Danske sagn som de har lydt i folkemunde (Ny række)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Evald Tang Kristensen.
Folkesagn

Danske sagn
som de har lydt i folkemunde


Ny række
Bind I - VII

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928-1939


FØSTE BIND


I. Afdeling: Bjergfolk


ANDET BIND

II. Afdeling: A. Ellefolk


II. Afdeling: B. Nisser


II. Afdeling: C. Farende uhyrer


II. Afdeling: D. Vandets ånder


II. Afdeling: E. Lindorme og Småkryb


II. Afdeling: F. Varulve og marer


II. Afdeling: G. Religiøse sagn


II. Afdeling: H. Dødsvarsler

 • 1. Det nedgravede dyr
 • 2. Kirkevarets leje
 • 3. Liglammet har vist sig
 • 4. Lammet som dødsvarsel
 • 5. Gravsoen
 • 6. Helheste, hovedløse heste
 • 7. Kalve, sorte lam
 • 8. Hunde, katte m.m.
 • 9. Varsel for død
 • 10. Synske folk
 • 11. Liget set af andre
 • 12. Lyd af gående
 • 13. Synet af skygger
 • 14. Kalden ved vinduet eller pikken på ruden o.s.v.
 • 15. Hundegjøen
 • 16. Afsyngelse af Ligsalmen
 • 17. Vognkjørsel eller riden
 • 18. Varsel af redskaber, skuffer og ligkistefjæl
 • 19. Forskellige folk og sager giver varsel for død
 • 20. Slag, plump, bulder o.s.v.
 • 21. Ligfølge i gård eller hus
A. Ligfølge eller ligkiste i huset
B. Ligfølge i gården
 • 22. Ligfølger, man har set, eller som drager forbi
 • 23. Ligskarer, man har mødt eller er fulgt med
 • 24. Møde med ligskarer. Gået til side for dem
 • 25. Møde med ligskare. Den er kommen over folk eller den over dem
 • 26. Selv med i ligfølget. Ens egne ligskare
 • 27. Selvmords-Varsler
 • 28. Omskiftede heste for ligvognen m.m.
 • 29. Druknede skibsfolk
 • 30. Dødssejleren


II. Afdeling: I. Lys og andre varsler


Tillæg

 • Tillæg. Optagne sagn i æresbogen m.m.


TREDJE BIND

 • Forord


III. Afdeling: A. Kjæmper og deres Idrætter.

 • 1. Kjæmper
 • 2. Kjæmpegrave
 • 3. Kjæmpekast
 • 4. Kjæmpekast. — Kjæmperne uenige
 • 5. Kjæmper bygger Kirker
 • 6. Stenkast af Jætter efter Kirker
 • 7. Stenkast af Jættekvinder efter Kirker
 • 8. Kirkebygning ved Djævelens Hjælp. Bygning af Broer
 • 9. Stenkast efter Kirketaarne
 • 10. Stenkast efter Kirkeklokker
 • 11. Dæmninger
 • 12. Store Sten
 • 13. Runesten og Sten med Indskrifter
 • 14. Gamle Diger, Volde og Skandser
 • 15. Høje:
A. Gravhøje
B. Offerhøje
C. Troldhøje
D. Historiske Høje
E. Forskjelligt


III. Afdeling: B. Kirker og deres Opbyggelse. Klostre, hellige Kilder m. m.

 • 1. Gamle Kirker. Herredskirker
 • 2. Adskillige Kirkesagn
 • 3. Kirkens Ejendomme
 • 4. Kapeller ved Kirker
 • 5. Hellige (helbredende) Kirker
 • 6. Træ og Sten til Kirkebygning
 • 7. Kirkebygning
 • 8. Figurer paa Kirkens Mur
 • 9. Kirketaarne
 • 10. Kirkeklokker
 • 11. Kirkeklokker i Søer og Havet
 • 12. Altertavler. Alterborde
 • 13. Døbefonter og Prædikestole
 • 14. Ligsten i Kirker
 • 15. Kirkeboskab
 • 16. Indskrifter
 • 17. Ligkister og Begravelser i Kirker
 • 18. Ligsten paa Kirkegaarde. Gravkors. Ligtræer
 • 19. Kirkegaarde. Kirkelader
 • 20. Ødelagte Kirker
 • 21. Ødelagte Kapeller
 • 22. Om Kirkers Nedbrydelse
 • 23. Vanhelligelse af Kirker
 • 24. For langt til Kirke
 • 25. Sunkne Kirker
 • 26. Skibbrudnes Løfter. Gaver til Kirker
 • 27. Jomfruer bygger Kirker
 • 28. Det givne Tegn
 • 29. Kirkenavnets Fremkomst
 • 30. Strid om Opførelsen
 • 31. De to Stude, Lam, Heste o. s. v.
 • 32. Kirkens Grundvold flyttet. Flyttede Kirker
 • 33. Trolde forstyrrer Arbejdet
 • 34. Trolden Find
 • 35. Klostre
 • 36. Løngange
 • 37. Kors
 • 38. Hellige Kilder
 • 39. Hellige Kilder. Vanhelligede


III. Afdeling: C. Sagn om Gaarde og Byer.

 • 1. Sunkne Gaarde
 • 2. Sunkne Gaarde. Svin i Sengen
 • 3. Gamle navngivne Borgtomter
 • 4. Gamle Borgtomter uden Navn
 • 5. Herregaardes Opførelse i Moradser
 • 6. Forskjellige Herregaardssagn
 • 7. Forhenværende Herregaarde
 • 8. Belejringer af Herregaarde
 • 9. Gaarde og Byer, der skal synke
 • 10. Haver
 • 11. Ladebygning
 • 12. Faddergaver
 • 13. Landsbyer
 • 14. Forskjellige Steder
 • 15. Ødelagte og nedbrudte Byer
 • 16. Gamle Bøndergaarde
 • 17. Forhen dyrket Jord
 • 18. Præstegaarde
 • 19. Møller
 • 20. Kjøbstæder
 • 21. Tingsteder
 • 22. Rettersteder
 • 23. Veje og Skjel


III. Afdeling: D. Forskjellige Stedsagn.


III. Afdeling: E. Skatte.

 • 1. Lys for Skatte
 • 2. Nedgravede Penge, atter fundne
 • 3. Nedgravede Penge, endnu ikke fundne
 • 4. »Nu har vi den!«
 • 5. Skatte i Søer og Aaer
 • 6. Koglerier ved Skattegravning
 • 7. Dragen eller Hunden paa Skatten.
 • 8. Guldskibe og Guldvogne m. m
 • 9. Kongeløsninger m. m
 • 10. Mærke paa Skattens Plads
 • 11. Drømme om Skatte
 • 12. Æventyrlige Sagn om Skatte


FJERDE BIND

IV. Afdeling: A. Smaakonger og deres Fejder. Konger. Fjenders Indfald.

 • 1. Smaakonger og deres Skatte
 • 2. Konger begravede i Høje
 • 3. Høvdinger begravede i Høje
 • 4. Dronninger
 • 5. Prinser og Prinsesser
 • 6. Ældre danske Konger
 • 7. Dronning Margrete
 • 8. Nyere danske Konger m. m
 • 9. Konger faldne i Strid
 • 10. Krigsslag
 • 11. Fjenders Indfald i historisk Tid
 • 12. Svenskerne paa Sjælland
 • 13. Svenskerne paa Fyen
 • 14. Svenskerne i Nørrejylland
 • 15. Svenskerne i Sønderjylland
 • 16. Spanioler og Kosakker


IV. Afdeling: B. Herremænd. Fruer. Jomfruer.

 • 1. Herrer og Fruer fra ældre Tid
 • 2. Herremænd
 • 3. Forskjellige unævnte Herremænd
 • 4. Ringen i Søen
 • 5. Herremænd paa Friere
 • 6. Navngivne Fruer og Frøkener
 • 7. Unævnte Fruer
 • 8. Strid mellem Herremænd m. m
 • 9. Dræbte Jomfruer
 • 10. Indmurede
 • 11. Blodpletter
 • 12. Svineskind m. m. i Herregaarde og Præstegaarde o. s. v.


IV. Afdeling: C. Præster.

 • 1. Dræbte Præster
 • 2. Navngivne Præster
 • 3. Kloge Præster
 • 4. Unævnte Præster og Præstekoner
 • 5. Karlens Nedmaning
 • 6. Kjørsel med tre Hjul


IV. Afdeling: D. Forskjellige Personer.

 • 1. Rektorer, Degne og Skoleholdere
 • 2. Bønder
 • 3. Folk i andre Stillinger
 • 4. Særegne Folk og Tildragelser


IV. Afdeling: E. Røvere, Drabsmænd og Tyve.

 • 1. Adelige Røvere
 • 2. Sørøvere
 • 3. Strandrøvere
 • 4. Mord
 • 5. Myrdet Kjæreste, Ægtefolk m. m
 • 6. Myrdede Frøkener
 • 7. Dræbte Børn
 • 8. Hovfolk som Mordere
 • 9. Rovmord
 • 10. Forgiftede
 • 11. Henrettelser
 • 12. Mærke paa Mordstedet
 • 13. Dræbte Kræmmere
 • 14. Fundne Benrade
 • 15. Opdagelser. Vidner
 • 16. Røverske Overfald
 • 17. Mislykkede Overfald
 • 18. Røverier
 • 19. Fangede og dræbte Røvere
 • 20. Røverkuler
 • 21. Den stjaalne Pige
 • 22. Røvernes Juleaften
 • 23. Ufødte Drenges Hjærter
 • 24. Tyve m. m.


IV. Afdeling: F. Strandinger.

 • 1. Strandede Skibe og Folk, Druknede
 • 2. Udplyndrede Søfolk


IV. Afdeling: G. Pest og Sygdomme.

 • 1. Pesten kommer
 • 2. Under Pesten. De dødes Begravelse
 • 3. Efter Pesten. De tilbagelevende
 • 4. Mand og Kvinde efter Pesten
 • 5. Pestkuler og Pesttjørne
 • 6. Levende nedgravede m. m
 • 7. Gjennem Træer og Græstørv. I Grave
 • 8. Sygdomme
 • 9. Raad for Børnesygdomme
 • 10. Forebyggelsesmidler mod Sygdomme
 • 11. Aarsager til Sygdomme
 • 12. Modermærker m. m
 • 13. Frugtsommelige Kvinder
 • 14. Kvægpesten
 • 15. Heste
 • 16. Kvæg


FEMTE BIND

V. Afdeling: A. Forskjelligt Spøgeri og Gjenfærds Nedmaning.

 • 1. Al Slags Skidteri
 • 2. Flere Slags Husdyr: Svin, Føl, Heste o. s. v
 • 3. Hunde
 • 4. Faar
 • 5. Katte, Gjæs m. m.
 • 6. Lange Spøgelser, man har set
 • 7. Hvide Skikkelser
 • 8. Sorte Skikkelser
 • 9. I Følge med sære Mænd og Kvinder
 • 10. Hovedløse
 • 11. Hovedløse Heste. Ridende Hovedløse
 • 12. Ridende Gjenfærd
 • 13. Huller i Vægge og Vinduer
 • 14. Gjenfærd kjørende op for Døren
 • 15. Kjørende Gjenfærd paa Veje og Marker
 • 16. Vildfarende
 • 17. Hængtes Gjenfærd. Mandfolk
 • 18. Hængtes Gjenfærd. Kvinder
 • 19. Druknedes Gjenfærd
 • 20. Skibbrudnes Gjenfærd
 • 21. Begaaede Mord paa forskellige
 • 22. Dræbte Tjenestefolk
 • 23. Ihjelslagne Kræmmere
 • 24. Andre Forbrydelser
 • 25. Opgravede Benrade og Lig m. m
 • 26. Dødningehoveder m. m
 • 27. Herredsfogder, Forvaltere o. s. v
 • 28. Gamle Tingsteder og Henrettelsespladser
 • 29. Gammel Færdsel
 • 30. Skriveri i Kamre
 • 31. Herremænd spøger
 • 32. Herremænd spøger og nedmanes
 • 33. Unævnte og navngivne Præster spøger
 • 34. Nedmanede Præster
 • 35. Nedmaning af Spøgelser.
 • 36. Præstens Kusk bliver fristet
 • 37. Kapløb
 • 38. Vidner til Stede
 • 39. Kjørsel med tre Hjul
 • 40. Gjenfærdet nær ved at faa Magten
 • 41. Degnen til Hjælp
 • 42. Degne gaar igjen
 • 43. Steder, hvor der er nedmanet. Nedmaningspæle
 • 44. »Ryk, saa skal jeg trykk'«
 • 45. Spørgsmaal til døde
 • 46. Ligs Jordfæstelse
 • 47. Spøgeri ved og paa Kirkegaarde
 • 48. Præster ved at mane paa Kirkegaarde
 • 49. I Kirker
 • 50. De røde Øjne
 • 51. Spøgeri paa gamle Kirkepladser
 • 52. Opgravede Lig. Tilgivelse
 • 53. Spot med døde
 • 54. Raad for Gjengangere
 • 55. Glemte Løfter. Sager der skal rettes
 • 56. Gjemte Penge fra gammel Tid
 • 57. Gjemte Penge. Ejerne spøger
 • 58. Gjengangeren narres
 • 59. Børn spøger efter Penge.
 • 60. Spøgeri ved Havet
 • 61. Tilbagemaning
 • 62. Karlens Nedmaning


V. Afdeling: B. Kvindelige Gjenfærd.

 • 1. Kjællinger
 • 2. Gjerrige Kvinder m. m
 • 3. Kvindeskikkelser
 • 4. Gamle Kvinder spøger
 • 5. Kvinder nedmanes
 • 6. Moderen kommer hjem til Børnene
 • 7. Kone kommer hjem til Mand, Søster til Broder, Moder til Søn o. s. v.
 • 8. Uforløste Kvinder
 • 9. Børn født i Dølgsmaal og dræbt. Jomfruer gaaende i Kamre eller Gaarde
 • 10. Det dræbte Barn o. s. v
 • 11. Nedgravede Børn
 • 12. Brændte og druknede Børn
 • 13. Barnegraad. Børn gaar igjen
 • 14. Spøgende Jomfruer
 • 15. Hvide Jomfruer.
 • 16. Sorte Jomfruer
 • 17. I Lag med Jomfruer
 • 18. I Lag med Karle
 • 19. Gloende Gjenfærd.


V. Afdeling: C. Gjenfærd paa uretfærdig Jord.

 • 1. Landmaalere
 • 2. Skjelflytning
 • 3. »Her er ret Skjel«
 • 4. »Hvor skal jeg sætte den?«
 • 5. Samtale med Skjelflytter
 • 6. Nattepløjning
 • 7. Mensvoren Jord


V. Afdeling: D. Gjenfærd paa forskjellige Steder.

 • 1. Bondemand kommer hjem
 • 2. Spøgeri i Bøndergaarde og Huse
 • 3. Spøgeri i Præstegaarde, Skoler, Møller og Kroer m. m
 • 4. Spøgeri paa Herregaarde
 • 5. I Herregaardskamre
 • 6. Kamre i Kjøbsteder, Kroer og Bøndergaarde m. m.
 • 7. I Stalde
 • 8. Arbejde i Lader
 • 9. Arbejde paa Loftet
 • 10. Redskaber arbejder om Natten
 • 11. »Mine Fødder er kolde«
 • 12. Klagemaal
 • 13. Spøgeri i Haver
 • 14. Spøgeri paa Vejen
 • 15. Den tunge Vogn
 • 16. Gjenfærd paa Marken
 • 17. Spøgeri i Dale, Moser og Kjær
 • 18. Spøgelser ved Aaer, paa Broer og i Damme
 • 19. Spøgeri i Skove
 • 20. Spøgeri ved Havet
 • 21. Forskjellig Folketro om Gjenfærd


SJETTE BIND

VI. Afdeling: A. Om Fanden og Forbund med ham.

 • 1. Dobbeltgjængere
 • 2. Damer som Dobbeltgjængere
 • 3. Frimurere
 • 4. Den sorte Skole
 • 5. Forskrivning. Dennes Forhalelse
 • 6. Falsk Ed
 • 7. Forsvornes Død og Begravelse
 • 8. Hentet af Fanden
 • 9. Cyprianus. Henrik Smed o. s. v
 • 10. At blive skilt ved Cyprianus
 • 11. Læsning i Cyprianus. Krager og andre Dyr viser sig
 • 12. Læst i Cyprianus og kaldt Fanden til sig
 • 13. Læst i Cyprianus. Fanden udfører forskjelligt Arbejde
 • 14. Læst i Cyprianus. Fanden laver Dæmninger
 • 15. Kjørsel med tre Hjul
 • 16. Vognen væltet eller kjørt fast. Væddekjørsel med Fanden
 • 17. Kaldt Fanden til sig
 • 18. Djævelen paa Færde
 • 19. Ugudeligt Spil og Leg
 • 20. Fanden som Medspiller
 • 21. Høstleen
 • 22. Indhegning af Jord ved Fandens Hjælp
 • 23. Sorte Hunde m. m. viser sig
 • 24. Sorte Hunde m. m. kommer og henter én
 • 25. Hundelejer
 • 26. Forbandelser over sig selv
 • 27. Akkord med Fanden om Penge
 • 28. Dragedukker, Spirutusser, Vekseldalere
 • 29. Friskud
 • 30. Frisnit. Frilodder. At binde Bøsser, gjøre sig haard o. s. v.
 • 31. Æventyrlige Sagn om Fanden


VI. Afdeling: B. Kloge Mænd og Koner og deres Bedrifter.

 • 1. Jens Kusk og Hals Præst
 • 2. Præst-Jens og Begen i Gislum
 • 3. Frands i Slævstrup
 • 4. Særlige bekjendte kloge Mænd
 • 5. Andre kloge Mænd
 • 6. Maren Haaning
 • 7. Kloge Koner
 • 8. I den kloge Kones Lade
 • 9. Kloge Nordmænd
 • 10. Nordmanden og Musen
 • 11. Binde Hunde og Orme. Stille Bier
 • 12. Dølge Tyre m. m
 • 13. At stille løbske Heste. Gjøre dem løbske og lamme
 • 14. Fiskeriet
 • 15. At vise Vand
 • 16. At vise igjen
 • 17. At binde Folk
 • 18. At slaa Øjne ud
 • 19. Lade Soldet gaa
 • 20. At dølge Ild
 • 21. Vende Vinden
 • 22. Om Kornet. Rotter og Mus. Utøj
 • 23. Bregnefrøet
 • 24. At hverve Syne
 • 25. At blæse Laase op


VI. Afdeling: C. Hegse og deres Idrætter.

 • 1. Hegsekjællinger
 • 2. Spaamænd og Spaakoner
 • 3. Sære Harer
 • 4. Sære Katte, Tusser
 • 5. Skudt eller slaaet efter Harer
 • 6. Kjællinger som Harer
 • 7. Skudt Hegsen i Hareskikkelse
 • 8. Hegse i Kirken
 • 9. Kjendetegn paa Hegse
 • 10. Hegse som Gjengangere
 • 11. Skudt med en Sølvknap
 • 12. Hegsesmør.
 • 13. Hegsekjærning ved Kilder
 • 14. Kattenes Dands
 • 15. Hegseridt til Troms Kirke
 • 16. Blusbrænding
 • 17. Ridtet. Alle Steder imod
 • 18. Karlens Hegseridt
 • 19. Hegses Bedrifter
 • 20. Hvorledes man lærer at hegse
 • 21. Hegse lærer deres Børn Kunster
 • 22. Slemme Kunster
 • 23. Hegsemalkning
 • 24. Malkning af Pinde o. s. v
 • 25. Hegse tager Fløde og Smør m. m.
 • 26. Fløde uden Smør. Unyttig Kjærnen
 • 27. At fordrive Utøj. Kjællingen bortdriver Ulve
 • 28. Ondt Møde. Møde med en Hegs
 • 29. Onde Øjne
 • 30. Raad mod Forhegselse
 • 31. Mandfolk forhegses
 • 32. Forsmaaede Kjærester forhegses
 • 33. Elskovsmidler
 • 34. Kunster gjorte ved Piger
 • 35. Den tilkommende Ægtefælle
 • 36. Forhegsede Koner
 • 37. Forhegsede Piger
 • 38. Forhegsede Børn
 • 39. Forhegsede Heste
 • 40. Forhegsede Køer.
 • 41. Forhegsede Kalve
 • 42. Forhegsede Svin og Faar
 • 43. Forhegsede Æg, Høns og Gjæs
 • 44. Tro om forskjellige Dyr
 • 45. Forhegsede Huse. Raad for det onde
 • 46. Noget lagt paa Vejen
 • 47. Noget lagt paa Vejen. En anden kommer over det
 • 48. Skademanden kommer til Stede
 • 49. Laan fra Stedet
 • 50. Hegsens Blod
 • 51. Hegsen forbrændt eller skoldet
 • 52. Hegsen paa anden Maade mishandlet
 • 53. Hegses Endeligt
 • 54. Hegse brændt paa Baalet


VI. Afdeling: D. Menneskets og Kvægets Sygdomme.

 • 1. Sejrsskjorten
 • 2. Menneskets Sygdomme i Almindelighed
 • 3. Hegseraad for Sygdomme
 • 4. Syge Børn
 • 5. Hestens Sygdomme
 • 6. Hegseraad for Sygdomme hos Køer, Faar o. s. v.
 • 7. Nedgravede Dyr


SYVENDE BIND

 • 1. Meddelerregister
 • 2. Stedregister
 • 3. Rettelser og Tilføjelser