Ellefolks tyveri

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 23

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Ellefolks tyveri


80. Ellepigerne vil ogsaa gjærne tage Ildtangen, man maa derfor klævre lidt med den. Den kan ellers næste Morgen findes ganske forbrændt eller ogsaa være borte i flere Dage.
Vejle. Nik. Christensen.


81. Tæt ved Vester-Klit der ude i Klitterne nordøst for Tværsled Kirke er en Bakke, som de kalder Ellebakken, og den har der været Ellefolk i. Nogle siger, at de har set Lys brænde paa den, og andre, at de har set Nisserne sværme omkring uden for den.
   A var nybrætten og vilde se efter, om de havde et Kammer der inde, og a kastede og borede efter det, men fandt ingen Ting.
   De Nisser tog Fødevarer fra Folk hist og her og malkede endog Folks Køer. Et Sted havde de en god Ko, men saa kom de efter, at den blev malket, og saa lod de det selv være. Koen trivedes saa godt, men da de nu ingen Nytte havde af den, saa maatte de til at sælge den. Derover blev Nissen fornærmet, og saa pissede han ned i deres Malkespand, saa de kunde ingen Nytte have af Mælken. Saadan har Niels Horsnab fortalt mig.
Jeppe Christensen (Jørgensen), Østen-Kjær, Tværsted.


82. Sydøst for Elmelunde Kirke ligger Ellemosen. I den var der forhen mange Ellefolk, og de tog Folks Heste og red paa en Gang imellem. Saa hørte man dem rasle med de Jærnlænker, de fangede Hestene i.
   Gamle nulevende ældre Mænd siger, at de var bange for disse Ellemænd, den Gang de var Drenge.
Theodor Jensen, Elmelunde.


83. Omme i Ormslev var noget Krat, de kaldte Snæver, og neden for det var en Dam, der laa det Hus ved, hvor vi boede.
   Vi havde et Stamperi, og fra Kjøkkenet og ind til Stampen var et Hul i Muren, det var et Røghul fra en Grubekjedel - for I véd jo nok, at de forhen brugte varmt Vand ved Stampning. Naar a keg ud ad det Hul, saa a tit noget Pusleri, men de sagde ogsaa, at der var Ellefolk i det Krat, og der var mange, som sagde til mig:
   "Tør du vel være der i det Hus?"
   En Dag var a ved at koge Kaal, og der var naturligvis Kjødmad i Gryden. Men da a kom ud at se til Maden, var der ikke Tanke af Kjød, og Grydelaaget og Skeen laa nede i Kanten af Ilden.
   Siden den Tid var a vis paa, de Ellefolk var der, og saa var a meget forsigtig for Fremtiden, men og grusom ræd.
   Den Gang a skulde have en lille, var a ræd for, de skulde komme Og tage den.
Mette Marie Povlsdatter, Hasle.