Billeder fra Kvam

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Norsk.gif


Billedarkiv
Billeder fra Norge

Kvam herad
(Kvam kommune, Hordaland)


Salthamaren i Vangdal

Fra informasjonsskiltet på stedet: «Salthamaren» har namnet sitt fordi det ein gong i tida vart brent salt her. Men dei var neppe saltbrennare dei fyrste som gav seg til her. På toppen av hamaren, yst på stupet, hogg ein flokk steinalderjegerar dyrebilete. Meir enn 1500 år seinare teikna bronsealderbønder skipsfigurar ved bergfoten. Begge desse «kunstverka» er mellom dei eldste i Hordaland og ein kan framleis sjå dei, innhogne i berget på Salthamaren. Ristningane på toppen av berget høyrer til hovedgruppa veideristningar. Ein meiner dei er frå steinalderen, og at dei kan vera 5000 år gamle eller meir. Her er fleire dyrefigurar, men berre to av dei er no fullstendige. Den eine tykkjest vera ein elg, den andre ein hjort. Figurane ved foten av hamaren er av eit heilt anna slag og høyrer til eit anna folk. Dette er jordbruksristningar frå bronsealderen. Dei er kring 3000 år gamle. Her skal vera 22 figurar i alt, mest skip. Av desse er 11 sikre og tydelege, medan 8 no berre er restar, der delar av kjølliner, relingsliner eller «mannskapsstrekar» kan skimtast. Vidare finst eit par enkle ringfigurar og ei einaste skålgrop. Det er heilt uvanleg i vårt land at eit og same berg har ristningar frå begge dei to hovudtradisjonane i «bergkunsten». I så måte er Salthamaren eit sjeldsynt unnatak.

Koordinater til Salthamaren


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.