Beowulf (RW) 43

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif


Ill. fra St. Aubins "Vita".jpg
Beowulf

En fornengelsk hjältedikt


Översatt av

Rudolf Wickberg


Kapitel 43
Beowulfs bål och gravhög uppföras. Beowulfs minne.


Åt honom uppförde götamännen sedan
På jorden ett fast och starkt bål,
Behängt med hjälmar och stridssköldar,
3140 Glänsande brynjor, såsom han bett.
De sörjande hjältarne lade sedan i mitten
Den frejdade fursten, sin käre herre.
Sedan började krigarne tända på berget
Den största av båleldar. Upp ur branden steg
3145 Vedens svarta rök, susande låga,
Omgiven av verop — vindens brus lade sig —,
Till dess hon hade brutit benhuset,1
Hett i sitt inre. Dystra i hågen,
Klagade de sin sorg, sin herres död.
3150 Och även makan med bundna lockar
Knöt, bruten av smärta, sorgesång vid sorgesång.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
3155 . . . . . . . . . . . . .Himlen svalde röken.
Sedan uppförde väder-götarne på klipputsprånget
En gravkulle, som var hög och bred,
Vida synlig för sjöfarande,
Samt upptimrade på tio dagar
3160 Den stridsdjärves vård, omgåvo med en mur
Brändernas lämningar, såsom de högvise
Männen kunde finna det värdigast.
I högen lade de ringar och smycken,
Alla de prydnader, som de stridslystne
3165 Männen förut hade tagit av skatten;
Lämnade jarlaskatterna i jordens sköte,
Guldet i gruset, där det ännu lever,
Så gagnlöst för människorna som det förut varit.
Sedan redo de stridsdjärve,
3170 Inalles tolv, ädlingar kring högen,
Ville klaga sin sorg över konungen
Och i högstämda ord tala om mannen.
De prisade högt hans jarlaväsen
Och hans manliga dåd, såsom det höves,
3175 Att man med ord ärar sin vän och herre,
Älskar honom av hjärtat, när han skall bort
Och skiljas från sin förgängliga kropp.
Så sörjde götarnes kämpar,
Hirdkamraterna över härskarens fall
3180 Sade, att han varit den givmildaste
Och mannablidaste, folkvänligaste
Och mest lovlystne konung i världen.


Noter:
1. = kroppen, skelettet.
2. Av 8 halvverser kunna endast fragment läsas i handskriften.