Buslas bön (Verelius)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Original.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Dansk.gif
Dansk.gif


Olof Verelius (1618-1682)
Eddaliknande texter

Herrauds och Bosa Saga


Oversat af
Olof Verelius
Upsala, 1666


Buslas bön1)


Samma afton2) kom Busla3) till tals vid Tvare bonde och sporde vi han icke ville bjuda böter för sin son. Han svarade onödigt vara, att ösa ut sin egendom därpå, helst medan han visste sig ej kunne kjöpa deras liv, som dö skulle och feg vore. Han sporde ock var hennes konster nu vore, att hon gjorde Bose nu icke bistånd.

- Det går mig icke lättare i hand, sade hon, än dig.

Samma kväll kom Busla käring in i konungens sängekammar och började den bön, som Busla bön kallas, vilken haver sedan mycket namnkunnig vordit. Äro däruti många ilaka önskningar, som kristnom mäniskom otarvliga äro att läsa eller höra. Dock är dess begynnelse och angrepp sådant:

1. Här ligger du Ring, Göta konung
Den envisaste ibland alla
Vill du din son själver mörda?
Det sällsamma eksempel må spörjas vida.

2. Hör du min bön, som jag nu genast sjunger,
över din huvudskalle och din huirfill.
Skadelig dem henne å lyda,
och dig skändligast i min framläsning.

3. Förville dig troll och spöken, ske vidunder.
Skogarna ristes och världen vändes uppned.
Varde hiskelig oväder och ohörlig trollskap,
om du, Ringer, Herröd ej friar,
och Bose ej utur faran frälsar.

4. Så skall jag ditt bröst förskräcka,
som huggormar ditt hjärta gnoge,
och öron din aldrig hörde,
och ögon din utsprunge.
Så fram du Herröd ej uppgiver,
och Bose utur faran frälsar.

5. Om du seglar, sönderslites din redskap,
och springe krokarne av styret,
gånge trissorna sönder,
och seglet falle neder,
och all tågen slites sönder
om du Bose ur faran ej frälsar,
och Herröd vreden ej uppgiver.

6. Sönderslites betslet när du rider,
hästen blive halt och sadelbrytes vallacken.
Alla vägar och genstigar
villes för dig, att du råker ej fram.
Var du icke Herröd vreden tilgiver
och Bose utur faran frälsar.

7. Hav sådan ro i vilo, som i halmeld,
och i högsätat som i havsvågen.
Och verdefares dig allt detta långsamligen.
Vill du hava mera sådant nymåre,
skall du få längre läxa.

Da svarer kongen:

- Tig ditt arga troll och packa dig bort, eljest skall jag låta dräpa dig, för din elaka förböners skuld.

- Så havom vi nu råkat tilsamma, sade Busla, att vi månom ej skiljas åt förrän jag haver fått min vilja.

Konungen ville då stå upp, och var han då så fast vid sängen att han kunde icke röra sig, och hans småsvenner vaknede icke. Busla lät då fram andra delen av sin bön, och vill jag den förbigå att skriva, emedan allom är tarvlöst den att läsa. Dock begynner han sålunda:

8. Troll och alla trollgudinnor,
gastar och bergresar
uppbränne dina palats.
Hate dig Rimthussar,
hästen trampe dig.
Stråen stinge dig
och stormen göre dig galen och rasande
om du icke gör min vilja.

När läsningen var all ändad, sade konungen:

- Förr än du skal länger önska mig ont, då vill jag göra, att Herröd behålle livet och Bose fare ur landet och varde dräpen när jag gitter få honom fast.

- Då skall jag taga dig bätter på kukan, sade Busla och begynte den tredje delen av bönen, och de vers som kallas Sirpuvers, i vilken största trolldomen ligger förborgad, och är icke lovligt framläsa den efter dagsätter, och står dette i ändan:

9. Här komma sex karlar,
säg deras namn,
med fulla bokstäver,
råkar du ej på
så mig rätt tycker,
då skola hundar gnaga dig ihjäl
och din själ sjunka i pina.


Runer til Buslubæn.jpg


- Gissa nu på alla dessa namnen eller låde vid dig, det jag dig värst haver önskat.

När läsningen var all ute, visste konnungen icke vad han skulle svara för hennes onda önskningars skull.

- Vad är då din vilja? sade han.

- Sänd dem i en försändning, sade käringen, som tvivelsmål och fara är uti, om de någonsin skola kunna komma tilbaka igen eller ej, och stånde de själve sitt äventyr.

Konungen bad hende packa sig bort, men hon ville det icke förrän han måste svärja henne trohetsed, att han skulle hålla det han henne lovat hade, och då skulle hennes bön icke låda vid honom. Sedan försvann käringen bort.4)
Noter:
1. I Bosasaga fortælles, at Ring, kongen af Götland, sender Bose, søn af Tvare Bonde, i landflygtighed, og at denne dræbte kongens ældste søn. Da Herröd, kongens yngste søn, som var Boses fostbroder, trådte op mod sin fader, som han stod sig dårligt med, lod denne både ham og Bose kaste i fængsel og agtede at lade begge dræbe.
2. Dvs. aftenen før henrettelsen skulle finde sted.
3. Boses trolddomskyndige plejemoder.
4. Buslas bøn findes i Bósa saga ok Herrauðs. Udgaven her er fra Olof Verelius’ svenske oversættelse af sagaen. Noter og nummerering af strofer er dog Heimskringlas.