februar 1908, Student 1868, studerede engelsk Litteratur, cand. mag. 1875, Dr. phil. 1883 og 1894 Docent i Faget ved Kjøbenhavns Universitet. Foruden en Del Lærebøger i Engelsk (udg. sammen med J. Magnussen) og mindre Afhandlinger har H. udg.: »Addison som litterær Kritiker« (1883), hans Doktordisputats, og »En engelsk Forfattergruppe. Litteraturhistorisk Skildring fra det attende Aarhundredes første Halvdel« (1892), der behandler Pope, Gay, Arbuthnot og Swift, »Den engelske og den nordamerikanske Litteraturs Historie i Omrids« (1902). Desuden har H. vist sig som en fin og smagfuld Oversætter; af de herhen hørende Arbejder kan nævnes: Tennyson: »Anna« og »Locksley Slot« (1872), Byron: »Junker Harold’s Pilgrimsfart« (1880), »Shakespeare’s Sonetter«, med Indl. og Anm. (1885), Shelley: »Den løste Prometeus«, med Indl. og Anm. (1892), og »Bjovulf«, der blev udg. efter hans Død (1910), foruden en Rk. mindre Digte af Shelley, Tennyson, M. Arnold og Swinburne.
(T. L.). I. O.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)


Bibliografi


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.