Fjølsvinns Mál

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes i flere utgaver på følgende språk ► Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Original.gif Norsk.gif Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif Svensk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif
Dansk.gif


Den ældre Eddas Gudesange


Oversatte samt indledede og forklarede af
Karl Gjellerup
Udgivet 1895


Fjølsvinns Mál


Svipdag Kvad:

1.
Hvad er det for Trold, som tøver ved Forgaard
og flakker om ved Flammen?
- Udenfor Gaarden saaes han at gaa
op imod Thursers Tilflugt. -

Fjølsvinn kvad:

2.
Hvad søger du, og hvad ser du efter?
hvad vil du Venneløse vide?
ad vaade Veie vandre du heden,
ei faar du her, Landstryger, Ly!

Svipdag kvad:

3.
Hvad er det for Trold som ved Forgaard tøver
og ei byder Vandreren Velkomst?
Ei godt Rygte giver dig Nogen
pak du dig hurtigst heden.

Fjølsvinn kvad:

4.
Fjølsvinn jeg kaldes, Kløgt jeg eier,
dog ødsler jeg ei med Maden;
inden Gaarde du aldrig kommer,
flak du fuglefri om!

Svipdag kvad:

5.
Ugjerne vende Øine sig bort,
hvor de faa Skjønt at skue;
Gaarde gløde om Guldsale,
her var det Lyst at leve.

Fjølsvinn kvad:

6.
Siig mig af hvem, Svend! du avledes
og hvilken Æt du er af.

Svipdag kvad:

Vindkold jeg hedder, Vaarkold var min Fader
og hans Fader Helkold.

7.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvo hersker vel og raader her
for Gods og gyldne Sale?

Fjølsvinn kvad:

8.
Menglad hun hedder, hendes Moder
ægted Svafrthorens Søn,
hun mon herske og raade her
for Gods og gyldne Sale.

Svipdag kvad:

9.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad hedder Gitteret? ei blandt Guder
farligere der findes.

Fjølsvinn kvad:

10.
Thrymgjæld det hedder, det danned trende
Sønner af Solblinde;
med Fjedre fast fanges den Fremmede,
om han af Led det løfter.

Svipdag kvad:

11.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad hedder Gjærdet? ei blandt Guder
farligere der findes.

Fjølsvinn kvad:

12.
Gjæstaabner det hedder, jeg gjorde det ganske
af Leirbrimes Lemmer;
saa jeg det støtted, at staa det skal
altid mens Ætter leve.

Svipdag kvad:

13.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad hedder det Træ, som Kronen breder
ud over alle Lande?

Fjølsvinn kvad:

14.
Hedder Mimameid, ei veed Mange,
hvor det af Rode rinder;
hvordan det fælles de Færreste ane,
ei Ild ei Øxe det bider.

Svipdag kvad:

15.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad Hanen hedder i høien Top
glødende helt af Guld?

Fjølsvinn kvad:

16.
Vidofner han hedder, vidt lysende
kroer han sig paa Mimameids Kvist;
saare tunge Sorger han volder
Surt og Sinmara.

Svipdag kvad:

17.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad hedde de Hunde, der halsende om
foran Gaarden fare.

Fjølsvinn kvad:

18.
Gifr hedder en og Gere den anden,
om du det vide vil;
stærke Vægtere stedse paa Vagt,
indtil Magterne mødes.

Svipdag kvad:

19.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
om nogen Mand monne ind komme,
medens de Stridbare sove.

Fjølsvinn kvad:

20.
Vexelsøvn var dem givet,
siden til Vagt de valgtes;
en sover om Nat, en anden ved Dag,
ei baader det ind at bryde.

Svipdag kvad:

21.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
er der nogen Mad, en Mand kan dem give,
og slippe ind, mens de æde.

Fjølsvinn kvad:

22.
Vingeben to Vidofner haver,
om du det vide vil;
det er den Mad, en Mand kan dem give,
og slippe ind, mens de æde.

Svipdag kvad:

23.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
er der et Vaaben, for hvilket Vidofner
segner til Hels Sale?

Fjølsvinn kvad:

24.
Lævaten det hedder, som Lopt med Runer
laved for neden Liggjærdet;
i Segjarns Kar ligger det hos Sinmora,
ni Njord-Laase lukke.

Svipdag kvad:

25.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
kommer den tilbage, som did farer
og vil den Ten tage?

Fjølsvinn kvad:

26.
Den kommer tilbage, som did farer
og vil den Ten tage,
om han fører med, hvad Faa eie,
til det lysende Lers Dis.

Svipdag kvad:

27.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
er der en Skat, Mænd kan sig skaffe
og gjøre Gygen glad?

Fjølsvinn kvad:

28.
Den blinkende Le under Kappen bring,
i Vidofners Vinge sidder,
og ræk Sinmara, før hun er rede
at give dig Vaabnet til Værge.

Svipdag kvad:

29.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad den Sal hedder, der hegnet er
med legende Galder-Lue?

Fjølsvinn kvad:

30.
Lyr den hedder, og længe den maa
svæve paa Sværds-Odde;
Frasagn monne Mennesker kun
om den Hal høre.

Svipdag kvad:

31.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvo blandt Guder har inden Gaarde
bygget hvad skjønt jeg skuer?

Fjølsvinn kvad:

32.
Une og Ire, Bare og Jare,
Var og Vegdrasel,
Dore, Ore, Delling, med dem var
den lemme-skjælvende Loke.

Svipdag kvad:

33.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og jeg vide vilde:
hvad Bjerget hedder, hvor Bruden jeg ser,
den vidtnavnkundige, hvile?

Fjølsvinn kvad:

34.
Lyfjabjerg det hedder, og længe var det
Syges og Saaredes Hjelp:
er end en Viv aldrig saa syg,
karsk derop hun klatrer.

Svipdag kvad:

35.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og gjerne vide vilde:
hvad hedde de Mø'r, for Menglads Knæ
sidde endrægtig sammen?

Fjølsvinn kvad:

36.
Hlif hedder een, den anden Hlifthrasa,
den tredje Thjodvara,
Bjørt og Bleg, Blid og Frid
Eir og Aurboda.

Svipdag kvad:

37.
Siig mig, Fjølsvinn! hvad jeg fritter om
og gjerne vide vilde:
bjerge de dem, der bloter til dem,
om han af Trængsler trues?

Fjølsvinn kvad:

38.
Hver en Sommer blotes til dem
paa indviet Offersted:
aldrig saa haardt en Helt betrænges,
de kan ham af Faren frelse.

Svipdag kvad:

39.
Siig mig, Fjølsvinn ! hvad jeg fritter om
og gjerne vide vilde:
er der ingen Mand monne i Menglads
søde Arme sove?

Fjølsvinn kvad:

40.
Ei findes Mand, monne i Menglads
søde Arme sove,
foruden Svipdag, ham sollys Mø
blev til Brud lovet.

Svipdag kvad:

41.
Slaa Porten op! gjør Plads for mig.'
her kan du Svipdag se!
dog gaa at vide, om Godvillie
Menglad monne mig unde.

Fjølsvinn kvad:

42.
Hør du, Menglad! en Mand er kommen,
gak din Gjæst at se!
Hundene hilse, Hus er oplukket,
jeg troer, det er Svipdag selv.

Menglad kvad:

43.
Grumme Ravne skal i høien Galge
rive dig Øinene ud,
hvis slet du lyver, at langveis kom
den Svend til Salene mine.

44.
Hveden foer du? hveden færdedes du?
hvad hedder du i dit Hus?
af Æt og Navn skjal jeg Jærtegn nemme,
om jeg blev dig til Brud lovet.

Svipdag kvad:

45.
Svipdag jeg hedder, Solbjart hed Fader
deden foer jeg ad vindkolde Veie;
Urds Ord kan Ingen modstaa,
om end uden Skjel det skikkedes.

Menglad kvad:

46.
Vær velkommen! min Villie er sket,
kort lader Kysset vente;
længst Savnet er kjærest Syn,
naar En en Anden elsker.

47.
Længe jeg sad paa Lyfjabjerg,
bied dig Døgn og Dage;
nu er vundet hvad jeg vented;
at du kom, Helt! til min Hal.

48.
Traa jeg havde og har til din Favn,
og du til mig at minde;
nu er det sandt, at sammen vi skal
leve vore Aar til Ende.