Billeder fra Bardal

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Bardal helleristningsfelt
(Steinkjer, Nord-Trøndelag)


På Bardal i Sør-Beitstad, ikke langt fra Steinkjer sentrum, finner du en av Trøndelags største samlinger av helleristninger. Den 300 kvm store bergflaten består av over 400 ristninger. Det spesielle ved dette feltet er at ristningene skriver seg fra både steinalderen og bronsealderen.

De om lag 60 veideristningene fra yngre steinalder er de eldste (3000 – 1800 f.Kr.), og har jaktmotiver som er konturtegnet med vekt på å få frem det karakteristiske ved de enkelte dyrene. Flere av figurene har tilnærmet naturlig størrelse, bl.a. en seks meter lang hval. En kjempestor elg like ved ruver også over de andre dyrene som finnes der, som rein, bjørn, sjøfugl og menneskeskikkelser. Det er også geometriske strektegninger det er vanskelig å gi en forklaring på.

Jordbruksristningene fra bronsealderen (1800 – 500 f.kr.), rundt 350 i tallet, domineres av store båtfigurer. En ser tydelig båtskjelett, kjøl og reling. Stamnene er opphøyet og på noen av dem er det antagelig antydninger til spant. De mange, små strekene er kanskje årer eller mannskap, og de krumme streken kan være enten større skikkelser eller bronselurer. I det yngste feltet er det også noen usedvanlige spiraler og skålgroper. Slike offergroper var vanlig i bronsealderens kultusalfabet. Skålgropene er 4-5 cm i diameter og et par cm. dype.

Bardal helleristningsfelt

Koordinater til Bardal-ristningene