Danske sagn som de har lydt i folkemunde (Ny række)

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Evald Tang Kristensen.
Folkesagn

Danske sagn
som de har lydt i folkemunde


Ny række
Bind I - VII

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928-1939


FØSTE BIND


I. Afdeling: Bjergfolk


ANDET BIND

II. Afdeling: A. Ellefolk


II. Afdeling: B. Nisser


II. Afdeling: C. Farende uhyrer


II. Afdeling: D. Vandets ånder


II. Afdeling: E. Lindorme og Småkryb


II. Afdeling: F. Varulve og marer


II. Afdeling: G. Religiøse sagn


II. Afdeling: H. Dødsvarsler

 • 1. Det nedgravede dyr
 • 2. Kirkevarets leje
 • 3. Liglammet har vist sig
 • 4. Lammet som dødsvarsel
 • 5. Gravsoen
 • 6. Helheste, hovedløse heste
 • 7. Kalve, sorte lam
 • 8. Hunde, katte m.m.
 • 9. Varsel for død
 • 10. Synske folk
 • 11. Liget set af andre
 • 12. Lyd af gående
 • 13. Synet af skygger
 • 14. Kalden ved vinduet eller pikken på ruden o.s.v.
 • 15. Hundegjøen
 • 16. Afsyngelse af Ligsalmen
 • 17. Vognkjørsel eller riden
 • 18. Varsel af redskaber, skuffer og ligkistefjæl
 • 19. Forskellige folk og sager giver varsel for død
 • 20. Slag, plump, bulder o.s.v.
 • 21. Ligfølge i gård eller hus
A. Ligfølge eller ligkiste i huset
B. Ligfølge i gården
 • 22. Ligfølger, man har set, eller som drager forbi
 • 23. Ligskarer, man har mødt eller er fulgt med
 • 24. Møde med ligskarer. Gået til side for dem
 • 25. Møde med ligskare. Den er kommen over folk eller den over dem
 • 26. Selv med i ligfølget. Ens egne ligskare
 • 27. Selvmords-Varsler
 • 28. Omskiftede heste for ligvognen m.m.
 • 29. Druknede skibsfolk
 • 30. Dødssejleren


II. Afdeling: I. Lys og andre varsler


Tillæg

 • Tillæg. Optagne sagn i æresbogen m.m.


TREDJE BIND

 • Forord


III. Afdeling: A. Kjæmper og deres Idrætter.

 • 1. Kjæmper
 • 2. Kjæmpegrave
 • 3. Kjæmpekast
 • 4. Kjæmpekast. — Kjæmperne uenige
 • 5. Kjæmper bygger Kirker
 • 6. Stenkast af Jætter efter Kirker
 • 7. Stenkast af Jættekvinder efter Kirker
 • 8. Kirkebygning ved Djævelens Hjælp. Bygning af Broer
 • 9. Stenkast efter Kirketaarne
 • 10. Stenkast efter Kirkeklokker
 • 11. Dæmninger
 • 12. Store Sten
 • 13. Runesten og Sten med Indskrifter
 • 14. Gamle Diger, Volde og Skandser
 • 15. Høje:
A. Gravhøje
B. Offerhøje
C. Troldhøje
D. Historiske Høje
E. Forskjelligt


III. Afdeling: B. Kirker og deres Opbyggelse. Klostre, hellige Kilder m. m.

 • 1. Gamle Kirker. Herredskirker
 • 2. Adskillige Kirkesagn
 • 3. Kirkens Ejendomme
 • 4. Kapeller ved Kirker
 • 5. Hellige (helbredende) Kirker
 • 6. Træ og Sten til Kirkebygning
 • 7. Kirkebygning
 • 8. Figurer paa Kirkens Mur
 • 9. Kirketaarne
 • 10. Kirkeklokker
 • 11. Kirkeklokker i Søer og Havet
 • 12. Altertavler. Alterborde
 • 13. Døbefonter og Prædikestole
 • 14. Ligsten i Kirker
 • 15. Kirkeboskab
 • 16. Indskrifter
 • 17. Ligkister og Begravelser i Kirker
 • 18. Ligsten paa Kirkegaarde. Gravkors. Ligtræer
 • 19. Kirkegaarde. Kirkelader
 • 20. Ødelagte Kirker
 • 21. Ødelagte Kapeller
 • 22. Om Kirkers Nedbrydelse
 • 23. Vanhelligelse af Kirker
 • 24. For langt til Kirke
 • 25. Sunkne Kirker
 • 26. Skibbrudnes Løfter. Gaver til Kirker
 • 27. Jomfruer bygger Kirker
 • 28. Det givne Tegn
 • 29. Kirkenavnets Fremkomst
 • 30. Strid om Opførelsen
 • 31. De to Stude, Lam, Heste o. s. v.
 • 32. Kirkens Grundvold flyttet. Flyttede Kirker
 • 33. Trolde forstyrrer Arbejdet
 • 34. Trolden Find
 • 35. Klostre
 • 36. Løngange
 • 37. Kors
 • 38. Hellige Kilder
 • 39. Hellige Kilder. Vanhelligede


III. Afdeling: C. Sagn om Gaarde og Byer.

 • 1. Sunkne Gaarde
 • 2. Sunkne Gaarde. Svin i Sengen
 • 3. Gamle navngivne Borgtomter
 • 4. Gamle Borgtomter uden Navn
 • 5. Herregaardes Opførelse i Moradser
 • 6. Forskjellige Herregaardssagn
 • 7. Forhenværende Herregaarde
 • 8. Belejringer af Herregaarde
 • 9. Gaarde og Byer, der skal synke
 • 10. Haver
 • 11. Ladebygning
 • 12. Faddergaver
 • 13. Landsbyer
 • 14. Forskjellige Steder
 • 15. Ødelagte og nedbrudte Byer
 • 16. Gamle Bøndergaarde
 • 17. Forhen dyrket Jord
 • 18. Præstegaarde
 • 19. Møller
 • 20. Kjøbstæder
 • 21. Tingsteder
 • 22. Rettersteder
 • 23. Veje og Skjel


III. Afdeling: D. Forskjellige Stedsagn.


III. Afdeling: E. Skatte.

 • 1. Lys for Skatte
 • 2. Nedgravede Penge, atter fundne
 • 3. Nedgravede Penge, endnu ikke fundne
 • 4. »Nu har vi den!«
 • 5. Skatte i Søer og Aaer
 • 6. Koglerier ved Skattegravning
 • 7. Dragen eller Hunden paa Skatten.
 • 8. Guldskibe og Guldvogne m. m
 • 9. Kongeløsninger m. m
 • 10. Mærke paa Skattens Plads
 • 11. Drømme om Skatte
 • 12. Æventyrlige Sagn om Skatte


FJERDE BIND

IV. Afdeling: A. Smaakonger og deres Fejder. Konger. Fjenders Indfald.

 • 1. Smaakonger og deres Skatte
 • 2. Konger begravede i Høje
 • 3. Høvdinger begravede i Høje
 • 4. Dronninger
 • 5. Prinser og Prinsesser
 • 6. Ældre danske Konger
 • 7. Dronning Margrete
 • 8. Nyere danske Konger m. m
 • 9. Konger faldne i Strid
 • 10. Krigsslag
 • 11. Fjenders Indfald i historisk Tid
 • 12. Svenskerne paa Sjælland
 • 13. Svenskerne paa Fyen
 • 14. Svenskerne i Nørrejylland
 • 15. Svenskerne i Sønderjylland
 • 16. Spanioler og Kosakker


IV. Afdeling: B. Herremænd. Fruer. Jomfruer.

 • 1. Herrer og Fruer fra ældre Tid
 • 2. Herremænd
 • 3. Forskjellige unævnte Herremænd
 • 4. Ringen i Søen
 • 5. Herremænd paa Friere
 • 6. Navngivne Fruer og Frøkener
 • 7. Unævnte Fruer
 • 8. Strid mellem Herremænd m. m
 • 9. Dræbte Jomfruer
 • 10. Indmurede
 • 11. Blodpletter
 • 12. Svineskind m. m. i Herregaarde og Præstegaarde o. s. v.


IV. Afdeling: C. Præster.

 • 1. Dræbte Præster
 • 2. Navngivne Præster
 • 3. Kloge Præster
 • 4. Unævnte Præster og Præstekoner
 • 5. Karlens Nedmaning
 • 6. Kjørsel med tre Hjul


IV. Afdeling: D. Forskjellige Personer.

 • 1. Rektorer, Degne og Skoleholdere
 • 2. Bønder
 • 3. Folk i andre Stillinger
 • 4. Særegne Folk og Tildragelser


IV. Afdeling: E. Røvere, Drabsmænd og Tyve.

 • 1. Adelige Røvere
 • 2. Sørøvere
 • 3. Strandrøvere
 • 4. Mord
 • 5. Myrdet Kjæreste, Ægtefolk m. m
 • 6. Myrdede Frøkener
 • 7. Dræbte Børn
 • 8. Hovfolk som Mordere
 • 9. Rovmord
 • 10. Forgiftede
 • 11. Henrettelser
 • 12. Mærke paa Mordstedet
 • 13. Dræbte Kræmmere
 • 14. Fundne Benrade
 • 15. Opdagelser. Vidner
 • 16. Røverske Overfald
 • 17. Mislykkede Overfald
 • 18. Røverier
 • 19. Fangede og dræbte Røvere
 • 20. Røverkuler
 • 21. Den stjaalne Pige
 • 22. Røvernes Juleaften
 • 23. Ufødte Drenges Hjærter
 • 24. Tyve m. m.


IV. Afdeling: F. Strandinger.

 • 1. Strandede Skibe og Folk, Druknede
 • 2. Udplyndrede Søfolk


IV. Afdeling: G. Pest og Sygdomme.

 • 1. Pesten kommer
 • 2. Under Pesten. De dødes Begravelse
 • 3. Efter Pesten. De tilbagelevende
 • 4. Mand og Kvinde efter Pesten
 • 5. Pestkuler og Pesttjørne
 • 6. Levende nedgravede m. m
 • 7. Gjennem Træer og Græstørv. I Grave
 • 8. Sygdomme
 • 9. Raad for Børnesygdomme
 • 10. Forebyggelsesmidler mod Sygdomme
 • 11. Aarsager til Sygdomme
 • 12. Modermærker m. m
 • 13. Frugtsommelige Kvinder
 • 14. Kvægpesten
 • 15. Heste
 • 16. Kvæg


FEMTE BIND

V. Afdeling: A. Forskjelligt Spøgeri og Gjenfærds Nedmaning.

 • 1. Al Slags Skidteri
 • 2. Flere Slags Husdyr: Svin, Føl, Heste o. s. v
 • 3. Hunde
 • 4. Faar
 • 5. Katte, Gjæs m. m.
 • 6. Lange Spøgelser, man har set
 • 7. Hvide Skikkelser
 • 8. Sorte Skikkelser
 • 9. I Følge med sære Mænd og Kvinder
 • 10. Hovedløse
 • 11. Hovedløse Heste. Ridende Hovedløse
 • 12. Ridende Gjenfærd
 • 13. Huller i Vægge og Vinduer
 • 14. Gjenfærd kjørende op for Døren
 • 15. Kjørende Gjenfærd paa Veje og Marker
 • 16. Vildfarende
 • 17. Hængtes Gjenfærd. Mandfolk
 • 18. Hængtes Gjenfærd. Kvinder
 • 19. Druknedes Gjenfærd
 • 20. Skibbrudnes Gjenfærd
 • 21. Begaaede Mord paa forskellige
 • 22. Dræbte Tjenestefolk
 • 23. Ihjelslagne Kræmmere
 • 24. Andre Forbrydelser
 • 25. Opgravede Benrade og Lig m. m
 • 26. Dødningehoveder m. m
 • 27. Herredsfogder, Forvaltere o. s. v
 • 28. Gamle Tingsteder og Henrettelsespladser
 • 29. Gammel Færdsel
 • 30. Skriveri i Kamre
 • 31. Herremænd spøger
 • 32. Herremænd spøger og nedmanes
 • 33. Unævnte og navngivne Præster spøger
 • 34. Nedmanede Præster
 • 35. Nedmaning af Spøgelser.
 • 36. Præstens Kusk bliver fristet
 • 37. Kapløb
 • 38. Vidner til Stede
 • 39. Kjørsel med tre Hjul
 • 40. Gjenfærdet nær ved at faa Magten
 • 41. Degnen til Hjælp
 • 42. Degne gaar igjen
 • 43. Steder, hvor der er nedmanet. Nedmaningspæle
 • 44. »Ryk, saa skal jeg trykk'«
 • 45. Spørgsmaal til døde
 • 46. Ligs Jordfæstelse
 • 47. Spøgeri ved og paa Kirkegaarde
 • 48. Præster ved at mane paa Kirkegaarde
 • 49. I Kirker
 • 50. De røde Øjne
 • 51. Spøgeri paa gamle Kirkepladser
 • 52. Opgravede Lig. Tilgivelse
 • 53. Spot med døde
 • 54. Raad for Gjengangere
 • 55. Glemte Løfter. Sager der skal rettes
 • 56. Gjemte Penge fra gammel Tid
 • 57. Gjemte Penge. Ejerne spøger
 • 58. Gjengangeren narres
 • 59. Børn spøger efter Penge.
 • 60. Spøgeri ved Havet
 • 61. Tilbagemaning
 • 62. Karlens Nedmaning


V. Afdeling: B. Kvindelige Gjenfærd.

 • 1. Kjællinger
 • 2. Gjerrige Kvinder m. m
 • 3. Kvindeskikkelser
 • 4. Gamle Kvinder spøger
 • 5. Kvinder nedmanes
 • 6. Moderen kommer hjem til Børnene
 • 7. Kone kommer hjem til Mand, Søster til Broder, Moder til Søn o. s. v.
 • 8. Uforløste Kvinder
 • 9. Børn født i Dølgsmaal og dræbt. Jomfruer gaaende i Kamre eller Gaarde
 • 10. Det dræbte Barn o. s. v
 • 11. Nedgravede Børn
 • 12. Brændte og druknede Børn
 • 13. Barnegraad. Børn gaar igjen
 • 14. Spøgende Jomfruer
 • 15. Hvide Jomfruer.
 • 16. Sorte Jomfruer
 • 17. I Lag med Jomfruer
 • 18. I Lag med Karle
 • 19. Gloende Gjenfærd.


V. Afdeling: C. Gjenfærd paa uretfærdig Jord.

 • 1. Landmaalere
 • 2. Skjelflytning
 • 3. »Her er ret Skjel«
 • 4. »Hvor skal jeg sætte den?«
 • 5. Samtale med Skjelflytter
 • 6. Nattepløjning
 • 7. Mensvoren Jord


V. Afdeling: D. Gjenfærd paa forskjellige Steder.

 • 1. Bondemand kommer hjem
 • 2. Spøgeri i Bøndergaarde og Huse
 • 3. Spøgeri i Præstegaarde, Skoler, Møller og Kroer m. m
 • 4. Spøgeri paa Herregaarde
 • 5. I Herregaardskamre
 • 6. Kamre i Kjøbsteder, Kroer og Bøndergaarde m. m.
 • 7. I Stalde
 • 8. Arbejde i Lader
 • 9. Arbejde paa Loftet
 • 10. Redskaber arbejder om Natten
 • 11. »Mine Fødder er kolde«
 • 12. Klagemaal
 • 13. Spøgeri i Haver
 • 14. Spøgeri paa Vejen
 • 15. Den tunge Vogn
 • 16. Gjenfærd paa Marken
 • 17. Spøgeri i Dale, Moser og Kjær
 • 18. Spøgelser ved Aaer, paa Broer og i Damme
 • 19. Spøgeri i Skove
 • 20. Spøgeri ved Havet
 • 21. Forskjellig Folketro om Gjenfærd


SJETTE BIND

VI. Afdeling: A. Om Fanden og Forbund med ham.

 • 1. Dobbeltgjængere
 • 2. Damer som Dobbeltgjængere
 • 3. Frimurere
 • 4. Den sorte Skole
 • 5. Forskrivning. Dennes Forhalelse
 • 6. Falsk Ed
 • 7. Forsvornes Død og Begravelse
 • 8. Hentet af Fanden
 • 9. Cyprianus. Henrik Smed o. s. v
 • 10. At blive skilt ved Cyprianus
 • 11. Læsning i Cyprianus. Krager og andre Dyr viser sig
 • 12. Læst i Cyprianus og kaldt Fanden til sig
 • 13. Læst i Cyprianus. Fanden udfører forskjelligt Arbejde
 • 14. Læst i Cyprianus. Fanden laver Dæmninger
 • 15. Kjørsel med tre Hjul
 • 16. Vognen væltet eller kjørt fast. Væddekjørsel med Fanden
 • 17. Kaldt Fanden til sig
 • 18. Djævelen paa Færde
 • 19. Ugudeligt Spil og Leg
 • 20. Fanden som Medspiller
 • 21. Høstleen
 • 22. Indhegning af Jord ved Fandens Hjælp
 • 23. Sorte Hunde m. m. viser sig
 • 24. Sorte Hunde m. m. kommer og henter én
 • 25. Hundelejer
 • 26. Forbandelser over sig selv
 • 27. Akkord med Fanden om Penge
 • 28. Dragedukker, Spirutusser, Vekseldalere
 • 29. Friskud
 • 30. Frisnit. Frilodder. At binde Bøsser, gjøre sig haard o. s. v.
 • 31. Æventyrlige Sagn om Fanden


VI. Afdeling: B. Kloge Mænd og Koner og deres Bedrifter.

 • 1. Jens Kusk og Hals Præst
 • 2. Præst-Jens og Begen i Gislum
 • 3. Frands i Slævstrup
 • 4. Særlige bekjendte kloge Mænd
 • 5. Andre kloge Mænd
 • 6. Maren Haaning
 • 7. Kloge Koner
 • 8. I den kloge Kones Lade
 • 9. Kloge Nordmænd
 • 10. Nordmanden og Musen
 • 11. Binde Hunde og Orme. Stille Bier
 • 12. Dølge Tyre m. m
 • 13. At stille løbske Heste. Gjøre dem løbske og lamme
 • 14. Fiskeriet
 • 15. At vise Vand
 • 16. At vise igjen
 • 17. At binde Folk
 • 18. At slaa Øjne ud
 • 19. Lade Soldet gaa
 • 20. At dølge Ild
 • 21. Vende Vinden
 • 22. Om Kornet. Rotter og Mus. Utøj
 • 23. Bregnefrøet
 • 24. At hverve Syne
 • 25. At blæse Laase op


VI. Afdeling: C. Hegse og deres Idrætter.

 • 1. Hegsekjællinger
 • 2. Spaamænd og Spaakoner
 • 3. Sære Harer
 • 4. Sære Katte, Tusser
 • 5. Skudt eller slaaet efter Harer
 • 6. Kjællinger som Harer
 • 7. Skudt Hegsen i Hareskikkelse
 • 8. Hegse i Kirken
 • 9. Kjendetegn paa Hegse
 • 10. Hegse som Gjengangere
 • 11. Skudt med en Sølvknap
 • 12. Hegsesmør.
 • 13. Hegsekjærning ved Kilder
 • 14. Kattenes Dands
 • 15. Hegseridt til Troms Kirke
 • 16. Blusbrænding
 • 17. Ridtet. Alle Steder imod
 • 18. Karlens Hegseridt
 • 19. Hegses Bedrifter
 • 20. Hvorledes man lærer at hegse
 • 21. Hegse lærer deres Børn Kunster
 • 22. Slemme Kunster
 • 23. Hegsemalkning
 • 24. Malkning af Pinde o. s. v
 • 25. Hegse tager Fløde og Smør m. m.
 • 26. Fløde uden Smør. Unyttig Kjærnen
 • 27. At fordrive Utøj. Kjællingen bortdriver Ulve
 • 28. Ondt Møde. Møde med en Hegs
 • 29. Onde Øjne
 • 30. Raad mod Forhegselse
 • 31. Mandfolk forhegses
 • 32. Forsmaaede Kjærester forhegses
 • 33. Elskovsmidler
 • 34. Kunster gjorte ved Piger
 • 35. Den tilkommende Ægtefælle
 • 36. Forhegsede Koner
 • 37. Forhegsede Piger
 • 38. Forhegsede Børn
 • 39. Forhegsede Heste
 • 40. Forhegsede Køer.
 • 41. Forhegsede Kalve
 • 42. Forhegsede Svin og Faar
 • 43. Forhegsede Æg, Høns og Gjæs
 • 44. Tro om forskjellige Dyr
 • 45. Forhegsede Huse. Raad for det onde
 • 46. Noget lagt paa Vejen
 • 47. Noget lagt paa Vejen. En anden kommer over det
 • 48. Skademanden kommer til Stede
 • 49. Laan fra Stedet
 • 50. Hegsens Blod
 • 51. Hegsen forbrændt eller skoldet
 • 52. Hegsen paa anden Maade mishandlet
 • 53. Hegses Endeligt
 • 54. Hegse brændt paa Baalet


VI. Afdeling: D. Menneskets og Kvægets Sygdomme.

 • 1. Sejrsskjorten
 • 2. Menneskets Sygdomme i Almindelighed
 • 3. Hegseraad for Sygdomme
 • 4. Syge Børn
 • 5. Hestens Sygdomme
 • 6. Hegseraad for Sygdomme hos Køer, Faar o. s. v.
 • 7. Nedgravede Dyr


SYVENDE BIND

 • 1. Meddelerregister
 • 2. Stedregister
 • 3. Rettelser og Tilføjelser

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.