Eriksmål

Fra heimskringla.no
Hopp til: navigasjon, søk
Har du husket å støtte opp om ditt favoritt kulturprosjekt? → Bli en Heimskringla-venn og gi et bidrag til Heimskringla.no.

Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif


Skaldekväden


Eriksmål

(Fragment)


öfversatt af

Hans Olof Hildebrand Hildebrand


från

Snorre Sturleson: Konunga-boken

Abr. Bohlin

Örebro, 1869


Odin
Hvad är det för dröm?
jag tyckte mig litet för dagen
Valhall rödja
för vägen skara,
jag väckte enhärjar,
bad dem upp att stiga,
bänkar att strö,
bord-kar att rena,
valkyrjor att vin bära,
som om en vise [konung] komme.
Hit ur verlden
väntar jag höldar [män],
någre gäfve,
så är mig gladt hjertat.
Hvad brakar der, Brage,
som tusenden bäfvade
eller mäktiga massor?


Brage
— Braka alla bänktiljor
som om Balder komme
åter i Odins sal.


Odin
Ovist tala
skall du, ädle Brage,
fast du annars väl vet.
För Erik det dånar,
som här mån in komma,
hjelten i Odins hall.
Sigmund och Sinfjätle,
resen er snarligen
och gången mot gramen;
in du bjud,
om Erik det är,
honom nu jag väntar med visshet.


Sigmund
Hvi väntar du Erik
mer än andre konungar?


Odin
Ty i månget rike
han har klingan rödgjort
och blodigt svärd burit.


Sigmund
Hvi tog du honom då segern,
när han dig syntes god vara?


Odin
Ty ovisst är att veta,
ulfven den gråe ser
å gudars krets.


Sigmund
Hell dig nu, Erik,
välkommen här är du
och gå i salen, store.
Det vill jag dig fråga,
hvad följa dig för
kungar ur kamphvimlet?


Erik
Konungarne äro fem,
känna du skall deras namn,
jag är den sjette sjelf.


— — — — —

HEIMSKRINGLA er et privat initiativ. Prosjektet mottar ikke noen form for offentlig støtte. Vi har kun utgifter og ingen faste inntekter. Kostnader til teknisk drift og utstyr bæres av privatpersoner. Alle økonomiske bidrag mottas derfor med stor takk. Ønsker du eller ditt foretak å støtte prosjektet økonomisk? Ta gjerne kontakt med oss, eller bruk vårt norske kontonummer 97105024499. Du kan også støtte oss via vårt Vipps-nummer 78431. For utenlandske bidrag bruk vårt IBAN-nummer NO6897105024499, med SWIFT-kode: DNBANOKK eller SEPA-kode: SKIANOBB. En kan også overføre penger til HEIMSKRINGLA via PayPal eller vippse via mobilen til 78431. Vi selger også fast annonseplass på venstre sidemeny til rimelig pris. Alle bidragsytere krediteres med navn for sine bidrag.