Facsimiler af det i Angers fundne brudstykke af et haandskrift af Saxos Danmarks Krønike

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Saxo Grammaticus
Danmarks krønike


oversat af
Fr. Winkel Horn


Facsimiler
af det i Angers fundne brudstykke
af et haandskrift af
Saxos Danmarks Krønike


Der foreligger intet fuldstændigt Haandskrift af Saxos Værk, kun enkelte Brudstykker er fra Tid til anden fundne i forskjellige Arkiver og Biblioteker benyttede til Indbinding af Bøger. Det vigtigste er det, som her meddeles i Facsimile. Det fandtes i Stadsbiblioteket i den franske By Angers (Dept. Maine-et-Loire) og ejes nu af det store kgl. Bibliotek i Kjøbenhavn (Ny kgl. Saml 4to, Nr. 869, g). Det bestaar af fire Pergamentblade i Kvartformat, der har været benyttede til Indbinding af et Haandskrift fra det femtende Aarhundrede, hvorved de selvfølgelig har lidt en Del. Det omfatter Slutningen af Fortællingen om Skjold og det meste af Fortællingen om Gram og Graa (i den her foreliggende Oversættelse fra S. 8 "Da Skjold var femten Aar gammel, var han saa stærk og velvoxen" o. s. v. til S. 11 den første Strofe af Vexelsangen imellem Gram og Graa). Det er smukt og omhyggelig skrevet, men paa mangfoldige Steder er der dels imellem Linierne og dels i Marginen gjort Tilføjelser rimeligvis med en anden Haand end den, der har skrevet den egentlige Text, men dog samtidig med denne, samt en Del Noter, der utvivlsomt hidrører fra en anden Haand og maa stamme fra c. 1300. Haandskriftet er udgivet i fotolitografisk Facsimile af det kgl. danske Videnskabernes Selskab med Indledning af Overbibliotekar Chr. Bruun (Kbh. 1879), som ogsaa har behandlet det i det store kgl. Biblioteks Lykønskningsskrift til Kbhs. Universitet ved dets Firehundredaars Stiftelsesfest (Kbh. 1879). Om dets Alder er Meningerne stærkt delte. Nogle, blandt andre den ansete franske Lærde Gaston Paris, sætter det til c. 1200 og mener, at vi har Saxos Værk for os med Redaktionsændringer, som maaske er foretagne med hans egen Haand, andre anser det ligesom de andre Brudstykker, der haves, for at være langt yngre (13de, 14de Aarhundrede) og ser i Rettelserne Forklaringer og Omskrivninger foretagne som øvelse i Latin i en eller anden Klosterskole.


(OBS; faksimilene er ikke tatt med i denne utgave. Faksimilene finnes på denne siden NKS 869 g 4°: Saxo, Gesta Danorum, Angersfragmentet)