Billeder fra Evenhus

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Evenhus
(Frosta Kommune, Nord-Trøndelag)


Helleristningsfeltet Evenhus

Koordinater til Evenhus Helleristningsfelt

Fra skiltet på stedet (ved Solvang Barnehage):

Evenhus helleristningsfelt
Det er kjent seks felt med helleristninger her på Evenhus. Båtmotivet er dominerende, med over 40 eksemplarer på de ulike feltene. Hjortedyr, som elg, er også godt representert, med 22 figurer. Det finnes dessuten 11 hvaler, to ringfigurer og et uvisst antall skålformede groper på Evenhus.

De fleste ristningsfelt fra steinalderen (11000-1800 f. Kr.) i Trøndelag finnes på berg som en gang har ligget under havets overflate. Landhevingen etter istiden har løftet ristningsbergene stadig høyere opp over havnivået, mens det ved strandlinjen har dukket opp nye bergflater der det kunne lages ristninger. Evenhusfeltene ligger i dag ca 20 meter over havet, noe som betyr at ristningene ble laget helt på slutten av yngre steinalder, omkring 2000 f. Kr. Ristningene er enten fra denne tiden eller yngre. På slutten av steinalderen dannet den ytre delen av Frostaneset en øy midt i Trondheimsfjorden skilt fra fastlandet av et grunt sund. Bergryggen med helleristningene utgjorde østspissen av denne øya.

Helleristninger fra steinalderen har blitt tolket som uttrykk for jaktmagi, der ristningene hadde magiske krefter som bandt dyrets ånd, lokket det til jegeren eller til de gode fangstplassene. Enkelte figurer, som en menneskefigur, uten armer og bein og med en pil gjennom halsen, kan også tyde på at figurene på Evenhus er knyttet til ritualer.