Elleskudte

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 15

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928


Elleskudte


49. Gaardmand Anders Hansens Datter paa Bjerreskovsgaard i Ovre, 13½ Aar, en livlig og vittig Pige, var antegnet til Konfirmation til Vinteren 1820, da hun en Aften udenfor hendes Faders Gaard saa et Syn i Skikkelse af to Jomfruer, som dandsede, og da der var flere til Stede, spurgte hun, om de ikke saa det samme, hvortil de svarede nej.
   Fra den Tid af blev hun saa underlig og vilde hverken læse eller foretage sig noget, men talte tit om bemældte Jomfruer og andre Syner, som hun saa ofte saa.
   Da Vinteren kom, blev hun sengeliggende og maalløs, og kunde ikke bevæge mere af hele Legemet end den ene Haand, hvormed hun pillede sig i Næsen og Ansigtet. Der blev søgt alle mulige Midler, men forgjæves. Hun fik intet i sig uden lidt tyndt at drikke, da hun ingen Følelse havde i Munden. I denne Stilling laa hun til sidstafvigte 29. Juli, da begyndte hun igjen at tale, og nogle Dage efter stod hun op og fejlede ingen Ting. Saa blev hun konfirmeret, og alle forundrede sig over hendes gode Svar.
Viborger Samler 1826 - 128.


50. Gaar man en Morgenstund i tæt Taage langs en Eng, og ens Navn bliver raabt, kaldende der ude fra, maa man ej svare; gjør man det, bliver man tumbet alle sine Dage.
   I Ringsted-Egnen gaar et Sagn om en Pige, der saaledes svarede, da hendes Navn en Gang blev raabt gjennem Engtaagen, og hun blev saa ustyrlig, at hun maatte tilbringe hele sit øvrige Liv i en Daarekiste.
H. Pedersen, Faarbæk.


51. Paa Ullerupgaards Mark er Slalsagerhøj, og den skal der være Ellefolk i. En Karl var kommen til at ligge paa den og var falden i Søvn. Da han vaagnede, laa han med et bitte Kvindemenneske i hans Arme. Det var en Ellepige. Men a husker ikke, hvordan han kom fra hende.
Morten Overgaard, Kjelstrup.


52. Mens min Moder gik i Ajt Skov og paste Bæsterne, saa hun tit Ellekjællingerne, de havde Bryster saa lange, at de kunde slaa dem over Agslerne. En Pige fra Ajt var kommen i med dem og skulde ud til dem til visse Tider hver Uge, ihvordan Vejret var.
Mette Marie Kristensdatter, Grønbæk.