Billeder fra Norddjurs

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Dansk.gif


Billedarkiv

Billeder fra Danmark

Norddjurs Kommune
(Djursland, Østjylland)Balle mark dysse

Lige nord for Balle by findes Djurslands eneste helt intakte dyssekammer i en høj. Dyssen dateres til 3950 - 2801 f.Kr. Sted- og lokalitetsnr. 140205-1. Fredningsnr. 221840.

Koordinater til Balle runddysse


Jyndovnen

Koordinater til Jyndovnen


Rimsø

Rimsø-stenen er en runesten, fundet i Rimsø. Stenen blev opdaget i Rimsø Kirkes sydmur i 1832, udtaget 1875 og rejst 1889 på en høj på kirkegården. Stenen er brudt i højre side og på toppen, så der mangler en del af indskriften.

Koordinater til Rimsø-stenen


Stenvaddyssen

Stenvad-dyssen er som motiv på den gamle 50 kr seddel en af de mest kendte danske stendysser. Dyssen er en klassisk repræsentant for den almindelige opfattelse af en dansk stendysse, men i forhold til dyssens oprindelige udseende er meget forandret. Langdyssen bleve opført som en fællesgrav i midten af bondestenalderen for ca 5.500 år siden. Det var folkene fra danmarks første bondekultur "Tragtbægerkulturen" - som byggede dysserne. Oprindeligt indeholdt dyssen to adskilte gravkamre i en fælles jordhøj. Langs foden af højen stod en ubrudt række af store randsten. På grund af senere afgravninger og stenhugst ses nu kun ét fritstående kammer og enkelte randsten. Langdyssen har aldrig været undersøgt arkæologisk, men fra lignende storstensgrave kendes talrige skeletfund. De gravlagte blev medgivet tragtbægerkulturens typiske gravgaver: flintknive, ravperler og slebne stenøkser, samt mad- og drikofre i rigt ornamenteret keramik. Det er keramikken som har givet navn til perioden.

Koordinater til Stenvaddyssen


Tustrup Gravpladsen

Gravpladsen på plateauet langs Hevring å blev anlagt af de første danske bønder, den såkaldte tragtbægerkultur, for omkring 5.200 år siden. Norddjursland var dengang en stor ø - imod syd og sydvest lå det nu afvandede Kolindsund. Tragtbæger-folket ryddede skoven med flintøkser, og til deres døde byggedes her nogle af de flotteste storstensgrave vi kender fra Danmarks oldtid. Omkring et tempellignende kulthus opførtes med stor præcision 2 runddysser og østjyllands største jættestue af tonstunge sten. Jættestuen blev tilmed udstyret med et lille bikammer.

Koordinater til Tustrup Gravpladsen


Ø. Alling

Koordinater til Alling-stenen