Billeder fra Gunnarstorp

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Gunnarstorp
(Sarpsborg kommune, Østfold)


Hele den bratte åssiden på Gunnarstorp er full av gravminner fra jernalderen. En tre meter høy og 30 meter bred gravrøys fra eldre bronsealder, trolig mer enn 3000 år gammel, troner på toppen av åsen. Ennå lenger inn i skogen finnes store steinbautaer plassert i sirkel, steinsettinger og steinringer fra bronse- og jernalder som tilhører et større gravfelt som var i bruk i over 1000 år. Gravfeltet har opprinnelig bestått av mer enn 200 steinlegninger, steinsettinger og gravrøyser. Alle gravene er kremasjonsgraver og er blitt datert til tiden fra yngre bronsealder til og med yngre romertid.

Gravrøys fra eldre bronsealder

Koordinater til bronserøysen på Gunnarstorp


Steinsettinger fra bronse- og jernalder