Billeder fra Averøy

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Averøy
(Averøy kommune, Møre og Romsdal)


Averøy ligger helt ut mot havet på Nordmørskysten. Hit kommer du deg via den verdenskjente Atlanterhavsveien, som er kommunens veiforbindelse sørøver. Kommer du nordfra, kjører du Atlanterhavstunnelen (undersjøisk - 5, 6 km) fra Kristiansund kommune. Kjøreturen hit er en flott naturopplevelse. Tett opp til storhavet hele veien. De eldste sporene etter bosetting på Averøy er Fosnakulturen. Fornminner og kulturminner er godt tilrettelagt for besøkende, med informasjon og beskrivelser hvordan du finner dem. Se lenke fra Averøy kommune nederst på denne siden.Helleristningene på Søbstadklubben

Helleristningsfeltet på Søbstad inneholder 17 symboler, med hvalfigurer som hovedmotiv. Ristningsfeltet ble oppdaget for 30 år siden, og helleristningene antas å være ca. 6000 år gamle.

Koordinater til Søbstadklubben på Averøy


Håkkårøysa på Rånes

Håkårøysa/Håkonrøysa på Rånes i Averøy kommune er Nordmøres største gravrøys, og måler ca. 35 m. i diameter. Det kjennes ingen funn fra røysen, men etter høyden over havet å dømme antas den å være fra yngre jernalder, det vil si merovingertiden eller vikingtiden. Det er blitt antatt at en av høvdingene fra slaget på Rastarkalv i år 995 ligger gravlagt her.

Koordinater til Håkkårøysa på Averøy


Bremneshola

De eldste sporene etter bosetting på Averøy er Fosnakulturen. Bremsneshulen er en stor hule som ligger på sørsiden av Bremsneshatten. Det er gjort flere funn i området rundt Bremsneshulen, som tilsier at det har bodd mennesker her for 8.000 år tilbake. Hulen er Nordmøres største grotte og strekker seg 80 meter innover i fjellet.

Koordinater til Bremsneshulen


Tingkrets og fallosstein på Kvernes

Tett ved stavkirken på Kvernes ligger en tingkrets, og det er funnet en fallosstein like ved. Fallossteinen ble funnet under veiarbeid øst for stavkirken i 1949. Steinen som er 31 cm høy og 23 cm bred, befinner seg i dag i magasinet ved NTNU vitenskapsmuseet i Trondheim. Disse hellige steinene er hvite og som oftest hugget i hvit kvartsitt, marmor eller annen lys bergart, og er formet som en fallos. Ved sjøen vest for kirkestedet har det tidligere vært gravhauger. Tingkretsen på Kvernes ble restaurert i 1993 og står på samme sted som den opprinnelige tingkretsen stod. Den opprinnelige Tingkretsen ble fjernet under dyrking i 1923. En tingkrets er en steinsetting og tolkes i dag som gravminne fra perioden 200 f.Kr. til ca 700 e.Kr.

Koordinater til Kvernes


Tingkretsen på Bremsnes

Bremsnes gård har trolig vært et høvdingsete her allerede for mer enn 1500 år siden. Sagnet forteller at Harald Hårfagre eksproprierte dette høvdingsetet og gav det til sin venn Ragnvald Mørejarl. Videre sies det at Kong Harald inngikk et veddemål med Ragnvald Mørejarl om at han hverken ville klippe hår eller skjegg før han hadde samlet hele Norge til ett rike. Denne lovnaden holdt Kongen. Etter slaget ved Hafrsfjord i år 872 kom kongen tilbake til Bremsnes og lot hår og skjegg falle ved steinringen, som står der den dag i dag. Ringen har 8 store steiner med den største i sentrum.

Koordinater til Tingkretsen på Bremsnes


Lenker