Bruker:JJ.Sandal/Min ætt fra Harald Hårfagre

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Norsk.gif


Harald Harald 1 Hårfagre, konge ca. 865-ca. 933, etter tradisjonen den første konge over hele Norge, rikssamleren som alle senere tronkrevere hevdet å nedstamme fra. Etter sin far Halvdan Svarte arvet han Vestfold, opplandene og Sogn. I forbund med håløygjarlen Håkon Grjotgardsson vant han innpass i Trøndelag og vendte seg deretter mot Vestlandet. Her beseiret han etter harde kamper høvdinger og småfyrster. Det avgjørende slaget stod i Hafrsfjorden ved Stavanger ca. 885. Kampen er skildret i et samtidig skaldekvad, Torbjørn Hornkloves (eller Tjodolv fra Kvines) Haraldskvæði. Sagaen forteller at Harald var en streng herre som påla skatt og "tilregnet seg all odel". Sannsynligvis har det dreid seg både om konfiskasjon av enkelte motstanderes eiendommer og løsøre og en mer formell tilegnelse av odel til Norge. Beretningen om at Haralds hardstyre (norrønt ófríki) gav støtet til utvandringen til Island, har begrenset historisk troverdighet. Utvandringen var begynt allerede ca. 860 og hadde flere årsaker. For å sikre sitt rike mot vikngangrep foretok Harald et tog til de skotske øyene og sluttet forbund med kong Athelstan av England. Han etterlot seg minst 9 sønner med forskjellige kvinner. Til overkonge etter seg utpekte han Eirik (Blodøks), født av den danske kongedatteren Ragnhild. Han ble hauglagt nær Haugesund.
   Litt.: H. Koht: H. H. og rikssamlinga (1955); P. Sveaas Andersen: Samlingen av Norge og kristningen av landet (1977; kap. 6-8).
   Kilde: SNL.
Jon Julius Sandal

Min ætt fra kong Harald Hårfagre


Ætt mín frá Haraldi konungi hárfagra.

 • Haraldur Hárfagri 848
 • Þórður Víkingsson 880
 • Þorvaldur "hvíti" Þórðarson 920
 • Mýra-Knjúkur Þorvaldsson 960
 • Þorgautur Knjúksson 1000
 • Steinólfur Þorgautsson 1040
 • Halla Steinólfsdóttir 1090
 • Steinunn Þórðardóttir 1125
 • Hrafn Sveinbjarnarson 1160 - 1213
 • Herdís Hrafnsdóttir 1200
 • Sveinbjörn Sigmundsson 1235 - 1290
 • Eiríkur Sveinbjarnarson 1277 - 1342
 • Einar Eiríksson 1320 - 1382
 • Björn "Jórsalafari" Einarsson 1350 - 1415
 • Kristín Björnsdóttir 1374 - 1468
 • Sólveig Þorleifsdóttir1415 - 1479
 • Jón Sigmundsson 1455 - 1520
 • Helga Jónsdóttir 1511 - 1600
 • Þórður Þorláksson 1543 - 1638
 • Guðrún Þórðardóttir 1590
 • Þorlákur Ólafsson 1625 - 1686
 • Ólafur Þorláksson 1663 - 1728
 • Steinunn Ólafsdóttir 1716 - 1790
 • Þorsteinn Jónsson 1754 - 1827
 • Halldóra Þorsteinsdóttir 1785 - 1846
 • Jónas Jónsson 1826 - 1874
 • Halldóra Þóra Rósa Jónasdóttir 1855 - 1888
 • Kristinn Jóhann Kristjánsson 1885 - 1961
 • Halldóra Kristinsdóttir 1911 - 1985
 • Filippus Sigurður Jóhannsson 1939
 • Jon Julius Sandal 1969

Kilde: www.islendingabok.is