Billeder fra Haugesund

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Norge

Haugesund
(Haugesund kommune, Rogaland)Haraldshaugen

Riksmonumentet Haraldshaugen (lokalt kjent som «Haraldsstøtten») ble reist til minne om Harald Hårfagres samling av Norge. Støtten ble reist i 1872 i forbindelse med at det var tusen år siden slaget i Hafrsfjord der etter sigende Norge ble samlet til ett rike. Den er plassert på Gard like nord for bykjernen i Haugesund på et sted der Harald Hårfagre sies å ha blitt gravlagt. I Harald Hårfagres saga forteller Snorre Sturlasson at: "Kong Harald døde sottedøden på Rogaland og er hauglagt på Haugar ved Karmsund. Ved Haugesundet står det en kirke, og like ved kirkegården i nordvest er kong Harald Hårfagres haug, men vestenfor kirken ligger gravsteinen til kong Harald, den som lå over graven inne i haugen ". Da Snorre besøkte området i 1220, ble han vist en gravhaug med et gravkammer der Harald Hårfagre etter tradisjonen skulle være gravlagt. På 1800-tallet var historikerne enige om at denne gravhaugen lå på Gard. Forskerne har senere tvilt på at det var kong Haralds grav Snorre så i 1220. Les mer på Wikipedia

Koordinater til Haraldshaugen


Krosshaug

Steinkorset på Krosshaug er reist i tidlig kristen tid. Slike tidlige steinkors markerte at landet var kristnet, og ble satt opp både for å "kristne" hedenske graver, for å markere kristne samlingsplasser før kirkene ble bygd, og kanskje også som minnesteiner. Korset markerer nok at stedet har vært viktig også i før-kristen tid, f.eks. som tingsted. Dette korset står direkte på fjellknausen, uten noen gravhajug under. Biskop Fridtjov Birkelid, som studerte de norske steinkorsene inngående, antyder at det kan ha blitt reist som et minnesmerke over kong Harald Hårfagres eldste sønn, kong Eirik Blodøks, som døde i England i år 945. Korset er nærmere 3 meter høyt. Det brakk i to vinteren 1846-47, og ble gjenreist i 1869 med de to delene satt sammen med jernringer. Rogaland og Sunnhordland er det området utenfor Storbritannia der det finnes flest steinkors fra tidlig kristen tid.

Koordinater til Krosshaug