Guðmundur Ólafsson biografi

Fra heimskringla.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Velg språk Norrønt Islandsk Norsk Dansk Svensk Færøysk
Denne teksten finnes på følgende språk ► Dansk.gif


Biografisk oversigt

Guðmundur Ólafsson
(1652-1695)Ólafsson, Guðmundur, 1652-95, Oldforsker, er født paa Island; hans Fader, Ólafur Hálfdanarsson, skal have været Præst paa Undirfell i Húnavatns Syssel. Han kæmpede i sin Opvæxt med trange Kaar, men dimitteredes dog 1678 fra Skalholt Skole til Kjøbenhavns Universitet. Her gjorde 1680 tilfældigvis en svensk Afsending hans Bekjendtskab, og han modtog dennes Tilbud om litterær Virksomhed i Sverige. Som Følge heraf ansattes han 1681 som Translator ved Antikvitetskollegiet, ved hvilket han virkede til sin Død, 20. Dec. 1695. – Han medførte eller hidskaffede adskillige islandske Sagaafskrifter, som senere indlemmedes i det kongl. Bibliothek i Stockholm, og sammesteds opbevares en stor Del af ham forfattede Oversættelser af nordisk Oldlitteratur samt hans Forarbejder til et islandsk Lexikon. Udgivne af ham ere 2 mindre Sagaer («Sturlaugs saga», 1694; «Illuga saga», 1695) med tilhørende svensk Oversættelse; end videre ligger en af ham udført Oversættelse til Grund for den Peringskjølds Udgave af «Heimskringla» (1697) ledsagende svenske Text. G. Ó. ægtede en svensk Dame af god Familie, Juliana Margaretha Bagge, havde 1682-86 sin Broder Helgi O. hos sig som Amanuensis og synes i det hele under den i Sverige herskende patriotiske Interesse for Oldsproget at have haft gode Udsigter, men skal være forfaldet til Drik. (N. Dal, Specimen biograph. de antiqvariis Sveciæ (Stockh. 1724). (Sml. F. Johannæus, Hist. eccl. Island. III, 578 og Svenska Fornskrift-sällskapets årsmöte 1847.) Antiqvar. Tidskr. f. Sverige XVI.)
Kr. Kaalund.

Kilde: Dansk Biografisk Lexikon (1887-1905)