Ernst von der Recke biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Ernst von der Recke
Biografisk oversigt

Ernst von der Recke
1848-1933Recke, Ernst Frederik Vilhelm v. d., dansk Digter og Metriker, f. i Kbhvn 14. Aug. 1848. Efter at være bleven Student lagde han sig en Tid efter Kemien, men forlod dette Studium for helt at ofre sig for Digtekunsten, som han fra sin tidligste Ungdom havde dyrket. 1873 opførtes paa det kgl. Teater hans første Skuespil, det lyrisk-romantiske »Bertrand de Born«, der gjorde overordentlig Lykke; 1878 spilledes hans Drama »Kong Liuvigild og hans Sønner«, og s. A. udkom den dramatiske Digtning »Archilochos«, der stærkere end noget andet bærer Præg af R.’s udprægede Sans for dramatisk Virkning samt om hans lyriske Evne og sjældne Versifikationsdygtighed. Senere fulgte Skuespillene »Knud og Magnus«, »Hertuginden af Burgund«, »Dronning Eigra« og »Spoletos Blomst«; af mindre Poesier har R. udgivet 5 Samlinger »Lyriske Digte« (1876), »Smaadigte« (1883), »Spredte Blomster« (1885), »Gamle og ny Digte til En« (1889), »Blandede Digte« (1890), »Nye Digte« (1900) (og »Digte« (1912); desuden har han skrevet en Del gode Digte for Børn og ikke faa Billedtekster samt udført Oversættelser af Skuespil som Bornier’s »Roland’s Datter«. 1906 udkom »Nogle Folkeviseredaktioner«, et Vidnesbyrd om fin kritisk Sans og Stilfølelse, 1908 »Elveblod«, et Sagn, 1910 den romantiske Digtning »Kong Ortuni«. Sine selvstændige og meget indgaaende Studier over Versifikationens Kunst har R. lagt til Grund for banebrydende Værker: »Principerne for den danske Verskunst efter dens historiske og systematiske Udvikling«, der 1881 skaffede ham Doktorgraden, »Dansk Verslære i kortfattet Fremstilling« (1885, ny, meget omarbejdet Udg. 1922) og »Grundtræk af dansk Verslære«. 1885—90 var R. ansat som Assistent ved det kgl. Bibliotek.
(S. M.). P. L. M.

Kilde: Salmonsens konversationsleksikon (1915-1930)