Eit sagn ifra heimbygdo mi

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Norsk.gif Dansk.gif


Folketro i sagn og eventyr


Eit sagn ifra heimbygdo mi

NFS Moltke Moe 61, s 3. Nedskrive av Thor Hardeland,
Søndhordlands amtsskole, Etne, 31de marts 1882.
Via Amtsskolestyrer Ringdal til Gunnar Frette, Mai 1883.


Sagne seie, atte dær paa Hårdand ha i gamle dar vore huller, aa dei budde i ei gammadle smidja. Desse her fek baadn sammen, aa da va svært hydjele, fortæle folkje, aa sjaa moro sitja aa je badne sit suga; men andre tier maatte baadne jædna lidja i fleire dar utan noko tesyn aa folkje tåtte svært vondt om dei, men likavæl kone dei inkje høira dæ let i dei.
   Desse hulledne va daa inkje folkje te noko fortræd; thi folkje sa dæ om di atte dei va noksaa snille naboar. Men slægtningadne deiras saa budde paa Salsnæs va noko ægta uvører aa førvaldte folkje dær mangei vaake naat; dær fortælles saaledes atte om naatto daa maen aa kono lag aa saav viste dei inkje av før kjydno blei løiste. kaano for aap aaf svævn, klædde paa seg aa sko ne aa bitta kjydne; men hu va inkje før komo op i staavo igjæn før der i fjosen bjønte same leikjen; komen te fjosen igjæn læt kjydne aa jæk in; men naa hu va komo in bjønte dæ lika eins i fjosen aa te slut blei maen bange aa saa atte dei fæk fløtta derifra daa han trudde dei va iveien for hulledne. Men kaano saa at før dei fløtte sko hulledne faa fløtta. Men sia blei der rolegt.
   Desse hulledne og dei så va på Hårland va i slægt me ein ane så sagt å i julo samla dei seg i Kvamen før at halla julaleik å då matte folkje reisa væk.
   Nå dei så va samla, så åt å drak dei, å når detta va gjort, så sko dei te å ofra te presten sin så hette Trond - denne Trond var ein gammel mand så dei måtte bæra med seg kor dei for thi han var både halt å krank - ofringane forejekk såleisen ate ein for ein jæk unde eit bord, å då han kasta offre ifrå seg så sa han, dæ ofra eg han Tron. Men ein gång blei dei svært skuffa; thi når dei jæk å offra på da bæsta å sae alle dæ ofra eg han Tron, og dæ ofra eg han Tron, så va der ein åf huses folkje så hadde sæt seg i råndo å når dei ofra såleisen så sa han med dæ samma han fyrte åf eit skåt på Tron. Ja da ofra eg han Tron. Gamle Tron rudla jøno gålve så ein aen kula (?) Nå blei dei så forskrækka atte dei språng på dør; dog va der ein så va så pas, atte han tog den døde Tron med sæg men sine kostbarheder språng dei i frå å folkje her fæk ein mængde kostbarheder så dei språng ifrå. Si den tid ha di inkje vore å set dær.
   Søndhordlands amtsskole 31de marts 1882
   Thor Hardeland
   Fra Etne ved Amtsskolestyrer Ringdal
   Mai 1883 (ved G. Frette)