Andrias Christian Evensen biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif

Andrias Christian Evensen (1874-1917)


Biografisk oversigt

Andrias Christian Evensen
(1874-1917)


Andrias Christian Evensen (6.12. 1874 - 21.10. 1917) var prest og forfatter. Han ble født i Viðareiði på Færøyene. I 1894 ble han student ved Sorø Akademi i Danmark, tok teologisk embedseksamen i 1901 og ble i 1902 sognepræst på Sandoy på Færøyene, hvor han virket til sin død. Han ble utnevnt prost over Færøyene i 1917.

Evensen ble en av den færøyske språkbevegelsens mest betydelige skikkelser. Allerede som barn ble hans interesse for morsmålet vekket. Det skyldtes delvis den nasjonale bevegelsen på Færøyene, organisert av foreningen Føringafelag, som fra 1890 begynte å utgi det første færøyske tidsskriftet, Føringatíðindi. Det skyldtes også lesningen av Venzel Hammershaimbs "Færøysk Antologi", som også begynte å bli utgitt på 1880-tallet.

I Sorø-perioden satt Evensen med sine ordboksedler – han hadde begynt å samle språklig materiale i Torshavn – og fulgte nøye med på brytningene som fant sted innenfor språkbevegelsen. Han var en sterk tilhenger av Hammershaimbs sterkt arkaiserende rettskriving, og ble i studieårene en av hovedpersonene i kampen mot Jakob Jakobsens fonetiske rettskrivning. Etter denne rettskrivningsstriden, som ikke bare vekket lidenskaper, men heldigvis også tanker blant deltakerne, modnet Evensen til sitt positive arbeid for det færøyske språket.

I 1899 klarte han å få utgitt en moderne diktantologi som viste at den nasjonale bevegelsen allerede hadde greid å frembringe verdifull poesi, og fra januar til november 1902 ble det første færøyske tidsskriftet Búreisingur utgitt med opplysende og litterært innhold. Han begynte endelig utgivelsen av en færøysk ordbok for folket, Føroysk orðabok, i 1905, men dessverre stoppet den midt i bokstaven F (siste hefte i 1909). Selv om det ikke gikk som forventet med tidsskriftet og ordboken, lyktes han derimot med å få utgitt færøyske lesebøker, et verk som var nødvendig for at færøysk i det hele tatt kunne bli introdusert på skolen. Hans lesebøker for folkeskolen (1906 og 1907) samt den store antologien Lesibók som han utga for seminaret i 1911, blir begge vurdert som utmerkede.

Blant hans øvrige produksjoner kan nevnes en samling dokumenter om Færøyenes historie på 1500-tallet (1908-12), samt en oversettelse av Johannesevangeliet (1908). Men Evensen har ikke bare gjort seg fortjent som en av de fremste skikkelser innen færøysk språk og litteratur gjennom sine egne publikasjoner; hans entusiasme og organisatoriske evner satte også sitt preg på det litterære samfunnet gjennom det litterære selskapet Hitt føroyska bokmentafelagið, som han grunnla og ledet i 1907. Dette selskapet utga en verdifull serie av skrifter i løpet av noen år, inkludert noen av Evensens egne bøker, samt verker som en botanikk, en grammatikk, en roman og en novellesamling.

Evensen var levende engasjert i alt som angikk det færøyske samfunnet og var aktiv på mange områder, også som politiker. Han var medlem av lagtinget fra 1908 (selvstyremann). Videre kan nevnes hans bidrag til etableringen og ledelsen av det færøyske museet.

De siste årene av Evensens liv var ikke særlig lykkelige; han led av sykdom og havnet i opposisjon til sine tidligere politiske venner og medkombattanter i språkkampen. Likevel vil han alltid bli husket som en sentral skikkelse i kampen for det færøyske språket og dermed for den færøyske kulturen.

- Redigert fra Dansk biogafisk leksikon