Billeder fra Hå

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Hå gamle prestegård
(Ved Nærbø, Rogaland)


Hå gamle prestegård

Rett nord for prestegården Hå er det et stort gravfelt. Gravrøysene varierer i form og størrelse og det er gjort funn av glassperler og våpen i gravene og et uvanlig trekk er at de fleste gravene er kvinnegraver. Størstedelen av gravene er fra slutten av yngre romertid eller folkevandringstid, men feltet har også vært benyttet i yngre jernalder. I tunet på prestegården finnes det spor etter 8.200 år gammel bosetning.

Koordinater til Hå gamle prestegård


Eksterne lenker