Gammen og valravnen

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Folkeæventyr og mytiske sagn


Danske sagn
som de har lydt i folkemunde

Ny række
Bind II, s. 94

Samlede og for størstedelen optegnede
af

Evald Tang Kristensen

København 1928

Gammen og valravnen


79. I gammel Tid sejlede man fra Vesterhavet over Vildmosen til Limfjorden, og man sejlede fra Sognet Nørholm til Nibe.
   Byen Vadum har faaet sit Navn af, at man der havde et Vadested imellem Sundby og Biersted. Men saa kom der en Fugl op af Havet og kastede med sine Vingeslag Sand ind i Udløbet, saa det blev lukket, og Vildmosen blev til.
   Denne Fugl ligger i Havet og kommer op med Aarhundreders Mellemrum. Den tager da gjærne en Bytyr eller stundum et Hus og Tørvestakken med til at anrette Ild og stege Ogsen ved, hvorpaa den atter synker i Havet og ligger og sover som Brokken, til den atter kommer frem. Den Fugl kaldes Gam.
Proprietær C. G. Mørch, Egholm v. Aalborg.


80. Min Bedstefader havde meget at tale om Mons Jæjer.
   En Aften skulde han ride til Æbeltoft og kom da til Stubbro. Her standsede Hesten, og han kunde med al sin Magt ikke drive den over. Den prustede og snøftede, men vilde ikke frem, snarere tilbage. Paa én Gang hører han en susende Lyd og ser en mørk Ting som en stor Fugl, der hvirmede op fra Broen og forsvandt i Luften, men han troede dog ikke, det var en Fugl. Saa blev Hesten rolig og gik uden Modstræben over Broen.
Lærer Jensen, Brabrand.