En stod i skogen (NFS)

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Svensk.gif
Svensk.gif


Edda

Öfversättning:
Nils Fredrik Sander

En stod i skogen

(Ur Sagan om Ragnar Lodbrok och hans söner)


Træguden på Samsø.
(Illustration fra Sanders Edda, 1893)

Ögmund hette en man, som var kallad Ögmund den danske. Han for en gång med fem skepp och låg i Munarviken vid Samsö. Då är sagdt, att matsvennerna foro i land för att laga till mat, men andra män gingo till skogen att förlusta sig, och dessa sågo där en forntida mannastod af trä, som var fyratio alnar hög och mossbelupen, dock att de kunde se alla delarna å den. De talade nu sig emellan därom, hvem som kunde hafva blotat åt denne store guden. Då kvad trämannen:

1.
”För länge sedan,
när i ledung foro
Häklings söner
å hafvets hästar
fram å salta
fiskevägen,
då vardt jag herre
här å kullen.

2.
För ty mig satte
söder vid hafvet
Lodbroks söner,
de svärdberömda :
mig vardt blotadt
till mäns bane,
sammaledes
å Samsös kust.

3.
Där bjödo de stånda,
medan strand finnes,
mannen bland törnet,
mossbelupen;
nu skjuta å mig
skyarnas slagregn,
mig hägnar hvarken
hull eller klädnad.”

Detta tycktes männen underligt, och de omtalade det sedermera för andra.