Det islandske litterære Selskab

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Det islandske
 litterære Selskab
Biografisk oversigt

Det islandske
 litterære Selskab
(Stiftet 1815-16)Bókmenntafjelag, hið íslenzka [-’i.slænska-’bo.kmæntafjæ.lag] (det isl. litterære Selskab) stiftedes i Aarene 1815-16 af R. Kr. Rask, opr. i to Afdelinger, i Kbhvn og Reykjavik, fra 1911 er de forenede til et Selskab i Reykjavik. Selskabets Formaal er navnlig at vedligeholde og støtte isl. Sprog, Litt. og Nationalitet ved videnskabelig Virksomhed og ved at udbrede almennyttige Kundskaber i Landet af en mere folkelig Art. Sit egl. Opsving fik Selskabet under den berømte Videnskabsmand og Politiker, Jón Sigurðsson’s mangeaarige og dygtige Ledelse af den kjøbenhavnske Afdeling, hvis Formand han var fra 1851 til sin Død 1879. Selskabets Skr er overordentlig mange, dels videnskabelige Udgaver af Oldskrifter, hvoriblandt det vigtige Værk Diplomatarium Islandicum, dels Skr og Afh. ang. Islands Historie (de berømte Espolins (s. d.) Aarbøger, 12 Bd m. m.). Desuden har det udg. afdøde Digteres Værker samt Oversættelser af fremmede Digterværker (Iliaden, Odysseen, Klopstock’s »Messias«, Milton’s »Det tabte Paradis«, forskellige Stykker af Shakespeare) foruden en alm. Verdenshistorie, udarbejdet af P. Melsted. Til Selskabets allervigtigste Publikationer hører endelig det fortrinlige og velbekendte Kort over Island (udarbejdet i forsk. Størrelser) af Björn Gunnlaugsson. Selskabet har tillige foretaget sig den nyttige Gerning at samle isl. Haandskrifter fra de sidste Aarh. Selskabet ejer en fast Fond paa c. 27.000 Kr. og tæller henved 1000 Medlemmer i Ind- og Udland. (Litt.: Festskriftet i Anledning af Selskabets 50-aarige Bestaaen og Virksomhed [paa Islandsk] [1866]).
F. J.

Kilde: Salomonsens Konversationsleksikon, Anden udgave (1915-1930)