Billeder fra Elgesem

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Elgesem
(Sandefjord kommune, Vestfold)


Gravfeltet på Elgesem er et av Sandefjords mest fremtredende fornminner. Feltet består i dag av 8 gravhauger og en skipsformet steinsetting. Gravene på Elgesem har ved flere tilfeller vært undersøkt. Funnene viser at gravfeltet har vært lenge i bruk, fra keltisk jernalder til vikingtid, ca. 500 f. kr. til ca. 1000 e. kr. Blant tingene som ble funnet, var en runestein med inskripsjonen «alu» som kan bety øl. Runesteinen i granitt er 172 cm høy, 90 cm bred og ca 18 cm tykk. Den er datert til første halvdel av 400-tallet e.Kr. Steinen befinner seg nå i Vikingskipshuset på Bygdøy. Den skipsformede steinsettingen er 40 meter lang og 7 meter bred. 21 av de opprinnelige 38 steinene står fortsatt. Stevnsteinene er respektive 2,5 og 1, 85 meter høye. Tilsvarende steinsettinger er kjent fra andre steder i Vestfold, på Istrehågan og Klepåker i Tjølling, samt Agnes i Brundlanes. Alle disse ligger i dag i Larvik kommune.

Elgesem gravfelt

Koordinater til Elgesem gravfelt


Elgesem runestein