Gísli Brynjúlfsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Gísli Brynjúlfsson
Biografisk oversigt

Gísli Brynjúlfsson
(1827-1888)Brynjúlfsson, Gísli, 1827-88, nordisk Filolog, Søn af foregaaende, fødtes 3. Sept. 1827, to Maaneder efter Faderens Død. Efter at være dimitteret fra den lærde Skole paa Bessastaðir 1845 tog han samme Aar Examenartium ved Kjøbenhavns Universitet. 1848 udnævntes han til Arnamagnæansk Stipendiar, hvilken Stilling han beholdt indtil sin Udnævnelse til extraordinær Docent ved Universitetet i islandsk Historie og Litteratur 24. April 1874. Han døde 29. Maj 1888 efter længere Tids Sygelighed. 1855 ægtede han Marie Nicoline Gerdtzen, der overlever ham. G. B. har foretaget omfattende Studier, navnlig i litteraturhistorisk, sagnhistorisk og mythologisk Retning - uden dog at udfolde nogen tilsvarende Produktivitet. End videre har han leveret adskillige politiske Indlæg vedrørende Islands særlige Forhold, ligesom han ogsaa har et Navn blandt Islands Digtere. Af hans litterære Arbejder kan fremhæves - foruden Artikler i den danske og islandske Dagspresse, til Dels rettede mod den islandske Opposition - nogle Sagaudgaver («Tristrams saga») samt mindre Afhandlinger over Skjaldepoesi og andre nordisk-filologiske Æmner.
Erslew, Forf. Lex.
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)