Edda (Nyerup) - Skrivelse

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Stephan Heger
(1769-1855)
Edda
- eller Skandinavernes
hedenske Gudelære

Oversat ved
Rasmus Nyerup


Skrivelse med Fodposten
til Hr. S. Heger, Kongelig Skuespiller


De ønskede, at Publicum maatte vorde sat i istand til rigtig at kunne bedømme Deres Vens Øhlenslægers nordiske Digte, og De troede med god Grund, at dertil udfordredes at være vel bevandret i Edda. Da nu den Edda, vi har paa Dansk, udgivet af Resen 1665, tildels ikke er at faae for Penge, og, om den kan haves, dog moxen ikke kan forstaaes, foreslog De mig og Hr. Sejdelin at skaffe en læselig Udgave deraf tilveje. Her er den da omsider. Finder De, at Arbejdet ikke ganske er mislykkedes, beder jeg Dem sende et Exemplar til Paris til Øhlenslæger, for ”at tolke min, som alle Daners, Tak til Baldurs, til vort Nordens, Sanger."Regentsen d. 2den April 1808.
Deres o. s. v.
R. Nyerup