Forord til Billeder af Livet paa Island bd. 3

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Billeder af Livet paa Island
Islandske Sagaer


Forord
Bind 3


Paa Dansk ved Fr. Winkel Horn
C. A. Reitzels Forlag,
1876


Ligesom de i de to tidligere Samlinger udgivne Sagaer ere de, der meddeles i denne, givne i ligefrem Oversættelse uden andre Ændringer, end at der, hvor det syntes heldigt for Sammenhængens Skyld og kunde ske uden Skade, er ordnet om paa Texten, saa at det Sammenhørende er stillet sammen, og at nogle overflødige Navne, Slægtskabsangivelser o. dsl. ere udeladte — navnlig er dette Tilfældet i Kristendomssaga —, hvorved jeg dog er gaaet meget varsomt tilværks. Størst Vanskelighed har Ljosavandsfolkenes Saga voldt mig, idet den baade er temmelig uordentlig fortalt paa Grundsproget og derhos ikke synderlig omhyggelig udgivet; den indeholder dog saa mange ejendommelige og interessante Træk, at jeg ikke har ment at kunne gaa den forbi; den er i Oversættelsen ikke saa lidt forkortet ved Udeladelse af en Del betydningsløse og overflødige Træk, ligesom Slutningen af hvad der er levnet af den — thi den er kun et Brudstykke — er udeladt. De to sidst meddelte Fortællinger handle om Nordboernes Rejser til Amerika og deres Bosættelse der, særlig i Grønland, og høre altsaa forsaavidt egentlig ikke hjemme i en Samling, der kalder sig »Billeder af Livet paa Island«, men jeg tror dog ikke, man vil tage mig ilde op, at jeg har givet disse livfulde Skildringer af Islændingers og andre dristige Nordboers Farter Plads her, saa meget mere, som de ogsaa i flere Henseender belyse Livet paa Island. Af Skjaldevers har jeg medtaget dem, der syntes mig uundværlige for Sammenhængens og Karakterens Skyld. Jeg har ikke lagt an paa at gjengive den kunstige Form, de have paa Oldsproget, men med velvilligt Samtykke af Dr. Rode har jeg paa S. 205, 219 og 221 optaget hans i et Stykke om Halfred Vanraadeskjald (i »En Billedbog« ved Chr. Richardt og G. Rode) meddelte Oversættelse af nogle af Halfreds Vers, der fuldstændig tro gjengiver baade Form og Indhold.


Fr. Winkel Horn