Allvis' ordskifte (NFS)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Edda

Öfversättning:
Nils Fredrik Sander

Allvis' ordskifteTor og dværgen Alvis (W.G. Collingwood, 1908)

1.
Allvis kvad:
”Bänkarna man höljer,
nu skall brud med mig
hem å sin väg vända;
öfver måttan brådskadt
tör mången det tyckas,
hemma är ej hvila att vänta.”

2.
Tor kvad:
”Hvad är det för bängel?
Hvi är du så blek om näsan?
Låg du i natt hos lik?
Något tursatäckt
tycks mig hos dig vara,
ej är du för bruden boren.”

3.
Allvis kvad:
”Allvis jag heter,
nedan jord jag bor
och har min stad under stenen;
vagna-kämpen
är jag kommen att söka,
bryte ingen sitt löftes ord!”

4.
Tor kvad:
“Jag bryter det dock,
ty öfver bruden jag
som fader har bästa rätt att råda;
ej var jag hemma,
när hon dig lofvades:
allena jag bland gudar är giftoman.”

5.
Allvis kvad:
”Hvad ar det för räkel,
som råda säger sig
öfver kvinnan den fagra och frida?
Af dina pilskott i fjärran
lära få blott dig känna:
hvem har dig födt till ringar röda?”

6.
Tor kvad:
”Ving-Tor jag heter,
har vida farit
och är Sidgranes son;
ej emot min vilja
skall du mön, den unga, hafva
eller det fästelöftet få.”

7.
Allvis kvad:
”Ditt samtycke dock
vill snart jag hafva
och det fästelöftet få;
äga vill jag hellre
än vara utun
den mjällhvita mön.”

8.
Tor kvad:
“Och hennes kärlek
ej heller skall,
du vise gäst, dig vägras.
om du ur hvarje
värld kan mig säga
allt det, som jag veta vill.”

9.
Allvis kvad:
“Fresta då, Ving-Tor,
i allt hvad du fråglysten är
att röna, hvartill dvärgen duger!
De nio världar alla
jag vandrat igenom
och lärt mig litet af hvarje.”

10.
Tor kvad:
”Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den jord,
som för åldrarnas söner är utlagd
i hvarje värld?”

11.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter hon jord
men hos asar mull,
och vaner henne vägar nämna,
jättar igrön,
alfer groende,
ör de, som uppåt sträfva.”

12.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den himmel.
som henne betäckte
i hvarje värld ?”

13.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter han himmel
men hägnarn hos gudar,
vindvåckarn honom vaner kalla,
jättar upphem.
alfer fagertak
och droppsalen dvärgar.”

14.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den måne,
som mänskor skåda
i hvarje värld?”

15.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter han måne
men hos gudar minskarn,
rullande hjul i Hels hus.
hos jättar skyndarn,
sken hos dvärgar,
årtäljarn hos alfer.”

16.
Tor kvad:
”Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den sol,
som åldrarnas söner skåda
i hvarje värld?”

17.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter hon sol
men hos gudar den södra,
henne dvärgar kalla Dvalens leksak,
jättar den alltid glödande,
alfer fagerhjul
och asasöner allskir.”

18.
Tor kvad:
”Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hvad heta de skyar.
som skönjas med regndusk
i hvarje värld?”

19.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heta de skyar,
men skurvån hos gudar
och vaner dem vindflod kalla,
jättar urvädersbud.
alfer väderkraft,
hos Hel de kallas höljarens hjälm.”

20.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hvad heter den vind,
som vidast far
i hvarje värld?”

21.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter han vind
men hos gudar vandrande väfvarn,
hos motmakterna vrede vrenskarn,
hos jättar tjutare,
hos alfer dånfare
och skarpödarn i Hels hus.”

22.
Tor kvad:
”Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hvad heter det lugn.
som sig lägra skall
i hvarje värld?”

23.
Allvis kvad:
”Hos mänskor heter det lugn
men hos gudar lägliga hamnen,
och vaner kalla det vindslut.
jättar domning,
alfer daginsomnande
och dvärgar dagsverkshvila.”

24.
Tor kvad:
”Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter det haf,
där man har att ro
i hvarje värld?”

25.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter det sjö
men hos gudar silöga,
och vaner det våg kalla.
jättar ålhem,
alfer vattenstöd ,
dvärgar det djupa haf.”

26.
Tor kvad:
”Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den eld,
som brinner för åldrarnas söner
i hvarje värld?”

27.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter han eld
men hos asar tändande gnista,
och häfstång hos visa vaner,
den glupske hos jättar,
genomglödarn hos dvärgar,
utödarn i Hels hus.”

28.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den skog,
som skuggande växer
i hvarje värld?”

29.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter han skog
men jordvallens man hos gudar,
och hos Hel-män högarnas tång,
bränsle hos jättar,
hos alfer kvistfager,
vaner kalla honom vide.”

30.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den natt,
som är Narfves dotter
i hvarje värld?”

31.
Allvis kvad:
”Hos mänskor heter hon natt
men mörker hos gudar,
henne vaner kalla förklädnad,
jättar oljus,
alfer sömngamman,
och dvärgar drömmars amma.”

32.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter den säd,
som åldrarnas söner så
i hvarje värld?”

33.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter den bjugg
men bladknopp hos gudar,
och vaner kalla den växtbrodd,
jättar föda,
alfer det böljande strå,
höstskörd hos Hel den nämnes.”

34.
Tor kvad:
“Säg mig det, Allvis,
ty släktenas alla öden
väntar jag, dvärg, att väl du känner:
hur heter det öl,
som åldrarnas söner dricka
i hvarje värld?”

35.
Allvis kvad:
“Hos mänskor heter det öl
men hos asar styrkedryck,
och läskedryck hos visa vaner,
hos jättar helst rent vatten,
i Hels hus mjöd,
festdryck säga Suttungs söner.”

36.
Tor kvad:
”I ett enda bröst
än aldrig jag såg
fler starka forntidsstafvar;
men med många omsvep
jag missledt dig:
du är uppe, dvärg, till dager ljus,
nu skiner sol i salen!”


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.