Ansgar kap. 26

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ansgar prædiker for Harald Klak
(Louis Moe, 1898)
Rimbert:

Ansgars Levned

oversat af P. A. Fenger


Kapitel 26

Noget der gik forud for Kirkens Stiftelse i Sverig


Medens vor hellige Fader beredte sig til Rejsen, fik han ved guddommelig Aabenbarelse en Forudfølelse af den store Sjæleangst, som han udstod paa Rejsen selv.


Thi det syntes ham en Nat, at det var Herrens Lidelsestid, og at han var nærværende, da den Herre Jesus Kristus blev ført fra Pilatus til Herodes og fra Herodes til Pilatus, og fremdeles, at da han af Jøderne og Soldaterne blev bespyttet og bespottet og, som det forekom ham, blev hudflettet paa alle Lemmer, at han da ikke kunde holde det ud, at Herren saaledes blev straffet, men løb og stillede sig bag hans Ryg i Vejen for dem, der piskede, og at han selv paa sit eget Legeme optog alle de Piskeslag, de tilføjede Herren, med undtagelse af at, fordi Herren var høj af Vækst og sit hele Hoved højere end ham, han derfor ikke kunde bøde af for det.


Hvad dette Syn skulde betegne, erkendte den uovervindelige Kristi Stridsmand ikke, førend han var vendt tilbage fra denne Rejse og overvejede i sit Sind, hvor store Bespottelser og Forhaanelser han der havde udholdt, i hvor stor Trængsel han havde været, og hvor store Guds bespottelser han der havde døjet. Thi i aandelig Forstand, hvori han uden Tvivl har lidt for Kristus, har Kristus der paany i sin Tjener udholdt den Skændsel, der før var ham tilføjet: Men det, at han ej kunde bøde af for hans Hoved, det troede han, gav til Kende, (fordi Gud er Kristi Hoved)1 at de Lidelser, som de hellige udholde i denne Verden for Kristi Skyld, til Dels ogsaa vedrører Guds Majestæt, og dem tager han ligesom paa sig og lider med og taaler det vel til en Tid; men engang vil han dømme strængelig, som skrevet staar: “Mig hører Hævnen til, jeg vil betale, siger Herren”.2Noter:

1) 1 Kor. 11, 3.


2) Rom. 12,19 og Hebr. 10,30.Næste kapitel ►
HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.