Billeder fra Hå

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Hå gamle prestegård
(Ved Nærbø, Rogaland)


Hå gamle prestegård

Rett nord for prestegården Hå er det et stort gravfelt. Gravrøysene varierer i form og størrelse og det er gjort funn av glassperler og våpen i gravene og et uvanlig trekk er at de fleste gravene er kvinnegraver. Størstedelen av gravene er fra slutten av yngre romertid eller folkevandringstid, men feltet har også vært benyttet i yngre jernalder. I tunet på prestegården finnes det spor etter 8.200 år gammel bosetning.

Koordinater til Hå gamle prestegård


Eksterne lenker