Delineatio Gronlandiæ Theodori Thorlacii anno 1668

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Det gamle Grønland

Forestillis af authore
Tormod Torfessøn

Oslo 1927


Delineatio Gronlandiæ Theodori Thorlacii anno 1668


Forklaring ofver de tegn, som findes i denne table.

A: A: A: Denne part af Grønland blev fordom kaldet Grønlands u-bygder. Det er den Part af Grønl:, som formedelst snee og iis icke kand beboes, men strandsiden kaldede mand Svalbard (det er: Den kaalde side) for den ofverflødige iis som der ligger det heele aar over.
B: Hafsbondnerne, eller det inderste af Havet, fulde med ofvermaade stoer iis, som vinden driver tit derfra til Iisland.
C: C: C: Paa disse stæder ofvede Grønlænderne fordum allermeest deris fischerie, dog alleene om sommeren, mens om Høsten toeg de hiem igien.
D: E: Om disse toe øer har ieg iche noget synderligt læst udj voris Antiqviteter, foruden det som staar om Leif Eirichssøns reyse den tid hand opsøgte Vinland, neml: at hand paa hiem-reysen saae toe øer i sydvest fra Grønland. Disse øer har ieg baade afrisset, og hos føyet deris beliggende af de vigtigste Søe-Carter, som ieg kunde bekomme.
F: G: I: H: Denne heele Vester-side har de vilde Grønlænder, som mand kaldede Skrælinger tilforne beboet; de lever av fisch, æder raadt og tilbeder Solen.
I: Aº. 1636 kom i denne fiord Kongl. May: til Danmark og Norge, deris schib kaldet Den Røde Løve, hvilket, naar det kom igien till Dannemarch, førte med sig foruden nogle sølv-miiner, hvalfisketænder og Sæl-hunde saavelsom og Diure-schind.
G: Christiansfiord.
H: Conninghamsfiord. I diss begge fiorder kom Kongl. May: Christiani 4ti skiber Aº. 1606, paa hvilke vare Capitainer Gotsche Lindenow og Johan Coningsham.
K: Mange tviler om dette Land, at det schall være til. Hr. Gudbrand Thorlakssøn i sin Grønlands delineation kalder det Ulpa-land, men hvorudaf hand det hafver, veed ieg iche.


Det Gamle Grønland IV (Torfæus).jpg