Den taknemmelige Ravn

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Carl Chr. Th. Andersen
(1828-1883)
Islandske Folkesagn og Eventyr

Den taknemmelige Ravn
i dansk oversættelse ved
Carl Andersen
1862


Det fortælles, at engang bleve nogle Gaarde i Vatnsdal paa Nordlandet tilintetgjorte ved Fjeldskred, der kom fra Vatnsdalsfjeldet. Iblandt disse Gaarde var der een, der hed Guldberastad. Bondens Datter paa Guldberastad havde havt den Vane, altid, naar hun spiste, at dele sin Mad med Gaardravnen. Da hun engang, som hun pleiede, rakte den Mad udaf Vinduet, som hun agtede at give den, vilde Ravnen ikke tage imod Maden. Pigen forundrede sig herover, og hun gik da udenfor med den. Ravnen kom hende ganske nær, men vilde alligevel ikke tage imod Maden, skjøndt den hele Tiden lod, som om den havde Madlyst, saa Pigen forfulgte den ud paa Hjemmemarken, et kort Stykke Vei fra Gaarden. Men aldrig saasnart vare de komne did, før hun hørte stærke Drøn oppe i Fjeldet, og med Eet styrtede et Fjeldskred ned derfra; det løb til to Sider forbi Ravnen og Bondedatteren, men rørte ikke ved den Plet, de stode paa. Derimod gik Skredet hen over Gaarden og tilintetgjorde den med Alt, hvad i den var. Levende og Dødt. Saaledes lønnede Ravnen Bondedatteren for Maden, hun havde givet den.


Men Aarsagen til, at Skredet ikke foer henover den Plet, som Ravnen og Bondedatteren stode paa, var den, at Biskop Gudmund den Hellige havde engang paa sin Gjennemreise opslaaet sit Telt paa denne Plet. Men før han brød op derfra, indviede han Teltpladsen, hvilket han ofte pleiede at gjøre, og derfor kunde ingen Ulykke siden ramme Nogen paa det Sted.


HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.